Главная Общество и культура Олесь Бузина: Десять заповедей сознательного украинца

Олесь Бузина: Десять заповедей сознательного украинца

Публикуется на языке оригинала.

***

Багато хто з науковців і навіть звичайних читачів чули про так званий «Декалог» - десять заповідей українського націоналіста. Ними керувався провідник Степан Бандера і його послідовники. А потім спробував керуватися провідник Дмитро Корчинський, але не зміг, у зв’язку з непосильністю взятої місії.

Проте нещодавно у підземеллях Собору св. Юра у Львові мені вдалося відшукати ще більш секретний документ - «Десять заповідей свідомого українця». Він зберігався на глибині 354 м 11 см нижче рівня моря у броньованому сейфі разом з житнім сухарем, на якому збереглися відбитки передніх зубів князя Данила Галицького, і кальсонами митрополита Шептицького, у яких той впав з коня, коли був ще австрійським гусаром. Поруч лежала канапка, яку не доїли Іван Франко і Леся Українка на таємному побаченні, і філіжанка кави, яку не допив Тарас Шевченко, бо так ніколи і не доїхав до Львова.

Важко передати моє захоплення дослідника, коли я побачив ці святі для нашої нації реліквії. Оскільки сухар запліснявів від підземної вологи, а штани згнили і розповзлися до останньої нитки, то видобути їх на поверхню не вдалося, незважаючи на мої титанічні зусилля і безкорисну допомогу донецьких шахтарів, які до того ж у пориві трудового запалу розбили у пекельній темряві філіжанку і розтоптали канапку.

Проте нові десять заповідей, вибитих на якомусь невідомому космічному матеріалі, що не боявся жодних ушкоджень і температур, я, притискаючи до серця, мов дитину, витяг на світ Божий і тепер пропоную зацікавленим.

Однак особам без почуття гумору читати цей документ суворо забороняється. І навіть тим, у кого почуття гумору є, забороняється передруковувати його без попередньої згоди з першовідкривачем – тобто зі мною.

Олесь БУЗИНА, Київ, 16 листопада 2006 р.

Десять заповідей свідомого українця

decalog

1. Свідомий українець зобов’язаний бути тупим. Якщо свідомий українець не є тупим, він автоматично стає жидом або москалем.

2. Свідомий українець має бути хитрим. (Прим.: але з обов’язковим дотриманням п.1).

3. Свідомий українець зобов’язаний бути хазяйновитим – все, що побачить, тягти до себе додому, надкусувати і ні за що не ділитися ні з ким – навіть з іншими свідомими українцями. ( На старій Галичині цей принцип ще називали: «Свій до свого по своє»).

4. Свідомий українець має розмовляти винятково українською мовою. Ця мова має бути настільки незрозумілою москалям та жидам, що немає нічого поганого, якщо й сам свідомий українець не буде її розуміти.

5. Свідомий українець повинен бути глибоко віруючим. Він повинен вірити, що все на світі, окрім жидів та москалів, винайшли свідомі українці.

6. Свідомий українець має розвивати власну культуру. Це означає, що одночасно він зобов’язаний псувати чужу культуру – особливо культуру жидів та москалів.

7. Свідомий українець зобов’язаний вести здорове статеве життя. Здорове статеве життя йому дозволяється вести лише з особами своєї нації та не своєї статі – найкраще всього з жінкою або кумою. Найкраще ім’я для справжньої української жінки – Оксана. Найкраще ім’я для української куми – Галя. Осіб жіночої статі з іншими іменами слід вважати несправжніми українками.

8. Кожен свідомий українець повинен бути галичанином. Це не означає, що він зобов’язаний жити в Галичині. Навпаки. Найкраще свідомому українцю жити в Києві – в органах державної влади або поблизу них, але при цьому постійно розказувати, що справжня Україна знаходиться в Галичині.

9. Свідомий українець повинен постійно боротися з національними зрадниками. Якщо він встановить, що сам є зрадником, то повинен боротися сам з собою, попередньо донісши на себе собі. Якщо з якихось причин свідомий українець не може донести на себе собі, то повинен донести, куди слідує, і на кого захоче.

10. Свідомий українець повинен боротися за незалежність України. Вищою формою незалежності України є її незалежність від свідомих українців.

Примітка. Якщо свідомий українець не буде дотримуватися десяти вищезазначених заповідей, він підлягає вищій мірі покарання – засланню на історичну батьківщину – тобто до Галичини. Заслання до Галичини у жодному разі не дозволяється замінювати висилкою до Москви, Сибіру і навіть Канади.

Редакция авторского сайта Олеся Бузины благодарит портал from-UA за предоставленный материал.

Powered by Web Agency
 

Пришелся по душе материал? Поддержите сайт Олеся Бузины!

Комментарии  

 
+8 #1 Ольга Сафонова 28.04.2015 12:21
Очень жаль, но украинский не знаю...Жаль, что прочитать не могу...
 
 
+20 #2 Lexy 28.04.2015 12:29
Здесь на русском:
http://maxpark.com/community/politic/content/2541531
 
 
+20 #3 инвалид порт-артура 28.04.2015 12:33
Цитирую Ольга Сафонова:
Очень жаль, но украинский не знаю...Жаль, что прочитать не могу...
Гугловский перевод-
Многие ученые и даже обычных читателей слышали о так называемом «Декалог» - десять заповедей украинского националиста. Ими руководствовалс я проводник Степан Бандера и его последователи. А потом попытался руководствовать ся проводник Дмитрий Корчинский, но не смог, в связи с непосильностью взятой миссии.

Однако недавно в подвалах собора св. Юра во Львове мне удалось отыскать еще более секретный документ - «Десять заповедей сознательного украинском». Он сохранялся на глубине 354 м 11 см ниже уровня моря в бронированном сейфе вместе с ржаным сухариком, на котором сохранились отпечатки передних зубов князя Даниила Галицкого, и кальсонами митрополита Шептицкого, в которых тот упал с лошади, когда был еще австрийским гусаром. Рядом лежала диванчик, которую доили Иван Франко и Леся Украинка на тайном свидании, и чашечка кофе, которую выпил Тарас Шевченко, потому что так никогда и не доехал до Львова.

Трудно передать мое увлечение исследователя, когда я увидел эти святые для нашей нации реликвии. Поскольку сухарь заплесневел от подземной влаги, а штаны сгнили и расползлись до последней нитки, то добыть их на поверхность не удалось, несмотря на мои титанические усилия и бескорыстную помощь донецких шахтеров, которые к тому же в порыве трудового задора разбили в адской темноте чашечку и растоптали диванчик.

Однако новые десять заповедей, выбитых на каком неизвестном космическом материале, не боялся никаких повреждений и температур, я, прижимая к сердцу, как ребенка, вытащил на свет Божий и теперь предлагаю заинтересованным.

Однако лицам без чувства юмора читать этот документ обязательна. И даже тем, у кого чувство юмора, запрещается перепечатывать его без предварительног о согласия с первооткрывател ем - то есть со мной.

Олесь Бузина, Киев, 16 ноября 2006

Десять заповедей сознательного украинском

decalog

1. Сознательный Украинец должен быть тупым. Если сознательный Украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или солдатом.

2. Сознательный Украинец должен быть хитрым. (Прим .: но с обязательным соблюдением п.1).

3. Сознательный Украинец должен быть хозяйственным - все, что увидит, тянуть к себе домой, надкусывать и ни за что не делиться ни с кем - даже с другими сознательными Украинской. (На старой Галичине этот принцип еще называли «Свой к своему за своим»).

4. Сознательный Украинец должен разговаривать исключительно на украинском языке. Этот язык должен быть настолько непонятной москалям и жидам, что нет ничего плохого, если и сам сознательный Украинец не будет ее понимать.

5. Сознательный Украинец должен быть глубоко верующим. Он должен верить, что все на свете, кроме жидов и москалей, изобрели сознательные Украинцы.

6. Сознательный Украинец должен развивать собственную культуру. Это означает, что одновременно он обязан портить чужую культуру - особенно культуру жидов и москалей.

7. Сознательный Украинец обязан вести здоровую половую жизнь. Здоровая половая жизнь ему разрешается вести только с лицами своей нации и не своего пола - лучше всего с женой или кумой. Лучшее имя для настоящей украинской женщины - Оксана. Лучшее имя для украинской кумы - Галя. Лиц женского пола с другими именами следует считать ненастоящими украинками.

8. Каждый сознательный Украинец должен быть галичанином. Это не означает, что он обязан жить в Галиции. Наоборот. Лучше сознательном Украинской жить в Киеве - в органах государственной власти или вблизи них, но при этом постоянно рассказывать, что настоящая Украина находится в Галичине.

9. Сознательный Украинец должен постоянно бороться с национальными предателями. Если он установит, что сам является предателем, то должен бороться сам с собой, предварительно донося на себя себе. Если по каким-то причинам сознательный Украинец не может донести на себя себе, то должен донести, куда следует, и на кого захочет.

10. Сознательный Украинец должен бороться за независимость Украины. Высшей формой независимости Украины есть ее независимость от сознательных Украинский.

Примечание. Если сознательный Украинец не будет соблюдаться десяти вышеупомянутых заповедей, он подлежит высшей степени наказания - ссылке на историческую родину - то есть в Галичину. Ссылка в Галиции в коем случае не разрешается заменять высылкой в ​​Москву, Сибирь и даже Канады.
 
 
+11 #4 Ольга Сафонова 28.04.2015 12:41
lexy. Спасибо огромадное! Супер!!!Всем спасибо!
 
 
+11 #5 Erich Koch 28.04.2015 12:53
Пресс-конференц ия представителей мотоклуба «Ночные волки»
Начало: 28 апр. 2015 г.

https://youtu.be/G4gznCPB_bk
 
 
+14 #6 Дедушка Хо 28.04.2015 12:59
Интересно, как долго будут актуальны эти заповеди?
Всегда, просто нужно менять украинец на следующее уродство.
 
 
+9 #7 Владилена 28.04.2015 13:13
Цитирую Erich Koch:
Пресс-конференция представителей мотоклуба «Ночные волки»
Начало: 28 апр. 2015 г.

https://youtu.be/G4gznCPB_bk
Молодцы ребята "Ночные волки"! Жёсткие ответы на вызовы неофашистов!
 
 
+13 #8 Владилена 28.04.2015 13:18
Цитирую Дедушка Хо:
Интересно, как долго будут актуальны эти заповеди?
Всегда, просто нужно менять украинец на следующее уродство.
Я думаю, актуальны ещё какое-то время, жаль если долго!

Первая заповедь, по-моему, почти точная цитата из Бандеры?
Ну и конец у последователей этого урода, должен быть соответственно - уродливым и страшным, хотелось бы дожить!
 
 
+8 #9 Огонёк196Nata 28.04.2015 13:29
Спасибо! смех сквозь слёзы... :sigh:
 
 
+12 #10 влад 28.04.2015 13:31
Помню общался у себя в Крыму с одним заробитчанином с Кировограда.Он заядлый рыбак и рассказывал про себя такой случай.Зима,про рубил лунку , ловит и классно ловит, рыба за рыбой.Остальная масса рыбаков как и он, где то там далеко в стороне и у них голый вассер.После некоторого времени увидев что у него такой клев стали подтягиваться к нему.И что говорит я делаю,достал нож и чикнул по рыбке над прорубью,кровь в воду и все, рыбалка кончилась..Расс казывал мне без малейшего стеснения..
 
 
+3 #11 Erich Koch 28.04.2015 13:34
Разговоры на диване 2015-04-25
Опубликовано: 25 апр. 2015 г.

https://youtu.be/Tnf_wAoMVCI
 
 
+14 #12 Васька Брюссельский 28.04.2015 13:42
Вот таких и воспитывали все 24 года существования этого недогосударства . Бузина видел насквозь все это уродство. Интересно то, что "тытульну нацию" решили действительно лепить по галицейскому образцу. Большая часть населения Украины считалась (да и считается по сей день) либо неполноценными украинцами, либо пришлым населением. Одна лишь Галичина, видите ли, и есть настоящей Украиной (хотя, в ее составе она оказалась почему-то только в 1939 году)! Правда, на данный момент, пропаганда притихла насчет исключительност и галичан, поскольку основу пушечного мяса в гражданской войне составляют именно наднепрянские украинцы. Но всему свое время. Дурачки из Центральной Украины, которые пачками гибнут на Донбассе, еще отловят на себе все прелести галичанского "братства". Для наведения порядка на Украине, необходимо вначале купировать этот рассадник фашизма западнее реки Збруч.
 
 
+11 #13 Lexy 28.04.2015 13:46
Цитирую Васька Брюссельский:
Для наведения порядка на Украине, необходимо вначале купировать этот рассадник фашизма западнее реки Збруч.
Этот рассадник уже давно в Киеве. (В декалоге свидомого украинца это отображено - п.8).
 
 
+12 #14 Васька Брюссельский 28.04.2015 13:52
Цитирую Lexy:
Этот рассадник уже давно в Киеве. (В декалоге свидомого украинца это отображено - п.8).
Не спорю, что время упущено. Все лидеры от Кравчука до Януковича проводили политику галицизации Украины. Вся эта коричневая дрянь из-за Збруча давно приперла в Киев. Но необходимо уберечь хотя бы то, что осталось. А в ситуации с Киевом, придется обращаться к старым, но эффективным технологиям денацификации. Иного пути нет.
 
 
+9 #15 Беспокойный дождь 28.04.2015 14:03
Цитирую влад:
Помню общался у себя в Крыму с одним заробитчанином с Кировограда.Он заядлый рыбак и рассказывал про себя такой случай.Зима,прорубил лунку , ловит и классно ловит, рыба за рыбой.Остальная масса рыбаков как и он, где то там далеко в стороне и у них голый вассер.После некоторого времени увидев что у него такой клев стали подтягиваться к нему.И что говорит я делаю,достал нож и чикнул по рыбке над прорубью,кровь в воду и все, рыбалка кончилась..Рассказывал мне без малейшего стеснения..
Это же пункт 3 в чистом виде...
 
 
+10 #16 Ватник 28.04.2015 14:08
Цитирую Васька Брюссельский:
Не спорю, что время упущено. Все лидеры от Кравчука до Януковича проводили политику галицизации Украины. Вся эта коричневая дрянь из-за Збруча давно приперла в Киев. Но необходимо уберечь хотя бы то, что осталось. А в ситуации с Киевом, придется обращаться к старым, но эффективным технологиям денацификации. Иного пути нет.
Это путь долгий и тернистый, ибо загадить легко, а очистить-тяжело .
 
 
+9 #17 Васька Брюссельский 28.04.2015 14:12
Цитирую Ватник:
Это путь долгий и тернистый, ибо загадить легко, а очистить-тяжело.
Это да. И разгребать придется наверное уже нашим внукам.
 
 
+13 #18 Амели 28.04.2015 14:42
Да...,что ни пункт, то в точку. Олесь умел тонко подметить суть. Перенося все на сегодняшнюю печальную действительност ь, можно сказать : "Было бы смешно, если бы не было так грустно!..."
 
 
+10 #19 kiev 28.04.2015 14:49
О беспорядках в Балтиморе, США:
www.youtube.com/watch?t=27&v=rWJM2wZb1Ew
Вы только почитайте комментарии)))
 
 
+15 #20 bob123456 28.04.2015 14:50
 
 
+2 #21 bob123456 28.04.2015 14:51
 
 
+10 #22 внук козачий 28.04.2015 14:52
Доброго всем здоровьечка.нем ножко подправлю гугловский перевод.
"Многие ученые и даже обычные читатели слышали о так называемом «Декалоге» - десять заповедей украинского националиста. Ими руководствовалс я проводник Степан Бандера и его последователи. А потом попытался руководствовать ся проводник Дмитрий Корчинский, но не смог, в связи с непосильностью взятой миссии.

Однако недавно в подвалах собора св. Юра во Львове мне удалось отыскать еще более секретный документ - «Десять заповедей сознательного украинца». Он сохранялся на глубине 354 м 11 см ниже уровня моря в бронированном сейфе вместе с ржаным сухариком, на котором сохранились отпечатки передних зубов князя Даниила Галицкого, и кальсонами митрополита Шептицкого, в которых тот упал с лошади, когда был еще австрийским гусаром. Рядом лежала канапка, которую не доели Иван Франко и Леся Украинка на тайном свидании, и чашечка кофе, которую не выпил Тарас Шевченко, потому что так никогда и не доехал до Львова.

Трудно передать мое увлечение исследователя, когда я увидел эти святые для нашей нации реликвии. Поскольку сухарь заплесневел от подземной влаги, а штаны сгнили и расползлись до последней нитки, то добыть их на поверхность не удалось, несмотря на мои титанические усилия и бескорыстную помощь донецких шахтеров, которые к тому же в порыве трудового задора разбили в адской темноте чашечку и растоптали канапку.

Однако новые десять заповедей, выбитых на каком-то неизвестном космическом материале, не боятся никаких повреждений и температур и я, прижимая к сердцу, как ребенка, вытащил их на свет Божий и теперь предлагаю заинтересованным.

Однако лицам без чувства юмора читать этот документ строго запрещается. И даже тем, у кого чувство юмора есть, запрещается перепечатывать его без предварительног о согласия с первооткрывател ем - то есть со мной.

Олесь Бузина, Киев, 16 ноября 2006

Десять заповедей сознательного украинца:

decalog

1. Сознательный Украинец должен быть тупым. Если сознательный Украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или русским.

2. Сознательный Украинец должен быть хитрым. (Прим .: но с обязательным соблюдением п.1).

3. Сознательный Украинец должен быть хозяйственным - все, что увидит, тянуть к себе домой, надкусывать и ни за что не делиться ни с кем - даже с другими сознательными украинцами. (На старой Галичине этот принцип еще называли «Свой к своему за своим»).

4. Сознательный Украинец должен разговаривать исключительно на украинском языке. Этот язык должен быть настолько непонятен москалям и жидам, что нет ничего плохого, если и сам сознательный Украинец не будет ее понимать.

5. Сознательный Украинец должен быть глубоко верующим. Он должен верить, что все на свете, кроме жидов и москалей, изобрели сознательные Украинцы.

6. Сознательный Украинец должен развивать собственную культуру. Это означает, что одновременно он обязан портить чужую культуру - особенно культуру жидов и москалей.

7. Сознательный Украинец обязан вести здоровую половую жизнь. Здоровая половая жизнь ему разрешается вести только с лицами своей нации и не своего пола - лучше всего с женой или кумой. Лучшее имя для настоящей украинской женщины - Оксана. Лучшее имя для украинской кумы - Галя. Лиц женского пола с другими именами следует считать ненастоящими украинками.

8. Каждый сознательный Украинец должен быть галичанином. Это не означает, что он обязан жить в Галиции. Наоборот. Лучше сознательным украинцам жить в Киеве - в органах государственной власти или вблизи них, но при этом постоянно рассказывать, что настоящая Украина находится в Галичине.

9. Сознательный Украинец должен постоянно бороться с национальными предателями. Если он установит, что сам является предателем, то должен бороться сам с собой, предварительно донося на себя себе. Если по каким-то причинам сознательный Украинец не может донести на себя себе, то должен донести, куда следует, и на кого захочет.

10. Сознательный Украинец должен бороться за независимость Украины. Высшей формой независимости Украины есть ее независимость от сознательных украинцев.

Примечание. Если сознательный украинец не будет соблюдать десять вышеупомянутых заповедей, он подлежит высшей степени наказания - ссылке на историческую родину - то есть в Галичину. Ссылку в Галицию ни в коем случае не разрешается заменять высылкой в ​​Москву, Сибирь и даже Канаду."
 
 
+7 #23 Erich Koch 28.04.2015 14:57
Владимир Путин принимает участие в медиафоруме ОНФ
Начало: 28 апр. 2015 г.

https://youtu.be/PGtEYp0AR10
 
 
+12 #24 Николай Викторов 28.04.2015 14:58
ОЛЕСЬ БУЗИНА: ИСТОРИЯ УКРАИНЫ (кратко)
https://youtu.be/Ej5U-ena4TU

[youtube]http:/ /www.youtube.co m/watch?v=Ej5U- ena4TU[/youtube ]
 
 
+13 #25 внук козачий 28.04.2015 15:11
Цитирую Васька Брюссельский:
Вот таких и воспитывали все 24 года существования этого недогосударства. Бузина видел насквозь все это уродство. Интересно то, что "тытульну нацию" решили действительно лепить по галицейскому образцу. Большая часть населения Украины считалась (да и считается по сей день) либо неполноценными украинцами, либо пришлым населением. Одна лишь Галичина, видите ли, и есть настоящей Украиной (хотя, в ее составе она оказалась почему-то только в 1939 году)! Правда, на данный момент, пропаганда притихла насчет исключительности галичан, поскольку основу пушечного мяса в гражданской войне составляют именно наднепрянские украинцы. Но всему свое время. Дурачки из Центральной Украины, которые пачками гибнут на Донбассе, еще отловят на себе все прелести галичанского "братства". Для наведения порядка на Украине, необходимо вначале купировать этот рассадник фашизма западнее реки Збруч.
галычане сегодня действуют по принцыпу большевиков.они хотят закрепиться на всей Украине. Днепр они уже перешли и зачищают окупированные територии. а потом потихоньку зачистят и своих помощников среди центральных и юго-восточных свидомых украинцев. я не удивляюсь галычским кугутам, но я поражаюсь тупости и наивности баранов с центральной и юго-восточной украины. ведь они живут до поры до времени. пока им галычане позволяют жить. мой родной брат в киеве мне напоминает лягушку, которая истошно квакает, но потихоньку сама идёт в пасть гадюки) но, как говорится, флаг в руки)
 
 
+10 #26 Studentessa 28.04.2015 15:20
Не знаю украинского, но, как ни странно, смысл поняла. Читала, правда, медленно и почти по слогам, как дошкольники читают :-)
Возможно, потому что это настоящий правильный украинский язык, а не та ужасная помесь на которой здесь порой пописывают (не буду называть дабы не накликать). А возможно, потому что выросла на Юге России
 
 
+10 #27 слесарь Полесов 28.04.2015 15:38

Если перемирие будет в Донбассе нарушено, вслед за военными "советниками" в зоне украинского конфликта быстро появятся солдаты регулярной армии США и их союзников, пишет американский журналист Финниан Каннингем.

РИА Новости http://ria.ru/caricature/20150428/1061399204.html#ixzz3Ybh5BL8l
 
 
+8 #28 Homo sapiens 28.04.2015 15:56
Теперь вот своей решительностью и проукраинской твердостью решил блеснуть постоянный представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев. Он как чувствовал, что саммит в Киеве будет тотально провальным и потому заранее «наехал» и на саммит «Восточного партнерства». В Риге он уже застолбил проявление крайней гордости украинцев, решительности и неуступчивости постмайданной украинской дипломатии. По его словам, Украина может не подписать итоговые документы Рижского саммита «Восточного партнерства», если не будут удовлетворены ее, Украины, гордой и независимой родоначальницы всего сущего на земле, амбиции. «Мы считаем, что решения Рижского саммита должны не только повторять то, что было сказано в Вильнюсе, а быть развитием. Ведь для всех очевидно, что за это время произошли шокирующие изменения – и позитивные, и негативные, и они, безусловно, должны быть учтены. Имеют место попытки некоторых стран, и мы знаем, каких именно, максимально снизить уровень амбиций и сделать так, чтобы Рига стала лишь повторением сигналов Вильнюсского саммита.

http://versii.com/news/326436/
 
 
+9 #29 петербурженка 28.04.2015 16:00
http://pravosudija.net/article/na-bedu-zabytoe-staroe

В Америке была до мельчайших деталей разработана, а точнее, восстановлена структура РСХА, внедряемая везде, куда США удалось донести демократию. Так зачем они станут её менять? На территории рейхскомиссариа та Украина, например, эта система в своё время доказала свою эффективность — так чем Ирак и Сирия хуже? Не говоря уже об Украине, где американцам осталось всего ничего: окончательно восстановить региональные службы Главного управления имперской безопасности по модели 1941 года
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/na-bedu-zabytoe-staroe
 
 
+13 #30 Erich Koch 28.04.2015 16:23
Омбудсмен требует привлечь Геращенко к уголовной ответственности

Корреспондент.net, Сегодня, 15:04

Лутковская просит наказать лиц, причастных к публикациям персональных данных на сайте Миротворец.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец".

http://korrespondent.net/ukraine/3509044-ombudsmen-trebuet-pryvlech-heraschenko-k-uholovnoi-otvetstvennosty.P.S. Эх Степанида ............ Степанида! :cry:
 
 
+4 #31 kiev 28.04.2015 16:31
ЭХодос об убийстве Бузины:
www.youtube.com/watch?v=DqmmJhZH46I
Что скажете?
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+12 #32 Максим 28.04.2015 16:39
В Ужгороде сожгли кресты на могилах карателей В Ужгороде сожгли кресты на могилах карателей АТО. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Закарпатского культурно-просв етительного общества "Просвита" Павел Федака. В Ужгороде сожгли кресты на могилах карателей, сообщество: Новороссия © stranavstrech.ru/groups/novorossiya/v-ujgorode-sojgli-kresti-na-mogilah-karateley/
 
 
+6 #33 Erich Koch 28.04.2015 16:40
Цитирую kiev:
ЭХодос об убийстве Бузины:
www.youtube.com/watch?v=DqmmJhZH46I
Что скажете?
Опять! Если в кране не воды значит выпили ............... ........ ОНИ ! ;-)
 
 
+21 #34 keeshond 28.04.2015 17:00
 
 
+12 #35 Erich Koch 28.04.2015 17:07
"Вскрылась чудовищная ложь Порошенко о Дебальцевском котле. Только 128-я горно-пехотная бригада ВСУ, державшая оборону в Дебальцевском котле, потеряла в зоне АТО 70 процентов личного состава. Об этом рассказал командир взвода бригады с позывным "Мазай". "Вот у нас была бригада – практически 5 тысяч человек, – вспоминает командир. – Осталось 1 500. Это вам о чем-то говорит? Конечно, есть раненые, заболевшие, сбежавшие – это отдельная история, но тем не менее. Мы пытались свести свою "бухгалтерию" – цифра еще неокончательная , но уже сейчас у нас 200-х выходит порядка 1 250 человек. Это включая и тех, кто убит, и тех, о судьбе которых мы ничего не знаем. В АТО мы уже шесть месяцев безвылазно – ротации, отпусков не было. Полгода в земле! Вы можете себе это представить?! Как зашли в сентябре, так и сидели. Моя рота была в Дебальцево, когда там шли бои. Никогда не забуду 19 января. Сепары в тот день начали наступление. Это же Крещение как раз – все радовались, а мы были в окружении, и нас в то время укладывали. И об этом никто не говорил – ни СМИ, ни официальные лица"

Комментарий от военкора Александра Коца.

"Те цифры, которые озвучиваются официально — они, конечно, очень далеки от реальности. Простой пример — когда замыкали котёл вокруг Дебальцево, мы были в селе Логвиново. В тот день там прорывалась украинская колонна. По официальным украинским сводкам, при прорыве колонны тогда прошло двое раненых. Мы своими глазами, снимая на видеокамеру, насчитали там около 40 тел погибших украинцев. Можете понять уровень вранья на Украине по поводу их потерь. И я думаю, что когда такая шоковая бомба взорвётся в сознании украинцев, они конечно жёстко зададут вопрос нынешнему киевскому режиму вплоть до свержения".

https://vk.com/strelkov_info
 
 
+9 #36 keeshond 28.04.2015 17:09
Актер Пашинин.
Оеее, еще одна жопа о войне и свержении бандисткого режима.
Причем актер и гражданин России уверяет, что когда придет время, его товарищи выйдут на улицы и начнут резать ОМОН.

https://www.youtube.com/watch?v=h5xuRKQACyE
 
 
+8 #37 Lexy 28.04.2015 17:10
Цитирую kiev:
О беспорядках в Балтиморе, США:
www.youtube.com/watch?t=27&v=rWJM2wZb1Ew
Вы только почитайте комментарии)))
AlexToYustas 5 hours ago
+MrKonkretno Америка - це Европа.


Убило! :lol: :lol: :lol:
 
 
+7 #38 Николай Викторов 28.04.2015 17:12
Цитирую kiev:
ЭХодос об убийстве Бузины:
www.youtube.com/watch?v=DqmmJhZH46I
Что скажете?
Ну что сказать, любая версия имеет право на существование, но виновник известен - узурпаторы власти, развязавшие весь этот разгул беззакония и грабежа.
 
 
+3 #39 kiev 28.04.2015 17:25
Цитирую Николай Викторов:
Ну что сказать, любая версия имеет право на существование, но виновник известен - узурпаторы власти, развязавшие весь этот разгул беззакония и грабежа.
1. почему не приставили охрану, если б не хотели тени на себя и с задачей как можно дольше продержаться
2. банально не обращали внимание, либо попустительствовали
3. умышленно?
 
 
+14 #40 Erich Koch 28.04.2015 17:32
France 24 поставил Путина в пример украинскому президенту
28 апреля 2015 FRANCE 24

Как отметил французский телеканал France 24, саммит Украина – ЕС закончился для Киева разочарованием. Украина не получит никаких льгот вроде безвизового режима с Евросоюзом, пока не начнет бороться с коррупцией. В отличие от Петра Порошенко, Владимир Путин смог навести порядок среди своих олигархов. Но украинского президента эта задача поставила в тупик, подчеркивает France 24.

http://russian.rt.com/inotv/2015-04-28/France-24-postavil-Putina-v

P.S. Какой изящный французский троллинг! ;-) :lol:
 
 
+11 #41 Lexy 28.04.2015 17:33
Цитирую рукодельница:
Актер Пашинин.
Оеее, еще одна жопа о войне и свержении бандисткого режима.
Причем актер и гражданин России уверяет, что когда придет время, его товарищи выйдут на улицы и начнут резать ОМОН.

https://www.youtube.com/watch?v=h5xuRKQACyE
:-x
36 лет, а идиот идиотом... Ублюдочность в глазах просто зашкаливает. Девица, которая интервью берет - под стать. И где они только таких с таким голосом и такой придурочной речью берут? Ну вот чесслово, одно только можно - проблеваться...
 
 
+10 #42 Миранда 28.04.2015 17:35
Нашла в своих архивах. Что интересно - этот отрывок из Остапа Вишни у меня был в папке с цитатами О.Бузины ещё года два назад. Ассоциация чёткая!!!

О. Вишня «Чухраинци»
Мали чухраїнці цілих аж п'ять глибоко національних рис. Ці риси настільки були
для них характерні, що, коли б котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі собі
подібних істот, кожний, хто хоч недовго жив серед чухраїнців, вгадає:
— Це — чухраїнець.
І ніколи не помилиться...
Його (чухраїнця) постать, його рухи, вираз, сказать би, всього його корпуса —
все це так і випирає оті п'ять голівних рис його симпатичної вдачі.
Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так:
1. Якби ж знаття?
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось то воно буде!
5. Я так і знав.
 
 
+7 #43 Николай Викторов 28.04.2015 17:47
Цитирую kiev:
1. почему не приставили охрану, если б не хотели тени на себя и с задачей как можно дольше продержаться
2. банально не обращали внимание, либо попустительствовали
3. умышленно?
1. А кто охранять будет? МВД или СБУ?
2. Предупреждали, подкупали и т.д.
3. Не только умышленно, но и демонстративно казнили.
 
 
+8 #44 Erich Koch 28.04.2015 18:08
О спорте!

В Москве, как то тихо и без лишний шумихи, построили хоккейную арену на двенадцать с лишним, тысяч зрителей! ;-)

http://stadiums.at.ua/news/2015-04-28-21675

И еще о хоккее

Малкин, Тарасенко и Кулемин едут на ЧМ, Ковальчук - капитан

Тренерский штаб сборной России определился с кандидатурой капитана на предстоящий чемпионат мира в Чехии. Им станет нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук.

— Мне об этом сказал Знарок, — приводит слова хоккеиста корреспондент Sportbox.ru Дмитрий Сахарук. — Для меня это большая честь, готов к этой ответственности . Тем более, что я уже был капитаном сборной.

Куратор сборной России Аркадий Ротенберг рассказал, что национальная команда ждет трех хоккеистов из НХЛ — нападающего «Айлендерс» Николая Кулемина, форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и лидера «Питтсбурга» Евгения Малкина, однако его участие по-прежнему будет зависеть от здоровья.


Напомним, что чемпионат мира пройдет с 1 по 17 мая. В одной группе россияне сыграют с командами Финляндии, США, Словакии, Норвегии, Белоруссии, Словении и Дании.


http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/world_championship/spbnews_NI533492_Malkin_Tarasenko_i_Kulemin_jedut_na_ChM_Kovalchuk___kapitan
 
 
+7 #45 mag23 28.04.2015 18:20
Уральский радиолюбитель опознал палача батальона «Азов», совершившего казнь ополченца news-dn.ru/index.php/6294-uralskij-radiolyubitel-opoznal-palacha-batalona-azov-sovershivshego-kazn-opolchentsa
 
 
+10 #46 слесарь Полесов 28.04.2015 18:22

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Участники посвященного 70-летию Победы автопробега российского клуба "Ночные волки", которым запретили въезд в Польшу, передадут эстафету своим польским друзьям.
Польские власти ранее официально отказали "Ночным волкам" во въезде на территорию страны.
"По причине того, что "Ночным Волкам" официально закрыли въезд в Польшу, Хирург (лидер клуба — ред.) передаст послание (послание ветеранов Великой Отечественной войны ветеранам стран Европы — ред.) европейцам через своих польских друзей байкеров. Наши братья по духу все равно доедут до Берлина!", — говорится в сообщении мотоклуба в "Живом журнале".
"Ночные волки" решили отметить 70-летие Победы над фашизмом мотопробегом от Москвы до Берлина. С 25 апреля по 9 мая байкеры собирались проехать по городам: Москва, Минск, Брест, Вроцлав, Брно, Братислава, Вена, Мюнхен, Прага, Таргау, Карлсхорст, Берлин. МИД Германии аннулировал визы нескольким участникам автопробега.
 
 
+12 #47 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 28.04.2015 19:09
Цитирую Дедушка Хо:
Интересно, как долго будут актуальны эти заповеди?
Всегда, просто нужно менять украинец на следующее уродство.
Да уж! Сейчас, пожалуй, эти заповеди куда актуальней стали, чем в то время, когда Олесь с юмором их впервые написал... Кто бы мог подумать что укро-свидамиты настолько деградируют что полностью реализуют их в жизни на полном серьезе!
 
 
+11 #48 НЕСВИДОМЫЙ 28.04.2015 19:10
Цитирую слесарь Полесов:

Если перемирие будет в Донбассе нарушено, вслед за военными "советниками" в зоне украинского конфликта быстро появятся солдаты регулярной армии США и их союзников, пишет американский журналист Финниан Каннингем.

РИА Новости http://ria.ru/caricature/20150428/1061399204.html#ixzz3Ybh5BL8l
Куда только не приходили пиндосы всегда местным аборигенам была жопа. А в случае с Новороссией пиндосы на себе почувствуют , что значит воевать с Россией. Скорее бы уж пришли регулярные войска пиндосов , получили бы пизды, извиняюсь за эмоции, по полной и тогда даю гарантию перемирие наступит мгновенно.
 
 
+17 #49 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 28.04.2015 19:26
Цитирую внук козачий:
галычане сегодня действуют по принцыпу большевиков.они хотят закрепиться на всей Украине. Днепр они уже перешли и зачищают окупированные територии. а потом потихоньку зачистят и своих помощников среди центральных и юго-восточных свидомых украинцев. я не удивляюсь галычским кугутам, но я поражаюсь тупости и наивности баранов с центральной и юго-восточной украины. ведь они живут до поры до времени. пока им галычане позволяют жить. мой родной брат в киеве мне напоминает лягушку, которая истошно квакает, но потихоньку сама идёт в пасть гадюки) но, как говорится, флаг в руки)
Самое противное то, что мы на этом сайте еще с 2010 года предупреждали о такой опасности, дискутируя тут с оппонентами. Приводили цитаты с сайтов сволотни галицайской где они еще 4-5 лет назад писали что " Дуже скоро бандерівська армія перейде Дніпро та почне знищювати схидняків та москалів" (перевожу на русский: "Очень скоро бандеровская армия перейдет Днепр и начнет уничтожать восточных жителей и русских"). В ответ придурки вроде Кили и всякие свидомые только тупо ржали и говорили что это фигня - не будет этого.... А ведь мы писали и про подготовку боевиков в спортивно-военн ых лагерях в Карпатах и Крыму... И в Инете полно было русофобской инфы на сволотовсвких сайтах с угрозами и планами. К сожалению, случилось то, чего многие не ждали...
Я дискутировал еще 8-10 лет назад на разных сайтах со сволотней и бадеропитеками. Самое обычное что я от них читал-это: "Коли ми прийдемо до влади, то таких як ви, ми знищємо першими пострілами у потилицю" (перевожу: "Когда мы прийдем к власти, то таких как вы, мы уничтожим первыми выстрелами в затылок")... Это писали мне галицайские интеллигентишки , коих в прошлой теме Александр так рьяно защищал....
 
 
+17 #50 ЧКАЛОВ 28.04.2015 19:34
Навеяло... Добрый вечер!
 
 
+9 #51 Себастьян Перейра 28.04.2015 19:45
Цитирую Ю.Г.:
Я дискутировал еще 8-10 лет назад на разных сайтах со сволотней и бадеропитеками. Самое обычное что я от них читал-это: "Коли ми прийдемо до влади, то таких як ви, ми знищємо першими пострілами у потилицю" (перевожу: "Когда мы прийдем к власти, то таких как вы, мы уничтожим первыми выстрелами в затылок")... Это писали мне галицайские интеллигентишки, коих в прошлой теме Александр так рьяно защищал....
Все так. Право, когда я раньше наталкивался на такие сайты и посты в Интернете, то думал, что это работа "товарищей" из Хайфы, направленная на разжигание розни между "братскими народами".
А на Александра, все-таки зря Вы так. Он просто до сих пор не снял розовые очки панславизма. Помню, как то он так же ратовал за лужицких сербов (кто они нам?). дескать свои и все такое.

Доброго всем вечера.
 
 
+13 #52 южный 28.04.2015 19:46
Донецкий государственный музыкально-драм атический театр в предстоящие выходные приглашает зрителей на свои спектакли. 2 мая в 14.00 на основной сцене можно будет увидеть эксцентрическую комедию в 2-х действиях «Мою жену зовут Морис». 3 мая в 14.00 зрителям театра на основной сцене покажут мюзикл в 2-х действиях Кима Брейтбурга, Евгения Муравьева «Леонардо. Любовь, которой не было». Этот спектакль не хроника жизни великого человека Леонардо да Винчи, а это захватывающая история взаимоотношений гения и власти, учителя и ученика, художника и народа, который его обожал, философа и духовенства, которое его ненавидело, мастера и Музы. Касса театра работает с 10.00 до 16.00 без перерыва и выходных.
Источник: http://dnr-online.ru/news/doneckij-dramteatr-priglashaet-zritelej-na-svoi-spektakli-3/ | всем привет
 
 
+15 #53 южный 28.04.2015 19:48
Сегодня, 28 апреля в макеевской школе искусств №1 состоялся отчетный концерт “Весна Победы”, посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Концерт стал достойным итогом большой творческой работы коллектива школы: было представлено 22 лучших выступлений хоровых и вокальных, оркестровых, хореографически х коллективов, фортепианных дуэтов, ансамблей народных инструментов.
Источник: http://dnr-online.ru/news/v-makeevke-sostoyalsya-otchetnyj-koncert-posvyashhennyj-70-letiyu-velikoj-pobedy/ |
 
 
+15 #54 южный 28.04.2015 19:49
5 мая в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, неподалеку от детского парка «Поляна Сказок», будет высажена аллея из нескольких десятков плакучих ив, число которых соответствует числу трагически погибших детей Республики, ставших жертвами артобстрелов ВСУ. Об этом на встрече активистов Донецкого городского волонтерского центра, которая состоялась сегодня, 28 апреля 2015 года в здании городской администрации, заявил координатор волонтерского центра Дмитрий Чернышев. Данное мероприятие будет организовано по инициативе и при поддержке Донецкой городской администрации и ее главы Игоря Мартынова, а так же активистов Донецкого городского волонтерского центра и Донецкой городской организации общественного движения «Донецкая Республика». Кроме того, 1 июня, в Международный день защиты детей, на аллее планируется установка памятного знака в виде ангела, выкованного донецкими кузнецами.
Источник: http://dnr-online.ru/news/v-pamyat-pogibshix-detej-v-donecke-otkroyut-alleyu-angelov/ |
 
 
+21 #55 Старый Алекс 28.04.2015 19:53
Добрый вечер, господа!

Цитирую Балуан Шолак:
Все так. Право, когда я раньше наталкивался на такие сайты и посты в Интернете, то думал, что это работа "товарищей" из Хайфы, направленная на разжигание розни между "братскими народами".
А на Александра, все-таки зря Вы так. Он просто до сих пор не снял розовые очки панславизма. Помню, как то он так же ратовал за лужицких сербов (кто они нам?). дескать свои и все такое.

Доброго всем вечера.
А я и без сайтов на это дерьмо за 25 лет насмотрелся.
Сначала видел этих подонков на площадях во Львове, потом "беседовал" с писающими от восторга во время войны в Югославии и Ираке. Наблюдал и поляков, которые нас никак иначе, как кэгэбэшное быдло не воспринимали. Общался с ними, причем с наиболее резвыми на всевозможных фанатских футбольных сайтах. И главное видел вживую процесс превращения детей в укрозомби. Прямо не сходя с рабочего места наблюдал за всевозможными упырями из вузов и вышестоящих, которые лили в уши детям этот русофобский яд.
Бороться с ними будет крайне сложно. И с их жертвами тоже. На все есть единый ответ: "Виноват Путин и Россия". Это не клиника. Это добротная система. "Виндовс" тут отдыхает.
 
 
+7 #56 Себастьян Перейра 28.04.2015 19:59
Цитирую Старый Алекс:
Добрый вечер, господа!
А я и без сайтов на это дерьмо за 25 лет насмотрелся.
Сначала видел этих подонков на площадях во Львове, потом "беседовал" с писающими от восторга во время войны в Югославии и Ираке. Наблюдал и поляков, которые нас никак иначе, как кэгэбэшное быдло не воспринимали. Общался с ними, причем с наиболее резвыми на всевозможных фанатских футбольных сайтах. И главное видел вживую процесс превращения детей в укрозомби. Прямо не сходя с рабочего места наблюдал за всевозможными упырями из вузов и вышестоящих, которые лили в уши детям этот русофобский яд.
Бороться с ними будет крайне сложно. И с их жертвами тоже. На все есть единый ответ: "Виноват Путин и Россия". Это не клиника. Это добротная система. "Виндовс" тут отдыхает.
Охотно верю и очень Вам сочувствую. Это в голове не укладывается, но благодаря вам я знаю реальное положение дел. Вот, кстати, несколько последних статей Ваджры (серия "Распад: Окаянные дни") были посвящены психической составляющей свидомизма. То есть, он описал коллективный психоз основной массы населения.
 
 
+5 #57 Алексей 28.04.2015 20:07
Эх,словяне!До чего обидно за братский народ,но на правду не обижаются,даже если она горькая.
 
 
+7 #58 Славянка 28.04.2015 20:12
Цитирую Балуан Шолак:
Все так. Право, когда я раньше наталкивался на такие сайты и посты в Интернете, то думал, что это работа "товарищей" из Хайфы, направленная на разжигание розни между "братскими народами".
А на Александра, все-таки зря Вы так. Он просто до сих пор не снял розовые очки панславизма. Помню, как то он так же ратовал за лужицких сербов (кто они нам?). дескать свои и все такое.

Доброго всем вечера.
С удачным выбором Вас! Вот это поддержка! Опять какие-нибудь гады скажут, что фальсифицировал и, руки выкручивали, никакого выбора и множества мнений.
 
 
+6 #59 ЧКАЛОВ 28.04.2015 20:14
Олег Царев
4 ч. ·
ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ
Мне кажется, что война начинается сначала у нас в головах. Когда общество смиряется с тем, что война начнется - война начинается.
После серии убийств в Киеве вновь стали активно выезжать из Украины многие из тех, кто все-таки надеялся переждать смутные времена дома. Практически каждый день общаюсь с новыми политическими беженцами из Украины. Они все говорят о будущей войне. О войне говорят мои друзья из Новороссии. О войне говорят украинские представители власти. О надвигающейся войне говорят журналисты, политики, ополченцы, АТОшники, волонтеры, простые люди. Об этом же говорят на многочисленных телевизионных шоу, с парламентской трибуны Верховной Рады, об этом пишут на сайтах и в газетах.
Украина изо всех сил готовится к войне. Минские соглашения демонстративно не выполняются. Обстрелы Донбасса не прекращаются. Каждый день погибают люди. Уже никого не пугают ежедневные сообщения в новостях о том, сколько раз стороны вступили в бой, сколько человек погибло и сколько среди них мирных жителей, о том, сколько человек арестовано и сколько покалечено. Мы привыкли к смерти и чужому горю. https://www.facebook.com/TsarovOleg/posts/1627853647426035
 
 
+12 #60 Диагноз -1984 28.04.2015 20:16
Добрый вечер. ("Виноват Путин и Россия" ) Это ещё ягодки. На днях слышал: "Разобьём русских - возьмут в евросоюз ".
 
 
+10 #61 Oxygen 28.04.2015 20:17
Однак особам без почуття гумору читати цей документ суворо забороняється. І навіть тим, у кого почуття гумору є, забороняється передруковувати його без попередньої згоди з першовідкриваче м – тобто зі мною.

Олесь БУЗИНА, Київ, 16 листопада 2006 р.
-------------------------------
Писатель акцентировал, что это такая шутка.....но всё оказалось.... какие тут шутки?
+=============
Чем ближе майские праздники, тем тревожнее чего то....
==============
За арест Плотницкого---ф эйк. В сетях есть опровержение.
------------------
Всем привет)
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+9 #62 Homo sapiens 28.04.2015 20:17
три хаха. Порошенко настреляли по ушам из-за Компартии

Ранее в этом году Президентский комитет ПАСЕ встретился с вами в Киеве. Тогда я спросил вас о возможном запрете Коммунистическо й партии. Ваш ответ был, что решение о роли этой партии в вашей стране должно быть принято украинскими избирателями. Однако недавнее принятие вышеупомянутого закона отличается от того, что вы сказали Президентскому комитету ПАСЕ», – цитирует Кокса «Корреспондент».

http://www.vz.ru/news/2015/4/28/742701.html
 
 
+10 #63 ЧКАЛОВ 28.04.2015 20:19
Европа отказала Киеву в помощи! https://www.youtube.com/watch?v=ozegGQZSJBw
 
 
+14 #64 Oxygen 28.04.2015 20:20
Бразилия решила прекратить сотрудничество с Украиной по строительству космодрома «Алькантара», сообщил экс-премьер-мин истр Николай Азаров, отметив, что эта важная новость замалчивается украинскими СМИ.
-------
Никто из здравомыслящих не хочет сотрудничать с банкротами....
 
 
+9 #65 Homo sapiens 28.04.2015 20:21
Цитирую Старый Алекс:
Добрый вечер, господа!
А я и без сайтов на это дерьмо за 25 лет насмотрелся.
Сначала видел этих подонков на площадях во Львове, потом "беседовал" с писающими от восторга во время войны в Югославии и Ираке. Наблюдал и поляков, которые нас никак иначе, как кэгэбэшное быдло не воспринимали. Общался с ними, причем с наиболее резвыми на всевозможных фанатских футбольных сайтах. И главное видел вживую процесс превращения детей в укрозомби. Прямо не сходя с рабочего места наблюдал за всевозможными упырями из вузов и вышестоящих, которые лили в уши детям этот русофобский яд.
Бороться с ними будет крайне сложно. И с их жертвами тоже. На все есть единый ответ: "Виноват Путин и Россия". Это не клиника. Это добротная система. "Виндовс" тут отдыхает.
Поддерживаю. И выполоть эту гадость, к сожалению, невозможно. Они затихарятся и будут учить своих детей ненавидеть. Проверено на вояках ОУН-УПА, те тоже были примерными гражданами и тихо учили детей ненавидеть. Так что это неискоренимо. Единственное что держать все это под контролем и давать по мозгам, когда кто будет выпендриваться. Но это при самом оптимистичном раскладе
 
 
+7 #66 ЧКАЛОВ 28.04.2015 20:22
28 апреля 1945 года итальянскими партизанами были расстреляны Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи. Пока внимание всего мира было приковано к Берлину, где вместе с Адольфом Гитлером медленно, но верно умирал немецкий нацизм, Муссолини оставался в тени. В отличие от фюрера, с каждым днем терявшего волю к жизни, дуче не терял надежды спастись. 8)
 
 
+4 #67 южный 28.04.2015 20:23
Военно-морские силы Ирана задержали американское грузовое судно, сопровождают его в один из иранских портов.

На борту судна 34 гражданина США. В настоящее время корабль сопровождают в порт Бендер-Аббас, расположенный на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аль-Арабия».

Сообщается, что перед задержанием иранские военные корабли открывали огонь.

Позже власти Ирана объяснили задержание судна нарушением территориальных вод исламской республики.

США пока не подтверждают задержание своего судна иранскими военными. http://vz.ru/news/2015/4/28/742709.html
 
 
+5 #68 Диагноз -1984 28.04.2015 20:25
Цитирую ЧКАЛОВ:
Европа отказала Киеву в помощи! https://www.youtube.com/watch?v=ozegGQZSJBw
Адекватная оценка действительност и? Не верю! (с).
 
 
+5 #69 ЧКАЛОВ 28.04.2015 20:27
Украинские казаки попросили российских избавить Украину от нацизма Казаки Украины просят вернуть на родину легитимного главу государства Виктора Януковича.

Атаманы казачьих войск Украины написали верховному атаману Союза казачьих войск России и зарубежья — генералу Виктору Ратиеву — письмо, в котором просят своих коллег «помочь им избавить Украину от нацистской скверны». Содержание послания раскрыл на пресс-конференц ии в «Московском комсомольце» сам верховный атаман России.
 
 
+12 #70 Homo sapiens 28.04.2015 20:28
что при отделении Украины от СССР были допущены нарушения советского законодательств а (в частности, закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года). Покидая состав союзного государства, Верховный Совет Украины должен был представить Верховному Совету СССР итоги референдума, чтобы установить, был ли референдум проведён в соответствии с союзным законодательств ом. В случае положительного решения, Верховный Совет СССР должен был внести вопрос на рассмотрение Съезда народных депутатов СССР. По представлению Верховного Совета СССР, согласованному с Верховным Советом Украины, Съезд народных депутатов СССР должен был установить переходный период, не превышающий пяти лет, в течение которого должны быть решены вопросы, возникающие в связи с выходом республики из СССР. В переходный период на территории Украины должны были сохранять своё действие Конституция СССР и законы СССР.

Источник: https://versia.ru/tak-mozhet-proizojti-v-lyuboj-moment-schitayut-deputaty-rady
 
 
+15 #71 Homo sapiens 28.04.2015 20:33
Норвегия продала России секретную базу НАТО

https://versia.ru/norvegiya-prodala-rossii-sekretnuyu-bazu-nato
 
 
+7 #72 Беспокойный дождь 28.04.2015 20:35
Цитирую Homo sapiens:
Норвегия продала России секретную базу НАТО

https://versia.ru/norvegiya-prodala-rossii-sekretnuyu-bazu-nato
Пригодится в хозяйстве ;-)
 
 
+12 #73 НЕСВИДОМЫЙ 28.04.2015 20:47
Лидер группы АЛИСА посвятил песню Олесе Бузине http://glagol.su/2015/04/19/lider-gruppyi-alisa-posvyatil-pesnyu-olesyu-buzine/
 
 
+5 #74 keeshond 28.04.2015 20:50
Цитирую внук козачий:
галычане сегодня действуют по принцыпу большевиков.они хотят закрепиться на всей Украине.
С каких пор правила переворота и установления контроля стали называться Приниципом большевиков?
Совсем не они первые применили и вовсе не последними это сделали.
Тогда уж называйте действия новой власти Принципом Цезаря.
 
 
+6 #75 южный 28.04.2015 20:52
В Киевской области горит около 400 га леса вблизи Чернобыля. Об этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила журналистам ВВС Украина.

Так, отмечено, что горят населенные пункты Иванков и Чернобыль. Пожар в настоящий момент тушат 182 спасателя, 32 единицы техники, а также противопожарная авиация.

Однако, несмотря на все попытки локализовать огонь, ситуация обостряется.

«Огонь снова атакует лесной массив в направлении объекта ЧАЭС. Верховой огонь и резкие порывы ветра создали серьёзную угрозу распространения огня», - написал Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что на место выехал премьер-министр Арсений Яценюк, по тревоге подняты подразделения МВД и Нацгвардии.

Известно, что двумя часами ранее, Зорян Шкиряк, занимающий должность и. о. начальника службы по чрезвычайным ситуациям, сообщал, что спасатели уже остановили распространение огня в направлении ЧАЭС, и угрозы для нее нет.
Посмотреть полностью: http://politrussia.com/news/stena-ognya-idet-385/
 
 
+5 #76 Диагноз -1984 28.04.2015 20:53
Цитирую Homo sapiens:
Норвегия продала России секретную базу НАТО

https://versia.ru/norvegiya-prodala-rossii-sekretnuyu-bazu-nato
Вот так ирония судьбы! Продавец всё так же "дальновидно" теперь будет возглавлять альянс?
 
 
+2 #77 keeshond 28.04.2015 20:57
Цитирую Homo sapiens:
Норвегия продала России секретную базу НАТО

https://versia.ru/norvegiya-prodala-rossii-sekretnuyu-bazu-nato
Сдана в аренду. Могут заставить владельца договор разорвать - им не привыкать.
 
 
+5 #78 петербурженка 28.04.2015 21:05
найдено в Интернете
В чернобыльской зоне горит лес! Всем кто живет в Киеве и области, как человек, имеющий опыт работы с радиоактивным загрязнением, ОЧЕНЬ рекомендую:
- следующую неделю не попадать ни под какие осадки (!!!)
- свести к минимуму нахождение на солнце
- при северном ветре вообще я бы запретил на улицу выходить, но нашим властям же пофигу, поэтому читайте внимательно прогноз погоды, с какой стороны дует ветер!
- постараться эти дни не очень проветривать квартиру, или проветривать только ночью, когда нет ветра (на улице эта дрянь прилетит и полетит, а в вашей квартире эта пыль будет лежать и незаметно травить вас несколько лет.

Признаки радиационного отравления: ожоги на коже (типа как обгореть на солнце), легкое покашливание (будто першит в горле). Самый первый и явный признак присутствия радиации - ком в горле который не получается ни проглотить, ни откашлять.

Если у вас есть эти симптомы:
- взять обычный медицинский йод (в аптеке стоит 5гривен), разводить в воде 1капля на стакан воды и пить 2-3 раза в день.
- пить 20-30мл водки пару раз в день. Алкоголь замедляет всасывание минералов, в т.ч радиоактивных изотопов.
ВОобще лучше делать это заранее, но я знаю, что никто из вас заранее ничего делать не будет. Ну хотя бы примите к сведению.

Для справки: когда несколько лет назад в чернобыле упала стена одного из строений, аж в Кировограде (400км от чернобыля) госпитализирова ли больше 500 человек с радиоактивным отравлением по силе равным примерно тому, что было у поступавших в 86 году. Часть из них уже умерли, но у нас же никому никакого дела нет))). О ситуации знали только узкие специалисты, и онкологи. Никакой информации по ТВ не было (только заверили что угрозы нет, и то через несколько дней), так что не ждите что в новостях вам кто-то скажет о загрязнении.

ссылку дать не могу, было у Максима Равребы в комментариях к его постам https://vk.com/id38683925
 
 
+3 #79 keeshond 28.04.2015 21:09
Цитирую Homo sapiens:
Поддерживаю. И выполоть эту гадость, к сожалению, невозможно. Они затихарятся и будут учить своих детей ненавидеть. Проверено на вояках ОУН-УПА, те тоже были примерными гражданами и тихо учили детей ненавидеть. Так что это неискоренимо. Единственное что держать все это под контролем и давать по мозгам, когда кто будет выпендриваться. Но это при самом оптимистичном раскладе
Кто будет, после всего, что произошло, при отсутствии государственных ресурсов и законных методов воздействия, тратиться на контроль за мозгами в остатках Украины?
России не дадут продвинуться на Украине ни на метр далее.
Это, если мы о говорим о целях, которые можно достигнуть без большой войны.имхо.
 
 
+7 #80 просто Мария 28.04.2015 21:26
. [quote name="Балуан Шолак"
А на Александра, все-таки зря Вы так. Он просто до сих пор не снял розовые очки панславизма. Помню, как то он так же ратовал за лужицких сербов (кто они нам?). дескать свои и все такое.

Доброго всем вечера.

Это не розовые очки...
Это просто память детства... это из того времени когда "сосны до неба, до солнца дома..."...
 
 
+7 #81 южный 28.04.2015 21:34
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании решения суда наложило арест на имущество, принадлежащее липецкой фабрике Roshen. Об этом говорится на сайте компании. Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, составляет 2 млрд. рублей. Хотя раньше налоговая претензия в рамках возбужденного уголовного дела достигала лишь 180 млн. рублей. Наложение ареста на имущество лишает корпорацию распоряжаться этим имуществом.
В пресс-службе компании заявили: - "24 апреля 2015 г. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в лице следователя на основании постановления Басманного районного суда города Москвы от 16 апреля 2015 г., а также в соответствии со ст. 115 УПК РФ, наложило арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen", - говорится в сообщении.
"Компания обращает внимание на тот факт, что общая стоимость имущества, на которое наложен арест, достигает 2 млрд рублей, что абсолютно несоизмеримо с выдвинутой ранее налоговой претензией в рамках возбужденного (показательного ) уголовного дела в размере 180 млн рублей", - отмечается в сообщении.
Компанию лишили права распоряжаться этим имуществом до 13 сентября 2015 г.
"Анализируя события, которые происходят вокруг российских активов корпорации, с уверенностью можно заявить, что российская сторона целенаправленно предпринимает все возможные методы, которые лишают компанию возможности осуществить продажу своих активов в РФ", - отмечается в сообщении.http: //anna-news.inf o/node/34136
 
 
+12 #82 keeshond 28.04.2015 21:36
Грехем Филлипс - самый непохожий на героя герой.
Наперекор общепринятому мнению и приказам, не взирая на собственные интересы и безопасность, описывает и показывает настоящую Украину.

10 гвоздей Филлипса в голову майданутому и европейцу - так бы я назвала статью.
Краткий перевод-изложение.

Украина, которую я знал, больше не существует.

1.Здесь нет Закона и нет Государства, здесь только Несостоявшаяся нация.

2.Здесь нет демократии.

3.На Украине больше не будет мира.

4. Крым потерян для Украины навсегда.

5.Республики никогда не вернутся к Украине.

6.Нормальная жизнь на Украине в ближайшее время невозможна.

7.Украинская экономика разгромлена и знает только одно направление движения - вниз.

8. Изменилось даже ощущение названия Украина. Теперь это слово воспринимается только рядом с кровью, войной и смертью.

9.На Украине нет ни одного политика, который мог бы возглавить воссоединение страны - любым путем.

10.Возможно...в будущем...будет какая-то Украина. Но не Эта. Эта умерла.

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/graham-phillips/die-ukraine-die-ich-kannte-gibt-es-nicht-mehr.html
 
 
+1 #83 Accept 28.04.2015 21:36
Меня другое напрягает.Какие -то околомедийные челы нагло высказываются.Д ебилы вас же самих в первую очередь расстреляют.Уже и саммит прошел.Четко сказано ни ЕС ни НАТО ни визового режима НЕ будет.
Не будет и Новороссии,к сожалению
 
 
+13 #84 Homo sapiens 28.04.2015 21:37
 
 
+7 #85 Старый Алекс 28.04.2015 21:42
Цитирую НЕСВИДОМЫЙ:
Лидер группы АЛИСА посвятил песню Олесе Бузине http://glagol.su/2015/04/19/lider-gruppyi-alisa-posvyatil-pesnyu-olesyu-buzine/
Кстати вот два последних из этой песни:

Тоталитарный рэп - старый, как мир, аттракцион, но он жив и теперь.
И комнату смеха от камеры пыток до сих пор отделяет дверь.
И гласность имеет свой собственный голос, но за гласностью негласный надзор.
И если тебя выбираю т мишенью, то стреляют точно в упор.

Тоталитарный рэп - это всего лишь модель общества глухонемых,
А если они вдобавок плохо видят, то это только лучше для них.
Вы скажете мне: "Что за поза? Вы, батенька, максималист!".
Я отвечу Вам: "Что Вы, мой фюрер, я просто - антифашист!". em>

Не правда ли до боли актуально?
 
 
+13 #86 Старый Алекс 28.04.2015 21:52
Цитирую Accept:
Меня другое напрягает.Какие-то околомедийные челы нагло высказываются.Дебилы вас же самих в первую очередь расстреляют.Уже и саммит прошел.Четко сказано ни ЕС ни НАТО ни визового режима НЕ будет.
Не будет и Новороссии,к сожалению
А вот это мы еще будем посмотреть...
Что-то мне подсказывает, что как раз будет.
А вот Галицией будут проблемки..
 
 
+8 #87 Дедушка Хо 28.04.2015 21:54
Цитирую Homo sapiens:
Жизнь штука сложная. Укры считали себя прародителями всего сущего, так оно и вышло, говно это ведь, по сути, прародитель розы, в некотором смысле, как бы, после того как перегниёт.
 
 
+8 #88 Oxygen 28.04.2015 21:54
реплика из сетей...
--
С юго-востока идёт стена огня , площадью 400 кв.км. Аваков собрался бросить на тушение "нацгвардию" и ""оборону майдана". Нацистские гвардейцы разбегаются. Привет ЕС!!! Готовьтесь к деактивации своих территорий...
===============
Лесной пожар в заражённой зоне дело хреновое...
А что там сухая погода стоит, что лес загорелся?
 
 
+5 #89 Vaal 28.04.2015 21:56
Цитирую Accept:
Меня другое напрягает.Какие-то околомедийные челы нагло высказываются.Дебилы вас же самих в первую очередь расстреляют.Уже и саммит прошел.Четко сказано ни ЕС ни НАТО ни визового режима НЕ будет.
Не будет и Новороссии,к сожалению
А что будет?

Добрый вечер
 
 
+5 #90 Vaal 28.04.2015 21:59
Цитирую Oxigen:
...
Лесной пожар в заражённой зоне дело хреновое...
А что там сухая погода стоит, что лес загорелся?
Не обязательно, если прошлогодней травы-сухостоя много по опушкам.
 
 
+6 #91 Дедушка Хо 28.04.2015 22:00
Цитирую Accept:
Меня другое напрягает.Какие-то околомедийные челы нагло высказываются.Дебилы вас же самих в первую очередь расстреляют.Уже и саммит прошел.Четко сказано ни ЕС ни НАТО ни визового режима НЕ будет.
Не будет и Новороссии,к сожалению
Доктор, а вы уверенны что между звуков не прозвучало обратное?
Может медийныкы имеют особый, утончённый, слух, а мы нет?
А судя по видео ряду новостей у них и зрение особое.
Так что, в таком случае, им мешает иметь несколько жизней, в запасе, или загранпаспортов ?
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+11 #92 Дедушка Хо 28.04.2015 22:03
Цитирую Oxigen:
реплика из сетей...
--
С юго-востока идёт стена огня , площадью 400 кв.км. Аваков собрался бросить на тушение "нацгвардию" и ""оборону майдана". Нацистские гвардейцы разбегаются. Привет ЕС!!! Готовьтесь к деактивации своих территорий...
===============
Лесной пожар в заражённой зоне дело хреновое...
А что там сухая погода стоит, что лес загорелся?
Сухая с неделю погода. Им ещё повезло что ветра нет.
Вообще в Чернобыле давно похерили противопожарную безопасность. Майдан, сука, некогда было.
А может тупо сами подожгли , для жалостливого - мыж погорэльци.
 
 
+4 #93 южный 28.04.2015 22:19
Киев официально отказался от проведения военного парада 9 МаяВ мэрии украинской столицы подтвердили: 70-летие Великой Победы над фашизмом пройдет без показа военной техники и массовых акций.
72 143 7 212 32
...По задумке киевских властей, в этот день ветераны-победи тели должны подать руки сторонникам ОУН-УПА (деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда РФ. — Прим. LifeNews), которых Рада признала борцами за независимость Украины, а затем, примирившись, вместе встретить 9 Мая... http://lifenews.ru/news/153197
 
 
+4 #94 южный 28.04.2015 22:27
Пожар в лесах Чернобыля. Горят 320 гектаров. 28.04.15 http://www.youtube.com/watch?v=X2c19WpbxIk&feature=youtu.be
 
 
+10 #95 Homo sapiens 28.04.2015 22:27
Цитирую Дедушка Хо:
Сухая с неделю погода. Им ещё повезло что ветра нет.
Вообще в Чернобыле давно похерили противопожарную безопасность. Майдан, сука, некогда было.
А может тупо сами подожгли , для жалостливого - мыж погорэльци.
есть еще вариант. Деньгу недавно Петя просил на Чернобыль. Вот и решили пошантажировать.

Новое правительство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, использует любую возможность для того, чтобы просить денег у мирового сообщества. 26 апреля, в годовщину трагедии в Чернобыле, президент Петр Порошенко выступил с заявлением, суть которого сводится к тому, что иностранные государства должны помочь Украине преодолеть последствия аварии, произошедшей 29 лет назад.
http://crisisukr.com/02420-spekulyaciya-na-chernobyle-ukraina-opyat-prosit-deneg/
 
 
+2 #96 петербурженка 28.04.2015 22:29
Цитирую Homo sapiens:
есть еще вариант. Деньгу недавно Петя просил на Чернобыль. Вот и решили пошантажировать.

Новое правительство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, использует любую возможность для того, чтобы просить денег у мирового сообщества. 26 апреля, в годовщину трагедии в Чернобыле, президент Петр Порошенко выступил с заявлением, суть которого сводится к тому, что иностранные государства должны помочь Украине преодолеть последствия аварии, произошедшей 29 лет назад.
http://crisisukr.com/02420-spekulyaciya-na-chernobyle-ukraina-opyat-prosit-deneg/
там вроде как ТВЭЛы без могильников лежат?
 
 
+10 #97 Славянка 28.04.2015 22:29
Цитирую Дедушка Хо:
Сухая с неделю погода. Им ещё повезло что ветра нет.
Вообще в Чернобыле давно похерили противопожарную безопасность. Майдан, сука, некогда было.
А может тупо сами подожгли , для жалостливого - мыж погорэльци.
Страшно. Меня жуткая мысль посетила: вот не надо было украм злорадствовать по поводу пожаров в России.... Жизнь бумеранг. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся... Я хорошо помню чернобыльскую катастрофу. Дай Бог разума и удачи Украине.
 
 
+8 #98 Дедушка Хо 28.04.2015 22:41
Можете не верить, но я читаю комментарии под своими статьями, так сказать.
Вот этот мне понравился.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Жестко, но несколько преувеличено и стиль изложения мысли в огульности обвинений схож со стилем от «свидомых» украинцев (кто не скачет, тот плохой). И в чем моя вина, в том, что я украинец?
Большая ошибка автора, огульно обвинять ВСЕХ украинцев в измене идеям славянства и Руси и т.д. Я родился в Украине, здесь моя Родина, но смысл статьи меня в некоторой степени «обидел».
Ведь суть отношений между людьми, по моему мнению, НЕ зависит ни от национальности или партийности, ни от должности или места рождения, ни от роста или внешнего облика и т.п. Главная суть отношений между людьми зависит от УРОВНЯ в каждой личности необходимых ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ качеств.
Как аргумент: Иуда Искариот был одним с 12 святых Апостолов. Но предал…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мне интересно спросить у бывших украинцев Донбасса.
Я действительно перегибаю, или слишком мягок?

Кстати Иуда, говорят, повесился, сам. Вопрос, когда мы это увидим от украинцев?
 
 
+8 #99 просто Мария 28.04.2015 22:42
Цитирую южный:
Киев официально отказался от проведения военного парада 9 МаяВ мэрии украинской столицы подтвердили: 70-летие Великой Победы над фашизмом пройдет без показа военной техники и массовых акций.
72 143 7 212 32
...По задумке киевских властей, в этот день ветераны-победители должны подать руки сторонникам ОУН-УПА (деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда РФ. — Прим. LifeNews), которых Рада признала борцами за независимость Украины, а затем, примирившись, вместе встретить 9 Мая... http://lifenews.ru/news/153197
Ну это уже однажды было...
Представьте картину: жертва и палач подают друг другу руки, а затем, примирившись...
Вы можете такое себе представить? Я - нет!!!
 
 
+5 #100 петербурженка 28.04.2015 22:42
памятка для вербовки последователей ИГИЛ. весьма универсальная...

Полагаю, что концепция для наших мусульманских регионов сохраняется в том же виде, но любопытно, какие поправки внесены, например, в памятки для соответствующих ячеек «Правого сектора» Украины
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/pamyatka-razvedchika-ig
 
 
+13 #101 Дедушка Хо 28.04.2015 22:43
Цитирую Славянка:
Страшно. Меня жуткая мысль посетила: вот не надо было украм злорадствовать по поводу пожаров в России.... Жизнь бумеранг. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся... Я хорошо помню чернобыльскую катастрофу. Дай Бог разума и удачи Украине.
Аналогично, подумал.
 
 
+3 #102 петербурженка 28.04.2015 22:44
Цитирую просто Мария:
Ну это уже однажды было...
Представьте картину: жертва и палач подают друг другу руки, а затем, примирившись...
Вы можете такое себе представить? Я - нет!!!
Думаете, отказались мириться?
 
 
+13 #103 Серёга Петрович 28.04.2015 22:45
Здравия ВСЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИК АМ, от Балтийской России и Руси Карпатской до России Тихоокеанской, – желаю! Всем, кроме украинцев…

Ибо украинцы, будучи выродками русского народа, пребывая в физическом здравии, могут приносить Руси ТОЛЬКО БЕДЫ… Поскольку безумны.

И не видят этого – ТОЛЬКО БЕЗУМЦЫ:

#9 Добрый Гудвин 15.03.2015 21:01 (-6)
Цитирую Серёга Петрович:
Отребье русского народа – УКРАИНЦЫ - беснуется, это беснование создаёт КОНТЕКСТ, в КОТОРОМ...
(например):


«Серега Петрович, делаю вам предупреждение».

#22 Maksim 15.03.2015 22:37 (+1)
Цитирую Добрый Гудвин:
Серега Петрович, делаю вам предупреждение.

«Публика, а зачем вы Гудвина заминусили? Час назад было +3, сейчас ноль.
Я читал пост Серега Петровича, он заслужил конкретного бана, и без сантиментов. Либеральничает с Вами админ, а зря. Нечего разжигать межнациональную вражду на сайте, есть реальные враги. Нужно всем миром искать путь к спасению общества, пока ещё есть кого спасать на Украине».

И это при том, что


#945 Добрый Гудвин 18.03.2015 10:55 (+23)
Цитирую Серёга Петрович:
Повторяю – БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!


«Слово не воробей, 7 дней бана…»

Вот это и есть УКРАИНСТВУЮЩАЯ ГНУСНОСТЬ:

будучи неспособным доказать свою правоту – устранить противоположное мнение…

Повторяю ещё раз – БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!

(Кто возьмётся доказать, что михальчишин и шухевич, к примеру, – НЕ украинцы???)

УКРАИНСТВО – это бесовская мерзость,

украинцы – носители бесовской мерзости…

КАЖДЫЙ, называющий себя украинцем – ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНСТВУЮЩУЮ МЕРЗОСТЬ! Ибо:

«Впрочем, безжалостное уничтожение в припадке массового психоза десятков тысяч людей для проекта «Ukraina» не является чем-то новым и необычным. Фактически этот проект начинался с геноцида. Сперва, во время Первой мировой войны австрийцы с помощью новоиспечённых «украинцев» истребили десятки тысяч русских/русинов австрийской Восточной Галиции, а затем, уже во время Великой Отечественной войны, украинская «Руанда» возникла на Волыни, войдя в историю как «Волынская резня». Тогда «украинцы» из ОУН уже сами, при попустительстве немецких оккупационных властей, истребили десятки тысяч поляков. Сейчас, во времена нового массового украинского психоза, садисты и палачи УПА являются героями Украины. Параноики гордятся параноиками, убийцы – убийцами, а психопатизирова нные массы пребывают в кровавой эйфории…»
http://andreyvadjra.livejournal.com/

А ВСЕМ, меня поддержавшим при нападках УКРАИНСТВУЮЩЕГО «доброго» Гудвина – спасибо за поддержку!

О гибели Алексеевича:

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ этого доброго человека и ПРЕВОСХОДНЕЙЩЕГ О исторического беллетриста…

Но Олесь Алексеевич НЕ БЫЛ бойцом – не надо ему приписывать этого, ибо сам он буквально исповедовал НЕПРОТИВЛЕНИЕ ЭТОМУ ЗЛУ – УКРОНАЦИЗМУ.

(безобидный стёб тогда, в 2006 г., – не в счёт, ибо был ДРУГОЙ КОНТЕКСТ событий)

Исповедовал способом умолчания об

ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ – ГЕНЕЗИСЕ УКРАИНСТВА.

И в этом ПРОявлялся духовный недуг хорошего русского человека…

Не может в нынешних условиях русский человек быть украинцем!

«В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань…»

А поскольку русские выродки – украинцы, как носители вируса украинства, являются средством возрождения МИРОВОГО НАЦИЗМА (осуществления доктрины многоэтажного человечества), то

УКРАИНСТВУ, как опаснейшей духовной мерзости – КАПУТ!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%F1%F2%E2%EE
 
 
+25 #104 Homo sapiens 28.04.2015 22:48
Выпивают украинец и белорус. Украинец:
- А у вас кавунов своих нет. Вам их от нас завозят.
Белорус молчит.
Украинец:
- А у вас лука сладкого своего нет. Вам его от нас завозят.
Белорус молчит.
Украинец:
- А у вас винограда своего нет. Вам его...
Белорус:
- А у нас во время войны полицаев своих не было. Ваших завозили.

Обсуждали на занятии "американскую мечту", и преподаватель спросил у парня из Германии, есть ли у них в стране "немецкая мечта".
Тот ответил:
- Была. Но она никому не понравилась.
 
 
+14 #105 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 28.04.2015 22:49
Цитирую южный:
Киев официально отказался от проведения военного парада 9 МаяВ мэрии украинской столицы подтвердили: 70-летие Великой Победы над фашизмом пройдет без показа военной техники и массовых акций.
72 143 7 212 32
...По задумке киевских властей, в этот день ветераны-победители должны подать руки сторонникам ОУН-УПА (деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда РФ. — Прим. LifeNews), которых Рада признала борцами за независимость Украины, а затем, примирившись, вместе встретить 9 Мая... http://lifenews.ru/news/153197
Ну это не ново! Подобную акцию еще Ющ в бытность своего премьерства инициировал. Подавляющее большинство ветеранов тогда на 9 Мая возле музея ВОВ ему кричали "Ганьба!" Но по укро-ТВ по одному из центральных каналов припоминаю что нашли якобы ветерана СА и вояку из УПА и они под камеры журналюг пожали друг другу руки. Но это было единственная клоунада. Что будет сейчас десять лет спустя - фиг его знает.....
 
 
+12 #106 Дедушка Хо 28.04.2015 22:54
Цитирую Серёга Петрович:
Здравия ВСЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, от Балтийской России и Руси Карпатской до России Тихоокеанской, – желаю! Всем, кроме украинцев…

Ибо украинцы, будучи выродками русского народа, пребывая в физическом здравии, могут приносить Руси ТОЛЬКО БЕДЫ… Поскольку безумны.

И не видят этого – ТОЛЬКО БЕЗУМЦЫ:

#9 Добрый Гудвин 15.03.2015 21:01 (-6)
Цитирую Серёга Петрович:
Отребье русского народа – УКРАИНЦЫ - беснуется, это беснование создаёт КОНТЕКСТ, в КОТОРОМ...
(например):


«Серега Петрович, делаю вам предупреждение».

#22 Maksim 15.03.2015 22:37 (+1)
Цитирую Добрый Гудвин:
Серега Петрович, делаю вам предупреждение.

«Публика, а зачем вы Гудвина заминусили? Час назад было +3, сейчас ноль.
Я читал пост Серега Петровича, он заслужил конкретного бана, и без сантиментов. Либеральничает с Вами админ, а зря. Нечего разжигать межнациональную вражду на сайте, есть реальные враги. Нужно всем миром искать путь к спасению общества, пока ещё есть кого спасать на Украине».

И это при том, что


#945 Добрый Гудвин 18.03.2015 10:55 (+23)
Цитирую Серёга Петрович:
Повторяю – БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!


«Слово не воробей, 7 дней бана…»

Вот это и есть УКРАИНСТВУЮЩАЯ ГНУСНОСТЬ:

будучи неспособным доказать свою правоту – устранить противоположное мнение…

Повторяю ещё раз – БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!

(Кто возьмётся доказать, что михальчишин и шухевич, к примеру, – НЕ украинцы???)

УКРАИНСТВО – это бесовская мерзость,

украинцы – носители бесовской мерзости…

КАЖДЫЙ, называющий себя украинцем – ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНСТВУЮЩУЮ МЕРЗОСТЬ! Ибо:

«Впрочем, безжалостное уничтожение в припадке массового психоза десятков тысяч людей для проекта «Ukraina» не является чем-то новым и необычным. Фактически этот проект начинался с геноцида. Сперва, во время Первой мировой войны австрийцы с помощью новоиспечённых «украинцев» истребили десятки тысяч русских/русинов австрийской Восточной Галиции, а затем, уже во время Великой Отечественной войны, украинская «Руанда» возникла на Волыни, войдя в историю как «Волынская резня». Тогда «украинцы» из ОУН уже сами, при попустительстве немецких оккупационных властей, истребили десятки тысяч поляков. Сейчас, во времена нового массового украинского психоза, садисты и палачи УПА являются героями Украины. Параноики гордятся параноиками, убийцы – убийцами, а психопатизированные массы пребывают в кровавой эйфории…»
http://andreyvadjra.livejournal.com/

А ВСЕМ, меня поддержавшим при нападках УКРАИНСТВУЮЩЕГО «доброго» Гудвина – спасибо за поддержку!

О гибели Алексеевича:

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ этого доброго человека и ПРЕВОСХОДНЕЙЩЕГО исторического беллетриста…

Но Олесь Алексеевич НЕ БЫЛ бойцом – не надо ему приписывать этого, ибо сам он буквально исповедовал НЕПРОТИВЛЕНИЕ ЭТОМУ ЗЛУ – УКРОНАЦИЗМУ.

(безобидный стёб тогда, в 2006 г., – не в счёт, ибо был ДРУГОЙ КОНТЕКСТ событий)

Исповедовал способом умолчания об

ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ – ГЕНЕЗИСЕ УКРАИНСТВА.

И в этом ПРОявлялся духовный недуг хорошего русского человека…

Не может в нынешних условиях русский человек быть украинцем!

«В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань…»

А поскольку русские выродки – украинцы, как носители вируса украинства, являются средством возрождения МИРОВОГО НАЦИЗМА (осуществления доктрины многоэтажного человечества), то

УКРАИНСТВУ, как опаснейшей духовной мерзости – КАПУТ!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%F1%F2%E2%EE
Возможно Олесь и не был бойцом в физическом смысле, только бой он принял и решительно и смело , как и подобает мужчине. А что до остального, по сути и по форме возразить сложно. Пока был с нами Олесь, то что вы говорите можно было принять за разжигание. А теперь нет.
Моё личное мнение может не совпадать с мнением других и совпадать с вашим. В данном случае это именно так.
С возвращением.
 
 
+14 #107 Александр 28.04.2015 23:02
Американский инструктор убит в Северодонецке

Северодноецк, захваченный войсками хунты 22 июля 2014 года, из которого киевские власти сделали административны й центр Луганской области и в котором находится резиденция её так называемого губернатора, и который является ныне местом дислокации батальонов «Чернигов» и «Айдар», стал сейчас и центром подготовки укро-фашистских боевиков, натаскиваемых американскими инструкторами.
Вместе с англоязычными инструкторами в Северодноецк прибывают и русскоязычные – из Израиля и Грузии. Среди инструкторов, по данным партизанской разведки, имеются также граждане США, готовившие в своё время формирования "исламских фашистов", действующие теперь в рамках ИГИЛ, а также те, кто уже воевал на стороне Исламского государства. Последних включают в бывший батальон Крым, который ранее состоял из потомков служивших Вермахту крымских татар, но сократившись до окремной сотни после боёв под Иловайском, ныне собирает в свой состав исламских боевиков из стран ближнего и дальнего зарубежья.


По данным партизан, иностранные инструкторы отрабатывают со своими подопечными приёмы действий в городских условиях, что позволяет говорить о том, что Nazi-гвардия готовится к штурмам крупных городов.


Однако именно в Северодноецке и был убит очередной из новой партии американских инструкторов: как сообщили на своей странице в фэйсбуке партизаны Запорожской республики, в этом оплоте оккупационной администрации убит один из американских инструкторов, тренировавших тут фашистских головорезов из бандформировани й нацгвардии. Имя и звание инструктора пока уточняются, и несмотря на то, что сам факт гибели инструктора противником тщательно скрывается, вскоре они надеются получить более подробные данные.


По данным, которыми располагают партизаны на сегодняшний день, инструктора застрелила девушка-снайпер с позывным Копейка.


Инцидент произошёл в ночь на воскресенье в районе аэропорта Северодноецка, превращаемого сейчас в военную базу для американских и канадских войск, которые под видом инструкторов прибывают сюда в последние дни в огромных количествах. Это не первый американец, убитый в Новороссии. Двое американских советников уже были застрелены в Мариуполе 24 июля 2014 года. А уже 29 июля в том же Мариуполе при помощи ПТРС был застрелен из купающийся в море американский советник из числа тех 180, что прибыли на Украину в середине июля. Кроме того, четверо расовых американских негров были убиты во время танкового боя под Дубровкой, а 2 августа в районе посёлка Орлово-Ивановка в Шахтёрском районе ополченцы взяли в плен голого негра. Этот представитель вида homo negritosus разделся догола, пытаясь скрыться в темноте.

http://molotpravdu.su/ukraina/1575-amerikanskij-instruktor-ubit-v-severodonetske.html
 
 
+13 #108 Дедушка Хо 28.04.2015 23:09
Цитирую Ю.Г.:
Ну это не ново! Подобную акцию еще Ющ в бытность своего премьерства инициировал. Подавляющее большинство ветеранов тогда на 9 Мая возле музея ВОВ ему кричали "Ганьба!" Но по укро-ТВ по одному из центральных каналов припоминаю что нашли якобы ветерана СА и вояку из УПА и они под камеры журналюг пожали друг другу руки. Но это было единственная клоунада. Что будет сейчас десять лет спустя - фиг его знает.....
Это точно, что фиг его знает.
Что важнее для ветеранов окажется незалэжна, или их собственный подвиг за который их чтят и уважают люди? Слово люди к украинцам не относится, не ко всем это точно.
 
 
+15 #109 Oxygen 28.04.2015 23:09
В сетях пишут, что пожар разгорается и добирается до радиоактивных могильников. Пожар верховой. Значит ветер таки есть....Пожарны е не справляются.
Предупреждают уже, что надо эвакуировать хотя бы детей из киева и начать йодопрофилактик у.
 
 
+14 #110 Дедушка Хо 28.04.2015 23:14
Цитирую Oxigen:
В сетях пишут, что пожар разгорается и добирается до радиоактивных могильников. Пожар верховой. Значит ветер таки есть....Пожарные не справляются.
Предупреждают уже, что надо эвакуировать хотя бы детей из киева и начать йодопрофилактику.
Ветер зюйд-зюйд до 3-х метров в секунду, спасаться нужно братьям бульбашам , всё летит на них.
А паника в киеве, так это обычное дело, народ туп и пуглив. Это украина, детка(фигуральн о выражаясь).
 
 
+6 #111 Тамара 28.04.2015 23:16
Серега Петрович, с возвращением!
 
 
+9 #112 mag23 28.04.2015 23:17
Экологи бьют тревогу: Чернобыльский пожар грозит распространение м радиации news-dn.ru/index.php/6298-ekologi-byut-trevogu-chernobylskij-pozhar-grozit-rasprostraneniem-radiatsii
 
 
+3 #113 южный 28.04.2015 23:24
Цитирую Серёга Петрович:
Здравия ВСЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, от Балтийской России и Руси Карпатской до России Тихоокеанской, – желаю! Всем, кроме украинцев…
и Вам здравия. думаю,что зря Вы так на Гудвина. у вас был спор. в пылу спора,на эмоциях,Гудвин Вас не правильно понял.такое бывает.по себе знаю./ еще видимо стоит по другому сформулировать "БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ".чтоб было точно понятно,что речь не о украинце-челове ке с украинским гражданством,а о украинце-челове ке полностью принявшем украинство.
 
 
+6 #114 южный 28.04.2015 23:24
Милиция проводит эвакуацию жителей зоны отчуждения под Чернобылем из-за пожара
0 32 1 0 1
​Работники милиции помогают людям, которые проживают в зоне отчуждения, спасаться от пожара, разгоревшегося на территории спецкомбината «Чернобыльская пуща». Их эвакуировали в безопасные места.
28.04.2015, 23:02
Как сообщается на сайте пресс-службы МВД Украины, работники милиции Отдела зоны ЧАЭС эвакуировали людей в безопасное от пожара место. Кроме того, из зоны отчуждения были вывезены скот и имущество.
Сотрудники правоохранитель ных органов продолжают обеспечивать в зоне отчуждения охрану общественного порядка и спасать жителей от пожара.

Оригинал новости RT на русском:
http://russian.rt.com/article/88523
 
 
+6 #115 Homo sapiens 28.04.2015 23:25
Цитирую просто Мария:
Ну это уже однажды было...
Представьте картину: жертва и палач подают друг другу руки, а затем, примирившись...
Вы можете такое себе представить? Я - нет!!!
стокгольмский синдром разве что
 
 
+10 #116 Александр 28.04.2015 23:25
Foreign Policy: героизацией ОУН-УПА Киев рубит сук, на котором сидит
Признав "Организацию украинских националистов" и "Украинскую повстанческую армию" борцами за независимость, Украина может попрощаться со своими западными друзьями, пишет бывший сотрудник Госдепа Джош Коэн в Foreign Policy.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украине стоит отказаться от закона о героизации членов ОУН-УПА, если она не хочет потерять друзей на Западе, пишет в статье для журнала Foreign Policy экс-сотрудник Госдепартамента США Джош Коэн, участвовавший в проектах экономических реформ в бывшем Советском Союзе.
Здание Центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе. Архивное фото.
© Фото: Cbl62
СМИ: Центр Симона Визенталя осудил "фашистские законы Киева"
Верховная рада 9 апреля приняла законопроект о признании "Организации украинских националистов" и "Украинской повстанческой армии" борцами за независимость Украины в ХХ веке и предоставлении членам ОУН-УПА права на социальные гарантии. Согласно закону, публичная демонстрация неуважения к этим группам будет преследоваться. Президент Порошенко законопроект еще не подписал.
"Трудно понять, как закон, запрещающий критику групп, участвовавших в холокосте, может сочетаться с якобы западными амбициями Украины", — пишет Коэн. По его словам, порывать таким путем с советским наследием "глупо и неправильно".
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов | Купить иллюстрацию
Западные ученые призвали Порошенко не подписывать законы по ОУН-УПА
Этот шаг рискует подорвать международную репутацию Украины и отпугнуть ее друзей, подчеркивает автор статьи. Центр Симона Визенталя уже осудил новый законопроект, заявив, что "почитание местных коллаборационис тов и предоставление им особых льгот превращает приспешников Гитлера в героев".
Кроме того, этот закон нарушает Конституцию Украины, вызывая вопросы о свободе слова в стране. Как отметили ученые разных стран мира в открытом письме Порошенко, принятие этого закона поднимет серьезные вопросы о том, насколько Украина привержена демократическим принципам Совета Европы и ОБСЕ.
Особое беспокойство вызывает то, что даже министр культуры от проевропейской партии премьера Арсения Яценюка охарактеризовал законопроект как "действительно европейский, свободный и объективный".
Мероприятия в честь годовщины создания УПА на Украине. Архивное фото

"Это - пощечина". В Польше осудили признание УПА борцами за Украину
"Такие взгляды высокопоставлен ных правительственн ых чиновников демонстрируют пробелы в знании украинской истории, которые, к сожалению, распространены среди некоторых активистов Евромайдана", — отмечается в статье.
И, наконец, если Киев стремится "выиграть битву за сердца и умы среди русскоязычных жителей Восточной Украины", героизация украинских националистов ему вряд ли в этом поможет, добавляет Коэн.
По словам Коэна, Украина близка к тому, чтобы "забить гол в свои ворота". "Друзья Украины должны призвать президента Порошенко отбросить мяч, пока не поздно", — заключает он.
Верховный суд РФ в ноябре 2014 года включил в список экстремистских организаций "Правый сектор", "Украинскую национальную ассамблею — Украинскую народную самооборону" (УНА-УНСО), украинские организации "Братство" и "Тризуб имени Степана Бандеры" и "Украинскую повстанческую армию" (УПА). Полный список запрещенных экстремистских организаций на сайте Министерства юстиции Российской Федерации>>


РИА Новости http://ria.ru/world/20150427/1061259731.html#ixzz3Yao5V1q6
 
 
+13 #117 южный 28.04.2015 23:29
/спокойной ночи
 
 
+7 #118 kiev 28.04.2015 23:30
Прилетит вдруг "волшебник" в голубом вертолете:
(видео пожаров + герой сюжета)
www.youtube.com/watch?v=4W_3DnRRNYc
www.youtube.com/watch?v=X2c19WpbxIk
 
 
+16 #119 Старый Алекс 28.04.2015 23:30
Цитирую Oxigen:
В сетях пишут, что пожар разгорается и добирается до радиоактивных могильников. Пожар верховой. Значит ветер таки есть....Пожарные не справляются.
Предупреждают уже, что надо эвакуировать хотя бы детей из киева и начать йодопрофилактику.
100% завтра последует заявление, что все это "дело рук пророссийских активистов, пытающихся дестабилизирова ть ситуацию в столице Украине накануне майских праздников, особенно накануне Дня прымырэння". А послезавтра этих активистов покажут и их обгоревшие паспорта граждан РФ пан прэзидент повезет... Ну, куда-нибудь повезет...
 
 
+9 #120 просто Мария 28.04.2015 23:32
Цитирую Homo sapiens:
стокгольмский синдром разве что
Неее, это в эвропах модно...
А наши старики-ветеран ы люди стойкие, со стальной психикой и хорошей памятью...
С ними этот номер не пройдет.
 
 
+15 #121 просто Мария 28.04.2015 23:33
Цитирую Старый Алекс:
100% завтра последует заявление, что все это "дело рук пророссийских активистов, пытающихся дестабилизировать ситуацию в столице Украине накануне майских праздников, особенно накануне Дня прымырэння". А послезавтра этих активистов покажут и их обгоревшие паспорта граждан РФ пан прэзидент повезет... Ну, куда-нибудь повезет...
И фото на всех каналах: Владимир Владимирович с канистрой бензина...
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+6 #122 петербурженка 28.04.2015 23:35
завтра к вечеру небольшой дождь и северо-западный ветер. До ттго весь день южный и юго-западный
http://www.gismeteo.ru/city/daily/4932/
 
 
+13 #123 петербурженка 28.04.2015 23:36
Цитирую просто Мария:
И фото на всех каналах: Владимир Владимирович с канистрой бензина...
как бы потом Шойгу тушить не пришлось этих м..ков
 
 
+11 #124 bob123456 28.04.2015 23:37
Цитирую Дедушка Хо:
Возможно Олесь и не был бойцом в физическом смысле, только бой он принял и решительно и смело , как и подобает мужчине. А что до остального, по сути и по форме возразить сложно. Пока был с нами Олесь, то что вы говорите можно было принять за разжигание. А теперь нет.
Моё личное мнение может не совпадать с мнением других и совпадать с вашим. В данном случае это именно так.
С возвращением.
Олесь не боялся говорить Правду. А это означает, что он сражался против бандервы и противопоставил себя нынешней системе, построенной бандервой. За это его и убили. Но с Петровичем можно согласиться в одном: БАНДЕРВА НЕИСПРАВИМА! Вот и получилось, что людоеды-дикари съели Олеся... Я об этом писал. Олесю сразу надо было уезжать... Олесь был слишком добрым...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dvUZrfkut6o[/youtube]
 
 
+13 #125 Старый Алекс 28.04.2015 23:41
Цитирую kiev:
Прилетит вдруг "волшебник" в голубом вертолете:
(видео пожаров + герой сюжета)
www.youtube.com/watch?v=4W_3DnRRNYc
www.youtube.com/watch?v=X2c19WpbxIk
А интересно Яйценюха толкающего пожарную машину снимут?
Ющ, помнится, знатно на пожарах позировал. Прямо "херой-мчсовец" получился....
 
 
+12 #126 петербурженка 28.04.2015 23:43
Цитирую Старый Алекс:
А интересно Яйценюха толкающего пожарную машину снимут?
Ющ, помнится, знатно на пожарах позировал. Прямо "херой-мчсовец" получился....
с огнетушителем будет стоять в свинцовых портках:(
господи, сколько русских ликвидаторов погибло от лучевки, спасавших эту землю...и эти уроды не могут поддерживать там порядок...
 
 
+12 #127 просто Мария 28.04.2015 23:43
Цитирую Старый Алекс:
А интересно Яйценюха толкающего пожарную машину снимут?
Ющ, помнится, знатно на пожарах позировал. Прямо "херой-мчсовец" получился....
Ой, а я отчего-то вспомнила незабвенную Юлию Владимировну в модельных туфлях на высоченных каблучищах, таскающую коробки с тамифю...
Вот любят же на Украине театр... или цирк устраивать.
 
 
+11 #128 петербурженка 28.04.2015 23:45
Цитирую просто Мария:
Ой, а я отчего-то вспомнила незабвенную Юлию Владимировну в модельных туфлях на высоченных каблучищах, таскающую коробки с тамифю...
Вот любят же на Украине театр... или цирк устраивать.
а она еще с бранспойтом не подтянулась? или к шабашу готовится 30го числа?
 
 
+9 #129 просто Мария 28.04.2015 23:47
Цитирую петербурженка:
а она еще с бранспойтом не подтянулась? или к шабашу готовится 30го числа?
Макияж продумывает, прикиды примеряет...
Скоро будут-с...
 
 
+8 #130 петербурженка 28.04.2015 23:49
Цитирую просто Мария:
Макияж продумывает, прикиды примеряет...
Скоро будут-с...
Юууля!!!
таки все наши уже тут!
 
 
+12 #131 bob123456 28.04.2015 23:49
 
 
+9 #132 bob123456 28.04.2015 23:51
 
 
+10 #133 Oxygen 28.04.2015 23:53
http://tsn.ua/ato/ukrayinski-desantniki-vzyali-v-oblogu-bazu-pravogo-sektora-424228.html
Из укро СМИ 1=1
десантники окружили базу правосеков. Ведутся какие то переговоры между ними....Чёта видать не поделили.
 
 
+5 #134 просто Мария 28.04.2015 23:54
Цитирую Oxigen:
http://tsn.ua/ato/ukrayinski-desantniki-vzyali-v-oblogu-bazu-pravogo-sektora-424228.html
Из укро СМИ 1=1
десантники окружили базу правосеков. Ведутся какие то переговоры между ними....Чёта видать не поделили.
Чего непонятного? Трофеи, ессно...
 
 
+8 #135 слесарь Полесов 28.04.2015 23:57
 
 
+13 #136 петербурженка 28.04.2015 23:58
и правда на бульбашей несет. Что ж батька молчит? вот и мири эту сволочь, а они тебе пожар...
а главный пожарнег уже сдулся обратно
http://www.interfax.ru/world/439141
Яценюк: Во время тушения пожара возле ЧАЭС выяснилось, что у ГСЧС два вертолета вместо необходимых 12
http://gordonua.com/news/localnews/YAcenyuk-Vo-vremya-tusheniya-pozhara-vozle-CHAES-vyyasnilos-chto-u-GSCHS-dva-vertoleta-vmesto-neobhodimyh-12-78189.html
 
 
+3 #137 Серёга Петрович 29.04.2015 00:08
О восстановлении Советского Союза… Отрывок.
http://youtu.be/IG2KT0VNio8

…О взгляде мира на русских… О чаяниях левых в Европе…

Если не коммунизм, то – фашизм (многоэтажное человечество)…

О вожделении англосаксов по власти.

Источник http://eot.su/
Выступление С. Е. Кургиняна перед студентами ТГУ. Томск 17 апреля 2015 года

Завершилось сражение на реке Адда. 28 апреля 1799
http://eot.su/historyday/4/28/11817

На вооружение русской армии принята винтовка Мосина
28 апреля 1891
http://eot.su/historyday/4/28/11818
 
 
+8 #138 Тамара 29.04.2015 00:13
Украинская социальная реклама к 9 мая. В уста ветеранов ВОВ вложили традиционный бандеровский пароль и отзыв "Слава Украине. Героям Слава". Лозунг тех, кто в годы Великой Отечественной войны вырезал и сжигал живьем их семьи, оставшиеся дома, тех, кто стрелял им в спины и тех, кого они вылавливали по лесам вплоть до 1956 года.
 
 
+12 #139 Владилена 29.04.2015 00:27
Имущество фабрики Roshen арестовано
Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко кондитерская корпорация Roshen сообщила об аресте имущества ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»» стоимостью 2 млрд руб. Он наложен главным следственным управлением Следственного комитета России на основании постановления Басманного районного суда Москвы от 16 апреля 2015 г., уточняется в заявлении. Арест собственности на 2 млрд руб. «не соизмерим с выдвинутой ранее налоговой претензией в рамках возбужденного уголовного дела в размере 180 млн руб.», считает компания, обещая обжаловать решение. Ведомости

У Псевдопрезидент а по кличке Укроп сильная печалька!...Оне обещают судиться. Может в Липецк приедет или в Москву иск подавать. Вот бы вызвали на допрос... А тут... - ой как воображение разыгралось! Конечно, прислугу адвакатскую пришлет, а жаль...!

http://www.roshen.ua/ru/news/corporate-news/basmannoe-pravosudie-ne-oboshlo-korporaciju-roshen-3412-3412/
 
 
+18 #140 Владилена 29.04.2015 00:42
К 70-летию Великой Победы! Потрясающая история героической жизни!

«Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».
Написать такое жениху она смогла не сразу — только через несколько месяцев после операций и бессонных ночей... О чем думала искалеченная молодая женщина, когда диктовала эти строки, можно только догадываться. Но то, что ответ изменил её судьбу, сомнений не вызывает.
С Иосифом Марченко Зина Туснолобова познакомилась весной 41-го, расписаться молодые не успели: Зина проводила его на фронт в первые дни войны. А сама ушла добровольцем в июле 42-го после того, как окончила школу медсестер.
В первых двух боях Зина вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов. За этот подвиг девушку наградили орденом Красной Звезды, а за 8 месяцев кровопролитных боев на Воронежском фронте она вынесла с линии огня 123 раненых солдат и офицеров.
Февраль 1943-го разделил её жизнь на «до» и «после»... Спасая раненого командира, девушка была тяжело ранена. Чудом наши разведчики, возвращаясь из немецкого тыла, услышали её тихий стон. Тело девушки пришлось выбивать финками из замерзшего кровавого месива.
Десять дней врачи боролись за её жизнь, но обмороженные руки и ноги спасти не удалось — началась гангрена. Восемь тяжелейших операций, страшные боли, полная беспомощность.. .
Спустя несколько месяцев девушка надиктовала дежурной медсестре последнее письмо любимому, а сама стала, как могла, подбадривать других раненых — её переносили из палаты в палату.
Однажды она упросила комсомольцев отнести её на «Уралмаш».
— Дорогие друзья! Мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне, — говорила она рабочим, лежа на носилках. — Товарищи! Я вас очень, очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка.
Через месяц на фронт ушли пять танков, которые рабочие выпустили сверх плана. На бортах боевых машин белой краской было выведено: «За Зину Туснолобову!»
Главный хирург свердловского госпиталя Н. В. Соколов утешал её и обещал чуть позже «сделать» руку. Она отказывалась — слишком болезненны были эти операции. Но ответ, который прислал Иосиф, вдохнул в неё новые силы:
«Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя — мы всегда будем вместе. Я - твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо… Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф».
Зина воспряла и согласилась на сложную операцию. Ей разделили кости левой руки и обшили их мышцами так, чтобы получились два сжимающихся «пальца». Она училась умываться, причесываться, брать предметы. На остаток правой руки ей сделали резиновую манжетку, в которую вставлялся карандаш, — и Зина заново научилась писать.
В мае 1944 года во фронтовой газете напечатали её письмо к бойцам 1-го Прибалтийского фронта, приближавшегося к её родному Полоцку. Девушка рассказала свою историю и обратилась с призывом: "Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите!»
Это письмо читали солдатам перед штурмом Полоцка. Имя Зины Туснолобовой писали на стволах орудий, минометов, самолетах, танках, бомбах. Она, не имея рук и ног, била фашистов до самого конца войны.
Они расписались сразу после победы — Зина встретила Иосифа, крепко стоя на ногах
У них родился сын Владимир, потом - дочь Нина. Зинаида научилась самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. "Мама не думала, что она - ущербная, она жила полной жизнью», — рассказывала в одной из телепередач её дочь..
Зинаида Михайловна не теряла в своей жизни ни одного дня. Работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, писала письма в разные концы огромной страны, научившись управляться пишущей ручкой с помощью локтей...
Иосиф Марченко и Зинаида Туснолобова прошли жизнь вместе до конца. Они вырастили яблоневый сад, о котором мечтали в дни войны, подняли сына и дочь, были рады каждому мирному дню

. Зинаиде Туснолобовой - Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

Она была удостоена и высшей награды Международного Красного Креста — медали имени Флоренс Найтингейл (в Советском Союзе награда была присвоена только трем женщинам).

Зинаида Туснолобова-Мар ченко — почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц которого названа её именем.

В городе открыт музей-квартира героини, её имя носит Полоцкий медицинский колледж.

В Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Ма рченко, которая вручается ежегодно женщинам-матеря м.


Это письмо читали солдатам перед штурмом Полоцка. Имя Зины Туснолобовой писали на стволах орудий, минометов, самолетах, танках, бомбах. Она, не имея рук и ног, била фашистов до самого конца войны.
Они расписались сразу после победы — Зина встретила Иосифа, крепко стоя на ногах
У них родился сын Владимир, потом - дочь Нина. Зинаида научилась самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. "Мама не думала, что она - ущербная, она жила полной жизнью», — рассказывала в одной из телепередач её дочь..
Зинаида Михайловна не теряла в своей жизни ни одного дня. Работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, писала письма в разные концы огромной страны, научившись управляться пишущей ручкой с помощью локтей...
Иосиф Марченко и Зинаида Туснолобова прошли жизнь вместе до конца. Они вырастили яблоневый сад, о котором мечтали в дни войны, подняли сына и дочь, были рады каждому мирному дню

. Зинаиде Туснолобовой - Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

Она была удостоена и высшей награды Международного Красного Креста — медали имени Флоренс Найтингейл (в Советском Союзе награда была присвоена только трем женщинам).

Зинаида Туснолобова-Мар ченко — почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц которого названа её именем.

В городе открыт музей-квартира героини, её имя носит Полоцкий медицинский колледж.

В Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Ма рченко, которая вручается ежегодно женщинам-матеря м.
 
 
+16 #141 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 29.04.2015 00:44
Цитирую kiev:
Прилетит вдруг "волшебник" в голубом вертолете:
(видео пожаров + герой сюжета)
www.youtube.com/watch?v=4W_3DnRRNYc
www.youtube.com/watch?v=X2c19WpbxIk
[quote name="kiev"]Прилетит вдруг "волшебник" в голубом вертолете:
(видео пожаров + герой сюжета)
www.youtube.com/watch?v=4W_3DnRRNYc
www.youtube.com/watch?v=X2c19WpbxIk
Мля... как все это осточертело! Помниться когда Ющ был типа президентом Укропии - в Крыму тоже был пожар. Ющ тогда на самолете возвращался с Крыма и приказал развернуть самолет и вернулся. Потом пиара ради приехал на пожар в белой рубахе. Ну там сцена в лесу - стоит МЧС-ник и лопатой засыпает возгарание травы. Ющ подбегает, отнимает у него лопату и начинает на камеру засыпать тлеющую траву. Бросив несколько лопат, Ющ решил что этого достаточно для первого "подвига" и начал подумывать какой бы еще совершить. Невдалеке оказалось пожарная машина, которая подзастряла в лесном грунте и пожарники её подталкивали, помогая выехать. Решив что это хороший повод для второго "подвига" - Ющ подгрёб к машине и начал типа помогать её выталкивать при этом чё-то там покрикивая, типа, командуя.... После чего решив, что программу по "подвигам" на тот день он выполнил, он тупо стоял и втыкал на работу пожарников и мчс-ников. Так как больше ничего в его бухгалтерскую головёшку не пришло, он подозвал командира подразделения и доколупался до него почему его мчс-ники во время пожара общаются не на державной мове, а на москальской? Сделав внушение по сему поводу с чувством исполненного долга и совершенного "хероизма" Прыщавый Пасечник удалился. Возможно не все знают этот эпизодец, но думаю что крымчане, да и другие граждане Украины должны помнить эту клоунаду.
Вот и этот уродец Кролик решил хоть в чем-то засветиться. Так как его уже открытым текстом в Раде именуют "пустым местом", то оно решило попиарится на пожаре... Мля... какие убогонькие эти укро-вождишки! Тьфу!
 
 
+12 #142 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 29.04.2015 00:48
Цитирую просто Мария:
Неее, это в эвропах модно...
А наши старики-ветераны люди стойкие, со стальной психикой и хорошей памятью...
С ними этот номер не пройдет.
Не факт! В прошлом году на 9 Мая в Херсоне один из хунтовских вождишек выступая перед собравшимися, в том числе и ветеранами, объявил Гитлера освободителем. Ветераны практически не возмущались - просто утёрлись и все. И только молодая женщина подошла и вырвала из рук этого ублюдка микрофон и выбросила....
 
 
+12 #143 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 29.04.2015 00:57
Цитата:
Владилена 29.04.2015 00:42
К 70-летию Великой Победы! Потрясающая история героической жизни!
Спасибо, Владилена ! Потрясающая история! Остается только преклоняться перед такими людьми!
 
 
+8 #144 Тамара 29.04.2015 01:05
Скоро флаг Николаевской народной республики будет поднят на площади Ленина в городе Николаеве ",- обещают партизаны...... "Только силою оружия можно избавиться от предателей украинского народа."
 
 
+5 #145 Серёга Петрович 29.04.2015 01:06
Откровения пленного карателя, часть 2: Бандеризация. ТВ СВ-ДНР Выпуск 445
http://eot.su/node/18667
 
 
+10 #146 Владилена 29.04.2015 01:07
[quote name="Ю.Г."]
Спасибо, Владилена ! Потрясающая история! Остается только преклоняться перед такими людьми![/quote

Я была потрясена, не могла не поделиться. Я под впечатлением уже второй день! К сожалению,не умею фото выставлять, но в интернете их много! И замечательная у нее семья! Какая и должна быть у ТАКОЙ Женщины

Семья
Муж — Иосиф Петрович Марченко, участник Великой Отечественной войны, лейтенант. После войны работал в артели «Пищевик» начальником цеха, главным инженером, а затем — директором.
Сын Владимир (род. 1951) — работал слесарем-монтаж ником, служил в 1970—1972 году в ракетных войсках. После армии вернулся на прежнее место работы. Закончил институт в 1980 году. Кандидат в мастера спорта по водным лыжам. 32 года работает в газовом хозяйстве. На 2010 год — заместитель директора горгаза. Внучка — Юля (род. 1976), инженер-строите ль, живёт и работает в Минске.
Дочь Нина (род. 1959) — по образованию швея, домохозяйка. Вырастила двух сыновей.
 
 
+4 #147 Тамара 29.04.2015 01:15
Так интересно, пожар-то тушат или один Яйценюх делает "героический облет"
 
 
+9 #148 bob123456 29.04.2015 01:31
Цитирую Серёга Петрович:
Откровения пленного карателя, часть 2: Бандеризация. ТВ СВ-ДНР Выпуск 445
http://eot.su/node/18667
Сколько ещё эта тварь-бандерва крови невинной прольёт??? А это, в ролике, просто дебилоидо. Да нет... Это бандеро-инвалид , урод. У него вместо башки ЖОПА! И уродом его сделало "образавание" Щенэвмэрланда и фашистская пропаганда... Таких надо лечить как умственно отсталых! Подросли дебилы за 23 года! ФУ-ФУ-ФУ :-* :-* :-*
 
 
+10 #149 Игорь Мочилов 29.04.2015 01:45
Цитирую Ю.Г.:
Не факт! В прошлом году на 9 Мая в Херсоне один из хунтовских вождишек выступая перед собравшимися, в том числе и ветеранами, объявил Гитлера освободителем. Ветераны практически не возмущались - просто утёрлись и все. И только молодая женщина подошла и вырвала из рук этого ублюдка микрофон и выбросила....
С Херсоном, как понимаю, всё не просто. Самое слабое звено в Новороссии. Свидомых там тоже хватает, хотя нормальных людей всегда было больше.
 
 
+11 #150 Северный город 29.04.2015 04:37
В ответ на действо ( шабаш) в Киеве 30 мая ...-
В Москву к юбилею ПОБЕДЫ с Афона доставили мощи Георгия Победоносца

Со Святой горы Афон в московский аэропорт Внуково-3 прибыл ковчег с десницей (правой кистью) святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя воинства и г. Москвы.

На Руси Георгий Победоносец издавна почитается как защитник православного воинства. Сын великого князя Владимира Ярослав Мудрый, во крещении Георгий, первым способствовал почитанию св. Георгия Победоносца среди православных.

Он основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия в Киеве.
Имя св. Георгия Победоносца носил основатель Москвы Юрий Долгорукий.
С княжением великого князя Дмитрия Донского святой Георгий выступает как покровитель Москвы, его изображение становится гербом государей московских, а позже входит в состав русского государственног о герба – Российского орла.
В 1856 году учреждается герб Московской губернии с образом Георгия Победоносца.


Георгий Победоносец, покровитель Ярослава.По сообщению журнала Newsweek, при вскрытии ящика с останками Ярослава Мудрого 10 сентября 2009 года было установлено, что в нём находится, предположительн о, только скелет супруги Ярослава княгини Ингегерды.[61][ 62][63]


В ходе проведенного журналистами расследования была выдвинута версия, что останки князя были вывезены из Киева в 1943 году при отступлении немецких войск и в настоящее время, возможно, находятся в распоряжении Украинской православной церкви в США [/b

По мнению большинства историков, останки великого князя также следует искать в США
...


До этого в Россию из Афона были привезены ВЕЛИЧАЙШИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ - ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ДАРЫ ВОЛХВОВ, частица мощей ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО (покровителя воинства)... ( имеющий уши...)
Молитва великомученику Георгию Победоносцу

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!

Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго Имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и неосужденным предстати Престолу Господа славы.

Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Судии стати и Того выну славити со Отцем и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
 
 
+10 #151 Северный город 29.04.2015 04:51
И с любовью из нашего общего ...-

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fALRfpcoKm0[/youtube]
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+10 #152 Николай Викторов 29.04.2015 04:53
Горловка под обстрелом, ситуация более чем серьезная
http://www.novorosinform.org/news/id/27723
Хроника вечера и ночи от "Самообороны Горловки":
19.20 - очередная провокация от укропов, сообщают что в Дзержинск проехала укропресса, провоцируют наших на огонь.
22.05 - я тут. Запад КСМ пока все норм, просто шумно. Север пока далеко, если что скажу.
22.20 - Северное направление, плюсы Гольма в укрытие. Был мощный бах на севере похоже, что у укров, что то взорвалось походу на Майорске. Север красный
22.33 - Никитовка, Гольма, Стальсбыт, Бессарабка отойти от окно занять корридоры. У вас там просто жесть.
22.35 - не было плюса по Бессарадки, люди со Строителя видели как раз ту самую вспышку с Майорска. Все норм.
22.40 Курганка, Ртутный, Глубокая - КРАСНЫЙ!!! Строитель, 245 - желтый, в коридоры!
22.45 - центр, все нормально. 245 - заряжайте аккумуляторные устройства.
22.50 - окраина Строителя идет плотный стрелковый.
23.00 - пуступала инфа что в Дрезден и Новгородское прибыли загряд отряды срочников, те же ПС, просто сливают биомусор. Скорее всего из-за этого бой на Строяке, уже умеренный, просто посылают на смерть... Центр Норм.
23.00 - ЛЮДИ НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ЧТО ВАМ СТРАШНО. Я ПОНИМАЮ, ЧТО СТРАШНО, НО ВЫ МНЕ РАБОТУ ЗАМЕДЛЯЕТЕ, ПРОЦЕНТОВ НА 80!!!
23.05 - 245 частный сектор В УКРЫТИЕ! скорее всего попадание по зданию.
23.10 - перебит газопровод по направлени 88. Сильный пожар!
23.14 - прямое попадание в частный дом на 245! пожары по всему городу
-Еще одно попабадние поселок победы частный сектор
- ксм еще одно попадание в частный дом пожар
- автодром перебит газопровод пожар
23.35 - Кто там гавкает, что я адреса пишу, идите... информация нужна для жителей города, чтоб кто то смог на район вызвать спасательную службу. Адреса я не пишу, не пилингуйте...
23.30 - НАбирайте воду
23.45 - никому не спать, пока не дам отбой. Чисто для сводки - Север опять плюсы непрекращающиеся
23.50 - еще плюсы по 67, еще пожар
23.56 - Люди, особенно которые не в Горловке, я понимаю вам хочеться пообщаться и все выяснить, но вы мешаете оперативному сбору данных!!! Не пишите пока!
00.00 - плюсы с Дзержинска по городу еще и еще
0.17 - отваливался интернет. пордолжаются плюсы с направления Дзержинск
0.25 - сообщают о прилете на Строитель куда то во дворы,( непроверено) Красный строитель
 
 
+8 #153 Северный город 29.04.2015 05:19
И нам всем барабанщикам...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LMdjg9AUGck[/youtube]
 
 
+2 #154 Vaal 29.04.2015 06:58
Цитирую Oxigen:
....... и начать йодопрофилактику.
Зачем?
 
 
+9 #155 Oxygen 29.04.2015 07:25
Цитирую Vaal:
Зачем?
===========
Так пишут в сетях.
Сам на это обратил внимание. Применение йода оправдано только при вероятности выброса радиоактивного йода. А в остальных случаях--бесполезно.
Водка говорят помогает)))))
 
 
+10 #156 Николай Викторов 29.04.2015 07:37
"Заповеди" в действии?!
В. Скачко. «Поцреотизм» на фоне европровала
полный текст - http://versii.com/news/326436/
ЕС недоволен...
...Во-первых, после так называемого «евромайдана» и «рыволюцийи гидносты» прошло больше года, а Украина так и не стала «светочем рыночных реформ и демократии». Примерным и образцовым хоть для кого-то, хоть для пустых отчетов еврочиновников. Не было выполнено ничего из того, что декларировалось под огнем «коктейлей Молотова» и в крови избиваемых правоохранителе й и манифестантов. Нет ни рыночных реформ, ни демократии. Наоборот – страна погрязла в еще большей коррупции и внешних долгах, оказалась на грани международного дефолта и внутреннего олигархического передела собственности и сфер влияния, а повсеместный политический террор, расправы над инакомыслящими стали нормами политической жизни. Не говоря уже о том, что «национальное возрождение Украины» подменяется строительством этнократии – «украинской Украины» с возрождением неонацизма, ксенофобии и расовой нетерпимости.

Во-вторых, Киев оказался неспособным выполнить даже военные задачи и по разгрому самопровозглаше нных ДНР и ЛНР в Донбасс и по зачистке этих территорий на границе с Россией для использования их в интересах США и НАТО. ДНР и ЛНР не побеждены, территория не зачищена, даже Россия полноценно не втянута в конфликт, что ставит под удар международные санкции, которые под давлением США ввели многие их сателлиты, а теперь жалеют об этом. Особенно в Европе, где первую скрипку в этом проявлении недовольства все больше играет Германия.

Украина таким образом медленно, но уверенно превращается в некую «мертвую зону», кормить которую Западу становится все накладнее с каждым днем...


 
 
+8 #157 Николай Викторов 29.04.2015 08:09
Появилось фото и видео пожара в Чернобыльской зоне
Подробности (фото) на УНИАН: http://www.unian.net/society/1072811-poyavilos-foto-i-video-pojara-v-chernobyilskoy-zone.html

https://youtu.be/X2c19WpbxIk

[youtube]http:/ /www.youtube.co m/watch?v=X2c19 WpbxIk[/youtube ]
 
 
+10 #158 слесарь Полесов 29.04.2015 08:13

Жители стран-участниц Второй мировой забывают о роли СССР в освобождении Европы. Большинство французов и немцев полагают, что ключевая роль в освобождении стран Европы от фашизма принадлежит американским войскам, свидетельствуют результаты исследования британского агентства ICM Research, проведенного в рамках проекта "Sputnik.Мнения".
Респондентам на выбор было предложено пять вариантов ответа на вопрос о роли в победе (армия Британии, СССР, США, "другие" и вариант "затрудняюсь ответить"): только 13% опрошенных "отдали" ключевую роль в освобождении Европы Советской армии. Причем в Германии таких жителей больше всего по сравнению с другими странами — 17%. Реже всего так думают во Франции — всего 8%, и 13% британцев.
Но мы должны помнить о том, что Красная армия освободила почти 50% территории современных европейских государств, не считая собственно европейскую часть России, и понесла в разы большие человеческие потери по сравнению с союзниками. Совокупное население освобожденных Красной армией стран составило более 120 000 000 человек в 16 независимых на настоящий момент странах Европы. В освобождении еще шести стран Красная армия участвовала вместе с союзниками.
Но похоже старушке Европе с каждым днем все более безразличны жертвы советского народа. Но ей следовало бы не забывать историю, а то к столетию Победы старушка может совсем потерять связь с реальностью и здравым смыслом.
Подвицкий© СПУТНИКНЬЮС
 
 
+10 #159 просто Мария 29.04.2015 08:55
Цитирую Ю.Г.:
Не факт! В прошлом году на 9 Мая в Херсоне один из хунтовских вождишек выступая перед собравшимися, в том числе и ветеранами, объявил Гитлера освободителем. Ветераны практически не возмущались - просто утёрлись и все. И только молодая женщина подошла и вырвала из рук этого ублюдка микрофон и выбросила....
Будьте снисходительнее к ветеранам, ЮГ. Они уже очень пожилые люди...
 
 
+9 #160 Erich Koch 29.04.2015 09:23
Сегодняшний день в Истории! Время Победы. 29 апреля 1945 года

https://youtu.be/iroQSplyXlI


Утро Доброе! :-)
 
 
+3 #161 BERA 29.04.2015 09:24
Цитирую Серёга Петрович:
Здравия ВСЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, от Балтийской России и Руси Карпатской до России Тихоокеанской, – желаю! Всем, кроме украинцев…

Ибо украинцы, будучи выродками русского народа, пребывая в физическом здравии, могут приносить Руси ТОЛЬКО БЕДЫ… Поскольку безумны.

И не видят этого – ТОЛЬКО БЕЗУМЦЫ:

#9 Добрый Гудвин 15.03.2015 21:01 (-6)
Цитирую Серёга Петрович:
Отребье русского народа – УКРАИНЦЫ - беснуется, это беснование создаёт КОНТЕКСТ, в КОТОРОМ...
(например):


«Серега Петрович, делаю вам предупреждение».

#22 Maksim 15.03.2015 22:37 (+1)
Цитирую Добрый Гудвин:
Серега Петрович, делаю вам предупреждение.

«Публика, а зачем вы Гудвина заминусили? Час назад было +3, сейчас ноль.
Я читал пост Серега Петровича, он заслужил конкретного бана, и без сантиментов. Либеральничает с Вами админ, а зря. Нечего разжигать межнациональную вражду на сайте, есть реальные враги. Нужно всем миром искать путь к спасению общества, пока ещё есть кого спасать на Украине».

И это при том, что


#945 Добрый Гудвин 18.03.2015 10:55 (+23)
Цитирую Серёга Петрович:
Повторяю – БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!


«Слово не воробей, 7 дней бана…»

Вот это и есть УКРАИНСТВУЮЩАЯ ГНУСНОСТЬ:

будучи неспособным доказать свою правоту – устранить противоположное мнение…

Повторяю ещё раз – БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!

(Кто возьмётся доказать, что михальчишин и шухевич, к примеру, – НЕ украинцы???)

УКРАИНСТВО – это бесовская мерзость,

украинцы – носители бесовской мерзости…

КАЖДЫЙ, называющий себя украинцем – ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНСТВУЮЩУЮ МЕРЗОСТЬ! Ибо:

«Впрочем, безжалостное уничтожение в припадке массового психоза десятков тысяч людей для проекта «Ukraina» не является чем-то новым и необычным. Фактически этот проект начинался с геноцида. Сперва, во время Первой мировой войны австрийцы с помощью новоиспечённых «украинцев» истребили десятки тысяч русских/русинов австрийской Восточной Галиции, а затем, уже во время Великой Отечественной войны, украинская «Руанда» возникла на Волыни, войдя в историю как «Волынская резня». Тогда «украинцы» из ОУН уже сами, при попустительстве немецких оккупационных властей, истребили десятки тысяч поляков. Сейчас, во времена нового массового украинского психоза, садисты и палачи УПА являются героями Украины. Параноики гордятся параноиками, убийцы – убийцами, а психопатизированные массы пребывают в кровавой эйфории…»
http://andreyvadjra.livejournal.com/

А ВСЕМ, меня поддержавшим при нападках УКРАИНСТВУЮЩЕГО «доброго» Гудвина – спасибо за поддержку!

О гибели Алексеевича:

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ этого доброго человека и ПРЕВОСХОДНЕЙЩЕГО исторического беллетриста…

Но Олесь Алексеевич НЕ БЫЛ бойцом – не надо ему приписывать этого, ибо сам он буквально исповедовал НЕПРОТИВЛЕНИЕ ЭТОМУ ЗЛУ – УКРОНАЦИЗМУ.

(безобидный стёб тогда, в 2006 г., – не в счёт, ибо был ДРУГОЙ КОНТЕКСТ событий)

Исповедовал способом умолчания об

ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ – ГЕНЕЗИСЕ УКРАИНСТВА.

И в этом ПРОявлялся духовный недуг хорошего русского человека…

Не может в нынешних условиях русский человек быть украинцем!

«В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань…»

А поскольку русские выродки – украинцы, как носители вируса украинства, являются средством возрождения МИРОВОГО НАЦИЗМА (осуществления доктрины многоэтажного человечества), то

УКРАИНСТВУ, как опаснейшей духовной мерзости – КАПУТ!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%F1%F2%E2%EE
Ну наконец то!Нашего полку прибавилось.Теб я здорово не хватало.С возврщением.
 
 
+12 #162 Homo sapiens 29.04.2015 09:26
Цитирую Северный город:
И нам всем барабанщикам...

http://www.youtube.com/watch?v=LMdjg9AUGck
я тоже был барабанщиком юным.
 
 
+10 #163 Александр 29.04.2015 09:28
С сирийского фронта на украинский...См ена переговорщика по Донбассу ужесточает позиции Москвы

В понедельник, 27 апреля, распоряжением президента России спецпредставите лем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине вместо Михаила Зурабова назначен Азамат Кульмухаметов.
В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, говорится: «Возложить на чрезвычайного и полномочного посла, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Кульмухаметова Азамата Рахметовича обязанности специального представителя Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине».
В тот же день министр иностранных дел РФ Лавров в ходе телефонного разговора проинформировал своего украинского коллегу о назначении Кульмухаметова новым представителем России в контактной группе.
«Решение связано с тем, чтобы на постоянной основе повысить уровень и усилить специализацию российского представительст ва на переговорах», — заявил журналистам глава пресс-службы президента Дмитрий Песков. «Назначение спецпредставите ля лишний раз подчеркивает то значение, которое российская сторона придает переговорному процессу, в котором Россия принимает участие в качестве одного из гарантов», — добавил он. По словам Пескова, ближневосточная специфика, поможет Кульмухаметову в работе. «Арабисты — филигранные дипломаты», — уверен пресс-секретарь президента.
Михаил Зурабов остается послом России на Украине и будет продолжать выполнять свои обязанности на этом посту в полном объеме.
Отметим, что в последнее время стала появляться информация о слишком тесной близости Зурабова и президента Украины Петра Порошенко. В одной из депеш Госдепартамента США, опубликованных WikiLeaks, говорилось, что еще в 2010 году Порошенко называл Зурабова человеком, который может обеспечить «перезагрузку» российско-украи нских отношений.
Напомним, Зурабов был отозван из Киева сразу после бегства Виктора Януковича 23 февраля 2014 года и вернулся в украинскую столицу только после избрания Порошенко новым президентом Украины. Тогда многие эксперты говорили, что возвращение Зурабова является знаком желания Москвы восстановить дипломатические отношения с Киевом.
22 апреля этого года Сергей Лавров не исключил отставки Зурабова. Первый зампред международного комитета Госдумы Леонид Калашников тут же предложил отправить в Киев «нового человека, который соединял бы в себе разносторонний опыт – и дипломата, и силовика, и авторитета-тяже ловеса, вроде Черномырдина». Тогда же думские коммунисты предложили назначить послом Сергея Глазьева. Еще ранее депутаты Валерий Рашкин и Сергей Обухов заявляли, что Зурабов не смог предотвратить рост антироссийских настроений, и оценивали деятельность посольства как провал. По их мнению, отсутствие активной работы Зурабова привело «к исчезновению сколько-нибудь принципиального и последовательно го отстаивания интересов России и русских на Украине, в то время как с послом США на Украине считались».
Судя по всему, близость Зурабова и нового украинского президента устраивала Москву лишь до той поры, пока в Кремле считали последнего договороспособн ым по вопросам Донбасса. Смена спецпредставите ля, по мнению большинства экспертов, является признаком желания Москвы усилить свои позиции в переговорном процессе.
Политолог и публицист Лев Вершинин в своем ЖЖ положительно оценивает назначение Кульмухаметова по целому ряду причин:
«Во-первых, Кульмухаметов — профессиональны й, очень опытный дипломат и по одной из должностей в его биографии есть стойкое ощущение, что далеко не только дипломат. Во-вторых, он весьма эффективно обеспечивал интересы РФ в сложнейшей ситуации в Сирии. В-третьих, он ни в какой степени не связан с украинскими олигархами, сидящими на поводке господина Пайетта. В-четвертых, не является личным приятелем Порошенко…».
Руководитель аналитического центра «Alte et Certe» Андрей Епифанцев также видит в назначении позитив и усиление позиций России:
- Сейчас на Украине намечается непростая ситуация: работа переговорных групп по гражданской части Минского соглашения. Это именно то, что любыми путями не хочет исполнять Украина и то, к чему ее сейчас принуждает Старая Европа и Москва.
В этом отношении к человеку, возглавляющему процесс со стороны России, предъявляются особые требования. Это должен быть профессионал высочайшей пробы. Не секрет, что в течение длительного периода к послу Зурабову были претензии именно в отношении исполнения им профессиональны х обязанностей, что, по мнению ряда экспертов, в какой-то степени и привело ситуацию на Украине в такое плачевное положение.
Кульмухаметов — дипломат высокого уровня, что подтверждает его предыдущая работа, в том числе, на очень трудных участках, например, в Сирии. Его ввод в игру на переговорном поле, на мой взгляд, усилил позиции нашей страны.
- Кульмухаметов пользуется репутацией очень результативного переговорщика и, несомненно, добьется прогресса в Минске. Вопрос лишь в том совпадают ли тот прогресс, которого хочет Кремль, и объективные интересы России. Потому что если удастся «впарить» Донбасс Украине на правах федерации, то для Кремля это, может быть, будет прогресс, а для национальных интересов — катастрофа. Кадровая замена удачная, но каковы наши цели? — вопрошает главный редактор изданий «Русский обозреватель» публицист Егор Холмогоров.
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает назначение нового спецпредставите ля в контактную группу не просто усилением, но ужесточением позиций Москвы:
- Я не знаю, лучше он Зурабова или хуже, но в политике вообще, а в дипломатии тем более, многое значат знаки и символы. Пока представителем в контактной группе был Зурабов, Россия была представлена человеком, у которого были налажены личные очень хорошие отношения с Порошенко (правда еще с кондитером, а не президентом путчистов, но все же). Для того же Порошенко это был сигнал, что с ним готовы говорить формально и неформально и как-то учитывать его интересы (личные, разумеется, и коммерческие, поскольку политические интересы Порошенко никого особенно не интересовали ни в России, ни в США, ни в ЕС).
Кроме того, Зурабов был «соучастником» (в хорошем смысле этого слова) обоих «Минсков». Теперь же в контактной группе Россию будет представлять человек, жестко противостоявший США в Сирии. Это сигнал о возможной смене позиции. При этом надо понимать, что лично Зурабов и Кульмухаметов позицию страны не определяют. Они могут лучше или хуже выполнять свои обязанности, но они только исполнители указаний. То есть, меняя фигуры, Кремль дает понять, что его терпение истощилось, и позиция ужесточается. Пока это делается на уровне символов, то есть США дают возможность все понять и занять более конструктивную позицию - пока представителем в контактной группе Шойгу не назначили. А дальше посмотрим…
Из досье «СП»
Азамат Кульмухаметов родился в 1953 году. В 1976 году окончил МГИМО. Владеет арабским, английским, французским и башкирским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в мае 2012 года.
На дипломатической службе — с 1978 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД и за рубежом. В 1998-2003 гг. — заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. В 2003-2008 годах — посол России в Кувейте. С марта 2008 года — заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. В 2011-2014 годах — посол России в Сирии.
За большой вклад в реализацию внешнеполитичес кого курса Российской Федерации на сирийском направлении награжден «Орденом Мужества». Имеет также и знак отличия «За безупречную службу» — за заслуги в реализации внешнеполитичес кого курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
Фото: Станислав Залесов/Коммерсантъ
Читайте далее: http://svpressa.ru/politic/article/120334/
http://pobedim.ucoz.net/news/s_sirijskogo_fronta_na_ukrainskij/2015-04-29-15
 
 
+8 #164 слесарь Полесов 29.04.2015 09:30

Красота-страшна я сила.
Секретная служба британской внешней разведки MI6 обучает сотрудников поведению при знакомстве с вероятным российским шпионом, которым может оказаться даже коварная женщина-соблазн ительница: признаваться, что работал на МИД и быстро отказаться от контакта.
______________
-Бонд, вам разрешается встречаться только с некрасивыми русскими девушками!
-А где их взять!?
 
 
+7 #165 Erich Koch 29.04.2015 09:30
Ведущие "Вестей ФМ" - Владимир Соловьёв и Анна Шафран.

http://radiovesti.ru/audio/227/716.mp3

http://radiovesti.ru/audio/227/718.mp3
 
 
+11 #166 Homo sapiens 29.04.2015 09:32
Львов потребовал от Порошенко признать Крым и Донбасс частью России. За это благое дело проголосовали депутаты Львовского областного совета. Они считают, что Порошенко и и Верховной Раде следует расторгнуть «Договор о дружбе» с Россией, в котором территории Донбасса и Крыма названы украинскими.

Источник: http://politikus.ru/articles/49052-valcmanu-ne-do-idiotov.html
Politikus.ru
 
 
+9 #167 просто Мария 29.04.2015 09:33
Цитирую Homo sapiens:
Львов потребовал от Порошенко признать Крым и Донбасс частью России. За это благое дело проголосовали депутаты Львовского областного совета. Они считают, что Порошенко и и Верховной Раде следует расторгнуть «Договор о дружбе» с Россией, в котором территории Донбасса и Крыма названы украинскими.

Источник: http://politikus.ru/articles/49052-valcmanu-ne-do-idiotov.html
Politikus.ru
Чо это с ними? Заболели? Вирус?

Заголовочек новости умилил:Вальцман у не до идиотов. А Вальцман не идиот, выходит? А галычане уже не генофонд нации? Что-то не то в украинском королевстве...
 
 
+9 #168 Homo sapiens 29.04.2015 09:41
Цитирую просто Мария:
Чо это с ними? Заболели? Вирус?

Заголовочек новости умилил:Вальцману не до идиотов. А Вальцман не идиот, выходит? А галычане уже не генофонд нации? Что-то не то в украинском королевстве...
сам в шоке
 
 
+13 #169 Николай Викторов 29.04.2015 09:43
СМИ: В России появится литературная премия им. Олеся Бузины!!!
http://rusvesna.su/news/1430285327

Литературная премия в память об убитом 16 апреля украинском писателе, журналисте и телеведущем Олесе Бузине будет учреждена в России, сообщает «Известия».
Инициатором проекта стала журналистка Оксана Шкода. По задумке учредителей, премия появится ко дню рождения Бузины — 13 июля.
Соучредителями станут также писатель, публицист Александр Проханов, российский журналист, член СПЧ Максим Шевченко, философ, журналист Борис Межуев, писатель Захар Прилепин.
По словам украинской журналистки, данную премию планируется представить в трех основных номинациях: «Журналистика», «Публицистика» и «Писатели».
 
 
+10 #170 Homo sapiens 29.04.2015 09:43
народ, нашел такой материал.

http://communitarian.ru/novosti/medicina/rasskaz_amerikanskogo_transplantologa_rabotavshego_v_odesse_2_maya_26042015/
 
 
+14 #171 Ю.Г. - Меня предали админы. Не верьте им! Прощайте.... 29.04.2015 09:45
Цитирую Игорь Мочилов:
С Херсоном, как понимаю, всё не просто. Самое слабое звено в Новороссии. Свидомых там тоже хватает, хотя нормальных людей всегда было больше.
Да нет, не Херсон.... Самое слабое звено в Новороссии - это Днепропетровск, точнее вся Днепропетровска я область... Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса - примерно на одном уровне находятся. А больше всех скурвился именно Днепропетровск. ..
 
 
+10 #172 Николай Викторов 29.04.2015 09:54
Цитирую Homo sapiens:
народ, нашел такой материал.

http://communitarian.ru/novosti/medicina/rasskaz_amerikanskogo_transplantologa_rabotavshego_v_odesse_2_maya_26042015/
Если правда, то это материал для "Белой книги"
 
 
+5 #173 Homo sapiens 29.04.2015 10:15
по ходу весеннее обострение

«Господин Путин, убирайтесь из Украины», — вызывающе отчеканил Яценюк в соцсети, совершенно наплевав на директивы западных партнеров, прямо указавших, что главная проблема Украины отнюдь не Путин.

http://politobzor.net/show-52236-yacenyuk-prikazal-putinu-ubratsya-s-ukrainy.html

и еще
Поскольку Яценюк и компания не хотят ходить с протянутой рукой, он принялся канючить — мол, грекам больше дали: «Не хочу никого ни с кем сравнивать, но Греция получила уже 300 млрд. долларов, и у них нет войны, нет русских танков, и они не борются с ядерным государством. Мы получили примерно 30 млр. евро в рамках общей поддержки со стороны МВФ и стран Большой семерки, имея население в 4 раза больше, чем в Греции».
http://politobzor.net/show-52252-teper-on-grekam-zaviduet.html
 
 
+8 #174 Erich Koch 29.04.2015 10:19
Лайка стала талисманом ЧМ-2016 в Москве и Петербурге
29 апреля 2015 08:59


 
 
+5 #175 Homo sapiens 29.04.2015 10:21
Служба безопасности Украины создала в Донбассе настоящую сеть завербованных проституток. Силовики используют жриц любви для сбора информации о представителях ополчения и народной милиции. Об этом в эксклюзивном интервью LifeNews рассказал задержанный сотрудник МВД Украины.
http://lifenews.ru/news/153202
 
 
+12 #176 Homo sapiens 29.04.2015 10:22
 
 
+7 #177 Erich Koch 29.04.2015 10:25
 
 
+8 #178 внук козачий 29.04.2015 10:27
Цитирую Homo sapiens:
Поддерживаю. И выполоть эту гадость, к сожалению, невозможно. Они затихарятся и будут учить своих детей ненавидеть. Проверено на вояках ОУН-УПА, те тоже были примерными гражданами и тихо учили детей ненавидеть. Так что это неискоренимо. Единственное что держать все это под контролем и давать по мозгам, когда кто будет выпендриваться. Но это при самом оптимистичном раскладе
уважаемый Хомо. это искоренимо. но необходима тотальная и системная пропаганда. как было при СССР. и за 100 лет наших галычан будет не узнать.ведь тем. чем они стали, они стали за последних 100 лет. австро-венгерск ая империя уничтожала в Талдергофе и Терезине русинов массово и уничтожала руками украинствующих тварей. т.е. быть русским в галычыне тогда было опасно, а украинцем престижно и безопасно. нужно сделать так же только, чтоб русским было безопасно, а украинствующим опасно. нужно проводить деукраинизацию и притом массово и системно, т.к. украинство сегодня является опаснейшим заблуждением и злом. необходимо фильтровать народ и кто успел замараться в крови, тех на перековку на Новую Землю т.к. палачи и убийцы лечению не поддаются, а успешно уничтожаются) ведь бешенных собак не лечат, их просто утилизируют)
 
 
+4 #179 Erich Koch 29.04.2015 10:36
Разведопрос: ополченец Юрий про военно-медицинс кую службу
Опубликовано: 28 апр. 2015 г.

https://youtu.be/UFVKt7ElOe8
 
 
+2 #180 BERA 29.04.2015 10:38
Цитирую kiev:
ЭХодос об убийстве Бузины:
www.youtube.com/watch?v=DqmmJhZH46I
Что скажете?
Да, что тут скажешь.Евреи управляли окраиной еще со времен Речи Посполитой.Не зря же они в Российской империи не имели права селится за чертой оседлости-власт ь понимала,что нельзя пускать козла в огород.Так что чьи уши торчат из безобразий современного мироустройства, видно любому здравомыслящему .Не дай бог кому нибудь затронуть тему сионизма-вой на "всю ивановскую",а ведь корни нацизма,фашизма оттуда,только говорить об этом открыто "низзя", тебя сразу же запишут в антисемиты ,и обвинят во всех смертных грехах.Зри в корень.
 
 
+5 #181 внук козачий 29.04.2015 10:43
Цитирую рукодельница:
С каких пор правила переворота и установления контроля стали называться Приниципом большевиков?
Совсем не они первые применили и вовсе не последними это сделали.
Тогда уж называйте действия новой власти Принципом Цезаря.
уважаемая рукодельница. октябрьский переворот вместе с большевиками делали меньшевики,эсер ы, представители других партий. большевики что сделали с бывшими своими союзниками? правильно- физически уничтожили). всех в своё время) а потом взялись за своих опортунистов-тр оцких,зиновьевы х,рыковых,бухар иных). читайте историю)
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+6 #182 Homo sapiens 29.04.2015 10:53
Цитирую внук козачий:
уважаемый Хомо. это искоренимо. но необходима тотальная и системная пропаганда. как было при СССР. и за 100 лет наших галычан будет не узнать.ведь тем. чем они стали, они стали за последних 100 лет. австро-венгерская империя уничтожала в Талдергофе и Терезине русинов массово и уничтожала руками украинствующих тварей. т.е. быть русским в галычыне тогда было опасно, а украинцем престижно и безопасно. нужно сделать так же только, чтоб русским было безопасно, а украинствующим опасно. нужно проводить деукраинизацию и притом массово и системно, т.к. украинство сегодня является опаснейшим заблуждением и злом. необходимо фильтровать народ и кто успел замараться в крови, тех на перековку на Новую Землю т.к. палачи и убийцы лечению не поддаются, а успешно уничтожаются) ведь бешенных собак не лечат, их просто утилизируют)
ниче. хлебнут горюшка и поумнеют. Вот газ уже по 770 грн за 100 кубов
 
 
+5 #183 внук козачий 29.04.2015 10:55
Цитирую Oxigen:
реплика из сетей...
--
С юго-востока идёт стена огня , площадью 400 кв.км. Аваков собрался бросить на тушение "нацгвардию" и ""оборону майдана". Нацистские гвардейцы разбегаются. Привет ЕС!!! Готовьтесь к деактивации своих территорий...
===============
Лесной пожар в заражённой зоне дело хреновое...
А что там сухая погода стоит, что лес загорелся?
а кто виноват? Путин как всегда? или спецназ ГРУ совершил диверсию? :-)
 
 
+4 #184 kiev 29.04.2015 11:00
Цитирую BERA:
Да, что тут скажешь.Евреи управляли окраиной еще со времен Речи Посполитой.Не зря же они в Российской империи не имели права селится за чертой оседлости-власть понимала,что нельзя пускать козла в огород.Так что чьи уши торчат из безобразий современного мироустройства,видно любому здравомыслящему.Не дай бог кому нибудь затронуть тему сионизма-вой на "всю ивановскую",а ведь корни нацизма,фашизма оттуда,только говорить об этом открыто "низзя", тебя сразу же запишут в антисемиты ,и обвинят во всех смертных грехах.Зри в корень.
интересное мнение, спасибо
 
 
+3 #185 BERA 29.04.2015 11:04
Цитирую Homo sapiens:
что при отделении Украины от СССР были допущены нарушения советского законодательства (в частности, закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года). Покидая состав союзного государства, Верховный Совет Украины должен был представить Верховному Совету СССР итоги референдума, чтобы установить, был ли референдум проведён в соответствии с союзным законодательством. В случае положительного решения, Верховный Совет СССР должен был внести вопрос на рассмотрение Съезда народных депутатов СССР. По представлению Верховного Совета СССР, согласованному с Верховным Советом Украины, Съезд народных депутатов СССР должен был установить переходный период, не превышающий пяти лет, в течение которого должны быть решены вопросы, возникающие в связи с выходом республики из СССР. В переходный период на территории Украины должны были сохранять своё действие Конституция СССР и законы СССР.

Источник: https://versia.ru/tak-mozhet-proizojti-v-lyuboj-moment-schitayut-deputaty-rady
Пора ,пора вернутся на исходные позиции.Я даже не представляю себе сколько будет покаяний,типа-б ес попутал,сколько будет верноподданниче ских клятв,когда над Киевом будет реять флаг СССР.
 
 
+5 #186 Homo sapiens 29.04.2015 11:08
Цитирую BERA:
Пора ,пора вернутся на исходные позиции.Я даже не представляю себе сколько будет покаяний,типа-бес попутал,сколько будет верноподданнических клятв,когда над Киевом будет реять флаг СССР.
почему бес? можно списать на Ельцина, все равно умер благополучно
 
 
+6 #187 просто Мария 29.04.2015 11:18
Цитирую Homo sapiens:
ниче. хлебнут горюшка и поумнеют
Вот только хлебать должны до кровавых соплей...
 
 
+2 #188 kiev 29.04.2015 11:34
Цитирую BERA:
Пора ,пора вернутся на исходные позиции.Я даже не представляю себе сколько будет покаяний,типа-бес попутал,сколько будет верноподданнических клятв,когда над Киевом будет реять флаг СССР.
а как быть с теми НЕсвидомыми украинцами, кто люто ненавидят прошлое? может оно им че-то сделало? Если чё/шо, то моих предков сталинизм тоже задел неслабо...
 
 
+2 #189 bob123456 29.04.2015 11:48
 
 
+2 #190 bob123456 29.04.2015 11:49
 
 
+2 #191 bob123456 29.04.2015 11:49
 
 
0 #192 BERA 29.04.2015 11:50
Цитирую Серёга Петрович:
Откровения пленного карателя, часть 2: Бандеризация. ТВ СВ-ДНР Выпуск 445
http://eot.su/node/18667
[quote name="Homo sapiens"]Львов потребовал от Порошенко признать Крым и Донбасс частью России. За это благое дело проголосовали депутаты Львовского областного совета. Они считают, что Порошенко и и Верховной Раде следует расторгнуть «Договор о дружбе» с Россией, в котором территории Донбасса и Крыма названы украинскими.

Источник: http://politikus.ru/articles/49052-valcmanu-ne-do-idiotov.html
Politikus.ru
Болеют уже давно ,просто сейчас обострение.Скор о каждый поврежденный,со гласно"моя хата с краю",объявит свою хату- Украиной имени себя.Толи еще будет.
 
 
-2 #193 Калина 29.04.2015 11:51
Цитирую Серёга Петрович:
103
Вот сволочь!
 
 
0 #194 Тамара 29.04.2015 11:53
США и коллективный Запад, заварили эту кашу (на Украине) всерьез и отступить не могут - это точно......Соро с заявил, что Европа должна помочь Украине выстоять против России.Если Украина рухнет и распадется, то , по его мнению, восточноевропей ские страны, которые были частью социалистическо го лагеря, могут снова переориентирова ться на Россию и Евроазиатский союз и это будет страшный удар по Европе......Опт имистического сценария для Украины я не вижу вообще. Подобный сценарий мог существовать только в рамках СССР, потому что она исходно создавалась как искусственное образование из различных лоскутов и могла существовать только в рамках Советского союза. В самом общем плане - Россия обязательно должна поддерживать Новороссию и на каждый жесткий выпад Запада отвечать совершенно адекватно. (Андрей Фурсов г-та "Завтра")
 
 
-1 #195 Тамара 29.04.2015 11:56
Калина цитирую :"вот сволочь то" Кто сволочь.....
 
 
+2 #196 просто Мария 29.04.2015 11:58
Цитирую внук козачий:
а кто виноват? Путин как всегда? или спецназ ГРУ совершил диверсию? :-)
И что за мода задавать странные вопросы? Конечно и Путин, и спецназ ГРУ...
Какие могут быть сомнения?
 
 
+6 #197 Erich Koch 29.04.2015 11:59
Я помню! Я горжусь! Торонто, Канада
Опубликовано: 25 апр. 2015 г.

https://youtu.be/c9vJi1zwbMY
 
 
0 #198 Калина 29.04.2015 12:00
Цитирую Дедушка Хо:
Возможно Олесь и не был бойцом в физическом смысле, только бой он принял и решительно и смело , как и подобает мужчине. А что до остального, по сути и по форме возразить сложно. Пока был с нами Олесь, то что вы говорите можно было принять за разжигание. А теперь нет.
Моё личное мнение может не совпадать с мнением других и совпадать с вашим. В данном случае это именно так.
А в чем именно ваше мнение совпадает с кургинянышем?
Быть может, в этом?

Серёга Петрович 31.01.2015 10:24
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, мы на Форуме имеем возможность наблюдать КАК в единичных случаях ПРОявляется СУЩНОСТНОЕ…
Дело, например, не в самой Калине или Бузине как таковых, а в том, что таковые
ЛАБОРАТОРНО ЧИСТО ВОПЛОЩАЮТ в себе и УКРАИНСТВУЮЩИЙ АНТИСОВЕТИЗМ и РУСОФОБСКОЕ УКРАИНСТВО…

Или в этом?
Серёга Петрович
Тщеславие, злоба, зависть, ревность (в широком смысле), злопамятство… (у Калины)
А Бузина лучше ли?..
…раздвоение и у той и у этого:
Она, видите ли, русская, но русские, САТАНИНСКИ одержимые украинством – ей не враги и УКРАИНСТВО, стало быть, – НЕ ВРАЖЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ…
Точно так же и Бузина: то он «русский белогвардеец», то – «украинский писатель»!..


Олесь не был бойцом?!
Вы в сознание то вернитесь, вместе с кургинянышем.
Вы кто такие?! Седалищные вояки, изо дня в день блещущие здесь своей глупостью и пошлостью, графоманы-копип астеры сран…е (((
ОЛЕСЬ ПОГИБ НА ВОЙНЕ!!! На которую ушел добровольцем!
"Я все равно паду на той, на той единственной, Гражданской..." это про Него.

А вы живите дальше, копошитесь…
Господь на самом деле дает каждому крест по силам.
Олеся не трожьте! Не для вашего разумения был человек.
 
 
0 #199 BERA 29.04.2015 12:02
Цитирую Homo sapiens:
почему бес? можно списать на Ельцина, все равно умер благополучно
А Ельцин и был бесом,ну или одним из них.Умереть то он умер,но наследие бесовское ,никуда не делось.
 
 
+5 #200 Erich Koch 29.04.2015 12:02
Что скрывают силовики, потери Украины. Новости Украины Сегодня 29 04 2015
Опубликовано: 28 апр. 2015 г.


https://youtu.be/Hq4R_HG0fhs
 
 
+8 #201 Беспокойный дождь 29.04.2015 12:11
Цитирую Калина:
А в чем именно ваше мнение совпадает с кургинянышем?
Быть может, в этом?

Серёга Петрович 31.01.2015 10:24
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, мы на Форуме имеем возможность наблюдать КАК в единичных случаях ПРОявляется СУЩНОСТНОЕ…
Дело, например, не в самой Калине или Бузине как таковых, а в том, что таковые
ЛАБОРАТОРНО ЧИСТО ВОПЛОЩАЮТ в себе и УКРАИНСТВУЮЩИЙ АНТИСОВЕТИЗМ и РУСОФОБСКОЕ УКРАИНСТВО…

Или в этом?
Серёга Петрович
Тщеславие, злоба, зависть, ревность (в широком смысле), злопамятство… (у Калины)
А Бузина лучше ли?..
…раздвоение и у той и у этого:
Она, видите ли, русская, но русские, САТАНИНСКИ одержимые украинством – ей не враги и УКРАИНСТВО, стало быть, – НЕ ВРАЖЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ…
Точно так же и Бузина: то он «русский белогвардеец», то – «украинский писатель»!..


Олесь не был бойцом?!
Вы в сознание то вернитесь, вместе с кургинянышем.
Вы кто такие?! Седалищные вояки, изо дня в день блещущие здесь своей глупостью и пошлостью, эссеисты-копипастеры сран…е (((
ОЛЕСЬ ПОГИБ НА ВОЙНЕ!!! На которую ушел добровольцем!
"Я все равно паду на той, на той единственной, Гражданской..." это про Него.

А вы живите дальше, копошитесь…
Господь на самом деле дает каждому крест по силам.
Олеся не трожьте! Не для вашего разумения был человек.
Простите, нечаянно заминусовала ваш пост... Вы правы абсолютно... Война за умы и души людей порой не менее жестока, чем просто физическое истребление....
 
 
+9 #202 Владилена 29.04.2015 12:13
Цитирую BERA:
А Ельцин и был бесом,ну или одним из них.Умереть то он умер,но наследие бесовское ,никуда не делось.
Когда умирает одержимый бесами, бесы ищут себе новое пристанище! И находят в душах сволочей! Что мы и видим с вами реально! Сколько их - выпустивших в себя беса! К сожалению не мало! Особенно на Украине!
 
 
+2 #203 Серёга Петрович 29.04.2015 12:13
#178 внук козачий – Homo sapiens 29.04.2015 10:27
«уважаемый Хомо. это искоренимо. но необходима тотальная и системная пропаганда. как было при СССР. и за 100 лет наших галычан будет не узнать.ведь тем. чем они стали, они стали за последних 100 лет. австро-венгерск ая империя уничтожала в Талдергофе и Терезине русинов массово и уничтожала руками украинствующих тварей. т.е. быть русским в галычыне тогда было опасно, а украинцем престижно и безопасно. нужно сделать так же только, чтоб русским было безопасно, а украинствующим опасно. нужно проводить деукраинизацию и притом массово и системно, т.к. украинство сегодня является опаснейшим заблуждением и злом. необходимо фильтровать народ и кто успел замараться в крови, тех на перековку на Новую Землю т.к. палачи и убийцы лечению не поддаются, а успешно уничтожаются) ведь бешенных собак не лечат, их просто утилизируют)»

Именно так, В.К., и никак иначе. ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ДЕУКРАИНИЗАЦИЯ!

Т.е. – приведение украинства к КАПУТУ.

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ (без этого) – ПОЛНАЯ ЧУШЬ и НАИПУСТЕЙШАЯ БОЛТОВНЯ!..

Даты:
В России впервые проведен опыт по сопровождению кораблей самолётами
29 апреля 1911
http://eot.su/historyday/4/29/11685

Завершился первый беспосадочный однодневный трансатлантичес кий перелёт Москва - Северная Америка 29 апреля 1939
http://eot.su/historyday/4/29/11826
 
 
+11 #204 BERA 29.04.2015 12:18
Цитирую kiev:
а как быть с теми НЕсвидомыми украинцами, кто люто ненавидят прошлое? может оно им че-то сделало? Если чё/шо, то моих предков сталинизм тоже задел неслабо...
Мой дед по отцу,тоже попал в лагеря,по той самой 58 ст.Другой дед всю войну прошел.И коллективизация немало горя в мой род принесла.Советс кая власть проходила определенные этапы эволюции.Да многое было принесено в жертву,и многие.Но сколько жертв на власти Капитала?Считал ли их кто нибудь?Мир стоит на краю.И все это по прихоти власти Капитала.
 
 
-1 #205 Тамара 29.04.2015 12:19
Злопамятство Калины - это точно подметил Серега Петрович . Не нагнетайте обстановку Калина. и не выдергивайте из прошлого цитаты. Серега Петрович имеет право на свое мнение т.к. позиция Олеся*(очевидно по ему только известным причинам) была многим не совсем ясна. Последнии события поставили все точки над "и" и все прояснили.И почему "живите дальше ,копошитесь" Вы не относите к себе лично. Не "копошиться". а как раз каждому нести свой Крест.
 
 
+11 #206 петербурженка 29.04.2015 12:36
http://pravosudija.net/article/iz-perepiski-s-chitatelyami-pismo-germana-strelcova-s-otvetom
Один из тех немногих, кого действительно волновала судьба Украины, писатель и философ Олесь Бузина, неоднократно пытался убедить своих соотечественник ов в том, что жить по соседству с «русским медведем» и постоянно дразнить его — проигрышная стратегия.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/iz-perepiski-s-chitatelyami-pismo-germana-strelcova-s-otvetom
 
 
+11 #207 Lexy 29.04.2015 12:37
Цитирую Серёга Петрович:
Ибо украинцы, будучи выродками русского народа, пребывая в физическом здравии, могут приносить Руси ТОЛЬКО БЕДЫ… Поскольку безумны.

И не видят этого – ТОЛЬКО БЕЗУМЦЫ
Вы опять упорно ставите знак равенства между украинством и украинцами и с какой-то маниакальностью цепляетесь к слову "украинец".
Вы что, полагаете, если украинский свидомит назовет себя малороссом, он от этого перестанет быть украинским свидомитом? А если украинство испоганит слово "малоросс", Вы и его слюнями и соплями забрызгаете?
Вас не напрягает слово "белорус"? Нет? А отчего же? Не приходилось общаться с белорусскими националистами? Смею Вас уверить - дерьмище еще то. А ведь это дерьмище называет и позиционирует себя сознательными белорусами. Не хотите белорусов по этой причине также назвать "выродками русского народа"?

Я человек не кровожадный. Но думаю, если бы Вы ТАКОЕ сказали во время ВОВ где-нибудь в окопе, в котром сидят бок о бок русские, украинцы, белорусы, казахи, татаре, грузины и еще куча солдат разных национальностей , Вас потихоньку отвели бы в сторонку, да и шлёпнули. И сказать, откровенно, едва ли я смог бы найти причины, почему это было бы неправильно.
 
 
0 #208 Тамара 29.04.2015 12:43
Леша, сейчас некоторые "друзья" хотят из русских сибиряков сделать просто "сибиряков" и что из этого будет догадываетесь.. .. Так же как в свое время из русских украинцев и русских белорусов сделали просто украинцев и белорусов, отрицающих свои корни и что из этого получилось.... А по Вашему выражению "и шлепнули" это намного кровожаднее лозунгов Сереги Петровича.
 
 
+4 #209 Тамара 29.04.2015 12:47
Леша, казахи, татары, грузины - это не русские,но это не умаляет достоинства этих народов. А вот украинцы - это как раз русские. которые с великой злобою открещиваются от своих корней, а это беда....
 
 
+1 #210 Себастьян Перейра 29.04.2015 12:49
Цитирую Калина:
Ваш пост - замечательная иллюстрация теории Авдеева и его правоты, петух алмаатинский... суповой (имхо).
Это я Вам от своего имени заявляю.
И не надо свою личную, человеческую несостоятельность прятать за "всех русских".
Разумеется, и на "периферии" живут настоящие русские, как и в "ядре" найдутся подобные Вам.(
Вернемся к нашим бройлерам. Я тебе говорил, что ты курица? Извини, я ошибся. Ты дважды курица. А почему, тебе пусть объяснит мой знаменитый земляк - алматинец Владимир Вольфович Жириновский, многократный кандидат в Президенты РФ, лидер партии ЛДПР, членом которой, насколько известно, ты являешься. Ты даже можешь применить теорию Авдеева о неполноценности русских с периферии к своему патрону. :lol:
 
 
+6 #211 Erich Koch 29.04.2015 12:51
Моторола. Как брали Донецкий аэропорт
Опубликовано: 28 апр. 2015 г.

https://youtu.be/C1QXStwbLXY
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+2 #212 Тамара 29.04.2015 13:06
Торжественная церемония прошла в городе Цхинвал.Предста вительства ДНР и ЛНР открыты в Южной Осетии.
 
 
+6 #213 Владилена 29.04.2015 13:11
[quote name="Калина"
Вы кто такие?! Седалищные вояки, изо дня в день блещущие здесь своей глупостью и пошлостью, эссеисты-копипа стеры сран…е (((
ОЛЕСЬ ПОГИБ НА ВОЙНЕ!!! На которую ушел добровольцем!
"Я все равно паду на той, на той единственной, Гражданской..." это про Него.

А вы живите дальше, копошитесь…
Господь на самом деле дает каждому крест по силам.
Олеся не трожьте! Не для вашего разумения был человек.


Зачем вы так зло о людях!
Олесь - Личность, именно с большой буквы! Его талант объединил и ещё будет объединять много людей, и совсем не обязательно, что все должны думать точно также как думал писатель и публицист Олесь Бузина! Сила его в том, что он привлекает к себе внимание людей, заметьте, думающих людей, разных взглядов! В некоторых вещах кто-то продолжает быть с ним не согласен, в чем-то гибель Олеся многих переубедила! Главное - для нас Олесь остался живым и настоящим - человеком, посвятившим себя поискам истины и справедливости! Он имел право на ошибку, как и каждый человек на Земле. Но убийцы поставили страшную точку! Мысли и книги Олеся наше общее достояние! Может быть лучшей памятью Олесю станет не идеализация его личности! Его личность итак таланлива и значительна и не нуждается в этом! Может быть лучшим продолжением дела Олеся станет объединение против общего опасного врага!
Написала коряво, душат эмоции! Люблю Олеся разного, а не такого, который идеален, с которым спорить нельзя!
 
 
+5 #214 Erich Koch 29.04.2015 13:13
Вести ФМ - Соловьев & Шафран - Годовщина трагедии в Одессе. Гость - израильский политолог и философ Авигдор Эскин.

http://radiovesti.ru/audio/227/735.mp3
 
 
+9 #215 Себастьян Перейра 29.04.2015 13:15
Цитирую Тамара:
Леша, сейчас некоторые "друзья" хотят из русских сибиряков сделать просто "сибиряков" и что из этого будет догадываетесь....
Это делается следующим образом:
"Сибирские дивизии отстояли Москву в 1941"
"Наши сибирские дивизии отстояли Москву в 1941"
"Это наши сибирские дивизии отстояли вашу Москву в 1941".
"Если бы не наши сибирские дивизии, хрена бы вы устояли".
 
 
0 #216 Серёга Петрович 29.04.2015 13:16
#207 Lexy 29.04.2015 12:37
«Вы опять упорно ставите знак равенства между украинством и украинцами и с какой-то маниакальностью цепляетесь к слову "украинец"…»

Окстись, Лекси!.. Знака равенства между украинством и украинцем быть не может ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ:

Украинство – доктрина отщепления от РУССКОСТИ; украинец – носитель этой доктрины.

Точно также и не одно и то же – коммунизм и коммунист… Неужели много ума надо, чтобы уразуметь, наконец, это?...

«…Вы что, полагаете, если украинский свидомит назовет себя малороссом, он от этого перестанет быть украинским свидомитом? А если украинство испоганит слово "малоросс", Вы и его слюнями и соплями забрызгаете?..»

Я такими ТУПЫМИ ФАНТАЗИЯМИ не пробавляюсь:

А) Не назовёт украинский свидомит себя малороссом.
Б) Да и не в формальном названии дело, а – в мировоззрении.

Можно ли быть столь тупым, чтобы не понимать этого???

«…Вас не напрягает слово "белорус"? Нет? А отчего же? Не приходилось общаться с белорусскими националистами? Смею Вас уверить - дерьмище еще то. А ведь это дерьмище называет и позиционирует себя сознательными белорусами. Не хотите белорусов по этой причине также назвать "выродками русского народа"?...»

Слово «белорус» меня напрягать не может, ибо:

А) Корень – «рус»
Б) Белорус для этого «дермища» – переходная форма. А конечная цель – ЛИТВИН!

Как и было в Галиции (Червонной Руси) – сначала УКРАИНСТВУЮЩИЕ РУСИНЫ…

В) Почему не назвать «дермище ещё то» – литвинствующих белорусов – выродками русского народа???

Г) Как и назвать выродками «сибирствующих великороссов».

Да и ЛЮБЫХ ВНУТРИРУССКИХ СЕПАРАТИСТОВ…

«…Я человек не кровожадный. Но думаю, если бы Вы ТАКОЕ сказали во время ВОВ где-нибудь в окопе, в котром сидят бок о бок русские, украинцы, белорусы, казахи, татаре, грузины и еще куча солдат разных национальностей , Вас потихоньку отвели бы в сторонку, да и шлёпнули. И сказать, откровенно, едва ли я смог бы найти причины, почему это было бы неправильно»

Займись ДЕЛОМ, Лекси, в виду развернувшейся трагедии РУССКОГО НАРОДА,

оставь эти пустые фантазии (если бы, да кабы).

Хорош уже тупить: СОВЕТСКОЕ УКРАИНИЗМ и УКРАИНСТВО, как антисоветско-ру софобская доктрина –

СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЕЩИ!

Рассуждения про «если бы» во время Священной Войны –

признак ШИЗОФРЕНИИ.

Изучай:
http://www.situation.ru/app/rs/books/as_proj/as_proj9.htm#hdr_18
 
 
+7 #217 Lexy 29.04.2015 13:18
Цитирую Тамара:
Леша, сейчас некоторые "друзья" хотят из русских сибиряков сделать просто "сибиряков" и что из этого будет догадываетесь.... Так же как в свое время из русских украинцев и русских белорусов сделали просто украинцев и белорусов, отрицающих свои корни и что из этого получилось.... А по Вашему выражению "и шлепнули" это намного кровожаднее лозунгов Сереги Петровича.
Тамара, еще раз, "украинец" - не эквивалентно "украинству". Называя украинцев выродками русского народа, С.П. просто мажет дерьмом ВСЕХ украинцев, в том числе и погибших за Победу, 70-ти летнюю годовщину которой скоро будем отмечать.

из русских украинцев и русских белорусов сделали просто украинцев и белорусов

Тамара, сейчас никто из белорусов не называет себя "русский белорус". Однако это не повод называть их выродками русского народа.

А по Вашему выражению "и шлепнули" это намного кровожаднее лозунгов Сереги Петровича

Именно поэтому я рад, что С.П. живет не во время ВОВ и может нести всякую хрень совершенно безнаказанно.
 
 
+12 #218 Lexy 29.04.2015 13:22
Цитирую Тамара:
Леша, казахи, татары, грузины - это не русские,но это не умаляет достоинства этих народов. А вот украинцы - это как раз русские. которые с великой злобою открещиваются от своих корней, а это беда....
Солдат, ушедший на войну с фашиками из какого-нибудь украинского села под Полтавой, и сложивший голову в бою, он открещивался от своих корней? Наверное ему сейчас очень приятно было бы услышать, что он "выродок русского народа" :sad:
 
 
+1 #219 Ватник 29.04.2015 13:24
Цитирую Oxigen:
===========
Так пишут в сетях.
Сам на это обратил внимание. Применение йода оправдано только при вероятности выброса радиоактивного йода. А в остальных случаях--бесполезно.
Водка говорят помогает)))))
Красное вино. В 1986 году ликвидаторы говорили так-"Як іще раз їбоне, не поможе й Каберне..."
 
 
-2 #220 Тамара 29.04.2015 13:24
Серега Петрович очень умный и правильно рассуждающий человек, выкладывающий неоспоримые факты. И мой совет Вам осмыслить его доводы, но это уже воля Ваша. Леша ., не надо обижаться на правду.
 
 
-2 #221 Тамара 29.04.2015 13:26
Леша, милый. не впадайте в демагогию , Вы же умный человек - это по поводу всех остальных Ваших постов.
 
 
+5 #222 Erich Koch 29.04.2015 13:29
 
 
+5 #223 mag23 29.04.2015 13:30
В Приднестровье выпустили купюры с георгиевскими лентами news-dn.ru/index.php/6327-v-pridnestrove-vypustili-kupyury-s-georgievskimi-lentami
 
 
+8 #224 Lexy 29.04.2015 13:33
Цитирую Серёга Петрович:
#207 Lexy 29.04.2015 12:37
Украинство – доктрина отщепления от РУССКОСТИ; украинец – носитель этой доктрины.
Украинец может быть носителем этой доктрины, а может и не быть.
Вот и весь ответ.

Б) Да и не в формальном названии дело, а – в мировоззрении.


Да неужели! :lol:
Поздравляю наконец с просветлением!
 
 
+4 #225 Vaal 29.04.2015 13:33
Цитирую Ватник:
Красное вино. В 1986 году ликвидаторы говорили так-"Як іще раз їбоне, не поможе й Каберне..."
Можно и просто спирт: радиация вызывает радиолиз воды, получившиеся в результате свободные радикалы, действуют на молекулярном уровне. Спирт связывает свободные радикалы, то есть является протектором. Ведь как после попойки пить хочется.
Потреблять следует загодя, а не после облучения.
 
 
-3 #226 Тамара 29.04.2015 13:36
Леша, Вы вот это читали : " как и назвать выродками"сибир ствующих великороссов" , да и любых внутрирусских сепаратистов".
 
 
+6 #227 Erich Koch 29.04.2015 13:38
 
 
+2 #228 Vaal 29.04.2015 13:39
Цитирую Lexy:
Поздравляю наконец с просветлением!
Уважаемый Lexy, по поводу Вашего "и шлепнули" - совершенно верно и шлёпнули бы!
Но Вы упустили из виду советскую идеологию, основанную на классовом, а не на национальном или религиозном подходе. Помните - "братская семья народов". Носителей идеологии украинства в советское время называли просто бандеровцами.
 
 
+1 #229 Ватник 29.04.2015 13:42
Цитирую просто Мария:
Вот только хлебать должны до кровавых соплей...
Не поумнеют! Никогда!!!
 
 
+8 #230 Lexy 29.04.2015 13:42
Цитирую Тамара:
Серега Петрович очень умный и правильно рассуждающий человек, выкладывающий неоспоримые факты. И мой совет Вам осмыслить его доводы, но это уже воля Ваша. Леша ., не надо обижаться на правду.
Тамара, если честно, мне все равно умен ли СП или глуп. Я смотрю на то, что он пишет. А то что он пишет - это свои измышления, которые соответсвуют действительност и весьма в малой степени. Это свойственно теоретикам - у них задача подогнать данные под свою любимую теорию.
 
 
+7 #231 Lexy 29.04.2015 13:45
Цитирую Тамара:
Леша, Вы вот это читали : " как и назвать выродками"сибирствующих великороссов" , да и любых внутрирусских сепаратистов".
Но вы же не будете на этом основании называть всех, кто называет себя сибиряком, выродками, верно?
 
 
-1 #232 Тамара 29.04.2015 13:46
Леша. теория подкрепляется жизненной практикой , а на практике "украинство" не просто разделяет русских , а к сожалению, делает их врагами. А я лично, преклоняюсь перед умными людьми.
 
 
-3 #233 Тамара 29.04.2015 13:50
Леша, так сибиряк и есть сибиряк и в паспорте у него это , слава Богу, не написано .Но среди украинцев уже в крови противостояние русским . а по сути себе самим.
 
 
+12 #234 Lexy 29.04.2015 13:52
Цитирую Тамара:
Леша. теория подкрепляется жизненной практикой , а на практике "украинство" не просто разделяет русских , а к сожалению, делает их врагами. А я лично, преклоняюсь перед умными людьми.
Тамара, жизненная практика показывает, что далеко не всякий украинец является носителем идеи украинства. Вот основная мысль.
 
 
+8 #235 Lexy 29.04.2015 13:54
Цитирую Тамара:
Леша, так сибиряк и есть сибиряк и в паспорте у него это , слава Богу, не написано .Но среди украинцев уже в крови противостояние русским . а по сути себе самим.
Тамара, кого Вы, в данном случае называете украинцами?
 
 
-3 #236 Тамара 29.04.2015 13:54
Леша. так Серега Петрович ничего не имеет против украинцев.А вот против украинства у него своя позиция.
 
 
+6 #237 Lexy 29.04.2015 13:55
Цитирую Тамара:
Леша. так Серега Петрович ничего не имеет против украинцев.
Ну да, он просто их всех без различия называет выродками русского народа.
 
 
+6 #238 Lexy 29.04.2015 13:57
Цитирую Vaal:
Но Вы упустили из виду советскую идеологию, основанную на классовом, а не национальном или религиозном подходе. Помните - "братская семья народов". Носителей идеологии украинства в советское время называли просто бандеровцами.
Да, согласен, это, действительно, важный момент.
 
 
-5 #239 Тамара 29.04.2015 14:00
Леша. украинцами я называю русских. проживающих на Украине, которые отрицают, что они русские и записались в украинцев. Ну , нельзя же отрицать в себе русского если ты живешь в Сибири или на Украине.
 
 
+8 #240 Lexy 29.04.2015 14:13
Цитирую Тамара:
Леша. украинцами я называю русских. проживающих на Украине, которые отрицают, что они русские и записались в украинцев. Ну , нельзя же отрицать в себе русского если ты живешь в Сибири или на Украине.
Тамара, тогда Вам придется признать, что проживавшие на Украине и воевавшие в РККА в ВОВ люди, в чьих документах была указана национальность "украинец" - в крови имели противостояние к русским?
Они ведь записались как украинцы. Только благодаря в том числе и им, сегодня мы можем жить.

Тамара, поймите, я ведь не из вредности спорю. Просто я лично знаю многих людей, украинцев, которые ВООБЩЕ к идее украинства или противостояния русским ничего не имеют. И намного трезвее оценивали и оценивают сегодняшние события чем некоторые русские, живущие в России.
 
 
+4 #241 kiev 29.04.2015 14:16
Цитирую Lexy:
Тамара, тогда Вам придется признать, что проживавшие на Украине и воевавшие в РККА в ВОВ люди, в чьих документах была указана национальность "украинец" - в крови имели противостояние к русским?
Они ведь записались как украинцы. Только благодаря в том числе и им, сегодня мы можем жить.
Уважаемые, прекратите... ну уже ж показывали фильмы "как образовавались украинцы", переформатирова ть резко не получится из-за физического гистерезиса. Вот Майданами пытались форматировать, что вышло - судите сами (с кем как... все дело в критичности отношения к происходившему + память)
вот 23 года - да... забыли + нами не занимались те, кто нужно, а те кто не нужно - занимался в растяжке времени
с уважением
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
-7 #242 Тамара 29.04.2015 14:26
Леша, не надо приписывать мне Ваши выводы. Все это демагогия и Вам отлично объяснил это Ваал.Прав Киев, что эта тема., уже показана во многих фильмах. А к участникам ВОВ любой национальности мы относимся с большим уважением и преклоняемся перед их подвигом.
 
 
-5 #243 Тамара 29.04.2015 14:29
Леша, Ваш основной тезис "Украина не Россия ", а мой "Украина ,Белоруссия и Россия _ это единая Святая Русь"
 
 
+6 #244 Lexy 29.04.2015 14:32
Цитирую Тамара:
Леша, не надо приписывать мне Ваши выводы. Все это демагогия
Покажите, в чем моя демагогия? Сделайте тогда свой вывод, пожалуйста. Кто тогда по-Вашему люди, указавшие национальность "украинец" в РККА? Они ведь записали себя украинцами.
 
 
+8 #245 Lexy 29.04.2015 14:33
Цитирую Тамара:
Леша, Ваш основной тезис "Украина не Россия ", а мой "Украина ,Белоруссия и Россия _ это единая Святая Русь"
Нет. Мой основной тезис "украинец - не обязательно равно украинство".
 
 
-8 #246 Тамара 29.04.2015 14:34
Леша, не наводите тень на плетень....
 
 
+3 #247 kiev 29.04.2015 14:35
ну вот и ок... каж при своем мнении... его то тоже не возьмешь и переформатируеш ь другим ;)
всем добра)
 
 
+8 #248 Lexy 29.04.2015 14:35
Цитирую Тамара:
Леша, не наводите тень на плетень....
Какую тень и на какой плетень? Просто ответьте на вопрос спокойно.
 
 
-7 #249 Тамара 29.04.2015 14:35
Будьте ,Леша, тем . кем Вы себя считаете, доказывать Вам что-то я не буду т.к. вопрос ясен даже младенцу.
 
 
+4 #250 просто Мария 29.04.2015 14:36
Цитирую Ватник:
Не поумнеют! Никогда!!!
Думаете, что настолько дебильны?
Нет, позвольте с вами не согласиться. Поумнеют всенепременнейше.
Только нужно создать определенные условия и запастись терпением.
 
 
+10 #251 просто Мария 29.04.2015 14:39
Цитирую Тамара:
Будьте ,Леша, тем . кем Вы себя считаете, доказывать Вам что-то я не буду т.к. вопрос ясен даже младенцу.
О, все как всегда...
Мой муж - украинец. Это непреложный факт.
Но где мой муж и где "украинство"...
Вот и развейте эту мысль. И убедите меня в том, что...
Нда, вопрос, оказывается не совсем ясен или я не младенец. Что , впрочем, несомненно.
 
 
+4 #252 kiev 29.04.2015 14:40
А я все больше убеждаюсь, что мы сами себя и этим других легко разрушаем... взрываемость души внутри самого себя
 
 
-8 #253 Тамара 29.04.2015 14:41
Хорошо Леша.Люди, указавшие национальность "украинец" в ВОВ и перешедшие на сторону врага - это бандеровцы. а отдавшие свою жизнь за Родину - это герои. Думаю , дискуссия окончена.
 
 
+12 #254 Lexy 29.04.2015 14:42
Цитирую Тамара:
Будьте ,Леша, тем . кем Вы себя считаете, доказывать Вам что-то я не буду т.к. вопрос ясен даже младенцу.
Да я и есть тот, кто я есть.
Вопрос не в том, кто я, а что миллионы людей назвали выродками только из-за названия "украинец". А я с этим не согласен. Это не справедливо, особенно по отношению к павшим в ВОВ.
Вот и всё.
 
 
-7 #255 Тамара 29.04.2015 14:44
Да.да. , Мария, Будьте как младенцы.....
 
 
+11 #256 Lexy 29.04.2015 14:44
Цитирую Тамара:
Хорошо Леша.Люди, указавшие национальность "украинец" в ВОВ и перешедшие на сторону врага - это бандеровцы. а отдавшие свою жизнь за Родину - это герои. Думаю , дискуссия окончена.
Тамара, я очень рад, что, наконец, наши мнения совпали.
 
 
+4 #257 Донецкий 29.04.2015 14:47
Цитирую Ватник:
Красное вино. В 1986 году ликвидаторы говорили так-"Як іще раз їбоне, не поможе й Каберне..."
[quote name="Ватник"]
Красное вино. В 1986 году ликвидаторы говорили так-"Як іще раз їбоне, не поможе й Каберне..."
Только водка,качествен ная естественно .
 
 
+8 #258 просто Мария 29.04.2015 14:49
Цитирую Тамара:
Да.да. , Мария, Будьте как младенцы.....
Самый удачный вариант- это соскочить с темы. Нет?
Я согласна с Алексеем в плане того, что украинец не значит бандеровец (автоматически) и бандеровец не всегда по национальности украинец.
Мне кажется, что это настолько очевидно, что и доказательств не требуется.
А в общем, я забавляюсь, наблюдая вашу дискуссию со стороны...
 
 
+9 #259 просто Мария 29.04.2015 14:51
Цитирую Lexy:
Тамара, я очень рад, что, наконец, наши мнения совпали.
Ваши мнения не совпали. Отнюдь...
Отдавшие свою жизнь за Родину, перестали быть украинцами?
Выходит, так?
 
 
+2 #260 Донецкий 29.04.2015 14:53
Цитирую Erich Koch:
МВД Украины заявило, что в зоне отчуждения горят 400 гектаров леса.

Однако, по информации экологов, которая основана на снимках из космоса, площадь пожара в настоящий момент превышает 10 тысяч гектаров.

«На данный момент в чернобыльской зоне в пределах 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС действует очень крупный, по всем меркам катастрофически й лесной пожар.

По нашим данным, его площадь сейчас превышает 10 тысяч гектаров — это оценка основывается на космических снимках. Официально пока такая площадь не признана.

Пожар был как минимум частично верховым, то есть это наиболее сильный лесной пожар», — отметил руководитель лесного отдела «Гринпис Россия» Алексей Ярошенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в настоящий момент дым распространяетс я в северном направлении.

«То есть в Белоруссию, по направлению Могилева, Бобруйска. Судя по прогнозу погоды, завтра может повернуть дым в западном направлении, в сторону Минска. Опасность довольно большая, это не худший возможный сценарий в чернобыльской зоне, но, тем не менее, очень опасный», — подчеркнул А. Ярошенко.

Собеседник радиостанции также напомнил, что примерно полгода назад группой европейских исследователей была опубликована статья, которая моделировала возможное радиоактивное загрязнение сопредельных стран и регионов в случае крупных катастрофически х пожаров в чернобыльской зоне.

«По их данным, если такие пожары охватят всю зону сильного загрязнения, то возможно загрязнение, сопоставимое по последствиям для людей с аварией на АЭС „Фукусима”.

Но сейчас пока этот пожар примерно на порядок меньше по своим масштабам, чем максимально возможный в этой зоне. Соответственно пока угроза не столь велика, но и пожар ещё не закончился», — добавил А. Ярошенко.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают, что огонь тушат более 200 человек личного состава и 35 единиц техники.
 
 
-8 #261 Тамара 29.04.2015 14:56
Мария . я рада. что Вас позабавила , А дискуссии у нас с Вами, к сожалению, не получаются ,. Если хотите дискуссировать на эту тему с Лешей. Я свою позицию высказала целиком и полностью. Нового больше не добавлю. Делайте выводы по моим предидущим постам, причем согласно Вашей фантазии. я не обижусь.
 
 
+12 #262 Lexy 29.04.2015 15:03
Цитирую просто Мария:
Ваши мнения не совпали. Отнюдь...
Отдавшие свою жизнь за Родину, перестали быть украинцами?
Выходит, так?
Ну я рад, что консенсунс был достигнут хотя бы на этапе, что те украинцы, которые отдали жизнь за Родину - герои. Я так понял эту мысль.
Далее, почел за лучшее не углубляться, во избежание обид из-за недопонимания :-|
 
 
+8 #263 Lexy 29.04.2015 15:07
Цитирую просто Мария:
Я согласна с Алексеем в плане того, что украинец не значит бандеровец (автоматически) и бандеровец не всегда по национальности украинец.
Мне кажется, что это настолько очевидно, что и доказательств не требуется.
Именно!
 
 
-9 #264 Тамара 29.04.2015 15:08
Мария. Вы что провакатор....
 
 
0 #265 BERA 29.04.2015 15:10
Цитирую Vaal:
Уважаемый Lexy, по поводу Вашего "и шлепнули" - совершенно верно и шлёпнули бы!
Но Вы упустили из виду советскую идеологию, основанную на классовом, а не национальном или религиозном подходе. Помните - "братская семья народов". Носителей идеологии украинства в советское время называли просто бандеровцами.
О чем спорить? Украинство- идеология нацизма и сепаратизма.Луч ше попробовать разобраться ,кто, когда, и в каком виде подбросил эту идею русским.
 
 
+8 #266 Lexy 29.04.2015 15:24
Цитирую BERA:
О чем спорить? Украинство- идеология нацизма и сепаратизма.Лучше попробовать разобраться ,кто, когда, и в каком виде подбросил эту идею русским.
Ну с этим вроде ясно. Коренья зародились в Польше, а развили, обкатали и запустили бета-версию австрияки.
 
 
+9 #267 Кацапыч 29.04.2015 15:26
Ув. Алексей, Мария, Тамара!
В наградных листах многих героев войны, выходцев с Украины, указана национальность - "украинец" (по крайней мере, в тех, которые я видел, и, в частности - Набокова Георгия Евграфовича - друга моего дяди, о котором я ранее здесь писал).
И дело даже не в героях - "украинец" и "бандеровец" - не только очень разные слова, но и очень разные понятия. Я здесь "в сердцах" неоднократно называл бандеровцем одного доставшего меня "русского".
Подозреваю, что в слово "украинство" Серега Петрович вкладывает какой-то свой, только ему понятный смысл. Русский язык богат, и СП мог бы найти другое слово для нелюбимых людей.
 
 
-7 #268 keeshond 29.04.2015 15:38
Цитирую просто Мария:
Я согласна с Алексеем в плане того, что украинец не значит бандеровец (автоматически) и бандеровец не всегда по национальности украинец.
Мне кажется, что это настолько очевидно, что и доказательств не требуется.
Зачем выяснять, в чем различия между украинцем и бандеровцем, если они стоят по одну сторону баррикады - против нас?
Если украинец или бандеровец сошлись между собой в русофобстве, то какая мне разница из каких философских убеждений и тот, и другой будут убивать республиканцев и россиян?

Я думаю, не играет роли, почему человек стреляет. Важно то, что он в эту минуту стреляет.
 
 
+2 #269 Дедушка Хо 29.04.2015 15:43
Цитирую Кацапыч:
Ув. Алексей, Мария, Тамара!
В наградных листах многих героев войны, выходцев с Украины, указана национальность - "украинец" (по крайней мере, в тех, которые я видел, и, в частности - Набокова Георгия Евграфовича - друга моего дяди, о котором я ранее здесь писал).
И дело даже не в героях - "украинец" и "бандеровец" - не только очень разные слова, но и очень разные понятия. Я здесь "в сердцах" неоднократно называл бандеровцем одного доставшего меня "русского".
Подозреваю, что в слово "украинство" Серега Петрович вкладывает какой-то свой, только ему понятный смысл. Русский язык богат, и СП мог бы найти другое слово для нелюбимых людей.
Все бандеровцы , без исключения, считают себя титульными украинцами, а всех остальных полукровками и предателями идеи украинства. Это они говорят сами. Так что если хаять украинство то это относится к упопротым, а все остальные пусть думают кто они. в конце концов бойня на Донбассе поддержана и исполняется ураинцами по вере. А если кто против, тот москаль, вата, сепар это всё они говорят сами. Олесь для них тоже был русским. Об чём базар, о каких непонятках? Петровичь прав на 95%.

Вы себя путаете советским украинцем и украинским украинцем, это совершенно разные люди и понятия. Ключевое слово первое.
 
 
+8 #270 просто Мария 29.04.2015 15:51
Цитирую Тамара:
Мария. Вы что провакатор....
В чем вы увидели провокацию?
 
 
+6 #271 просто Мария 29.04.2015 15:54
Цитирую рукодельница:
Зачем выяснять, в чем различия между украинцем и бандеровцем, если они стоят по одну сторону баррикады - против нас?
Если украинец или бандеровец сошлись между собой в русофобстве, то какая мне разница из каких философских убеждений и тот, и другой будут убивать республиканцев и россиян?

Я думаю, не играет роли, почему человек стреляет. Важно то, что он в эту минуту стреляет.
Но, душа моя, ведь в эту минуту стреляет и правосек- русский по национальности. Как с этим разбираться?
И я, и Алексей всего-то и хотим донести простую мысль о том, что национальность и убеждения не одно и то же.
 
Местный робот
+3 Местный робот рекомендует 27.01.2022 02:45

Не забывайте о правилах хорошего тона.

 
+8 #272 Кацапыч 29.04.2015 15:55
Цитирую Дедушка Хо:
Все бандеровцы , без исключения, считают себя титульными украинцами, а всех остальных полукровками и предателями идеи украинства. Это они говорят сами. Так что если хаять украинство то это относится к упопротым, а все остальные пусть думают кто они. в конце концов бойня на Донбассе поддержана и исполняется ураинцами по вере. А если кто против, тот москаль, вата, сепар это всё они говорят сами. Олесь для них тоже был русским. Об чём базар, о каких непонятках? Петровичь прав на 95%.

Вы себя путаете советским украинцем и украинским украинцем, это совершенно разные люди и понятия. Ключевое слово первое.
Вы несколько раз употребили слово "украинец", всякий раз добавляя к нему прилагательное - "титульный", "советский", "украинский", "упоротый". И ключевое слово для Вас первое.
Это как раз и говорит о том, что "украинец" - понятие "территориально е", а не идеологическое.
В том числе и для Вас...
 
 
+7 #273 просто Мария 29.04.2015 15:57
Цитирую Дедушка Хо:
Все бандеровцы , без исключения, считают себя титульными украинцами, а всех остальных полукровками и предателями идеи украинства. Это они говорят сами. Так что если хаять украинство то это относится к упопротым, а все остальные пусть думают кто они. в конце концов бойня на Донбассе поддержана и исполняется ураинцами по вере. А если кто против, тот москаль, вата, сепар это всё они говорят сами. Олесь для них тоже был русским. Об чём базар, о каких непонятках? Петровичь прав на 95%.

Вы себя путаете советским украинцем и украинским украинцем, это совершенно разные люди и понятия. Ключевое слово первое.
Дедушка, я отношусь к вам с большим уважением .И это правда!
Вот ответьте мне на вопрос: те, грузины, русские и прочая и прочая, которые примкнули к Азову, Айдару и разделяют бандеровскую идеологию, они кто есть? Бандеровцы? Так где же здесь место национальности?
Может быть дело не в ней, а в идеологии?
 
 
0 #274 Vaal 29.04.2015 16:03
Цитирую Дедушка Хо:
Вы себя путаете советским украинцем и украинским украинцем, это совершенно разные люди и понятия. Ключевое слово первое.
Совершенно верно
Типичная ситуация, когда старые представления натягиваются на современную реальность
 
 
+1 #275 Vaal 29.04.2015 16:04
Цитирую просто Мария:
Дедушка, я отношусь к вам с большим уважением .И это правда!
Вот ответьте мне на вопрос: те, грузины, русские и прочая и прочая, которые примкнули к Азову, Айдару и разделяют бандеровскую идеологию, они кто есть? Бандеровцы? Так где же здесь место национальности?
Может быть дело не в ней, а в идеологии?
Может сало любят????????
 
 
-3 #276 Дедушка Хо 29.04.2015 16:14
Цитирую Кацапыч:
Вы несколько раз употребили слово "украинец", всякий раз добавляя к нему прилагательное - "титульный", "советский", "украинский", "упоротый". И ключевое слово для Вас первое.
Это как раз и говорит о том, что "украинец" - понятие "территориальное", а не идеологическое.
В том числе и для Вас...
Было территориальное , стало идеологическим, к сожалению.
 
 
-9 #277 Тамара 29.04.2015 16:15
А в чем. Ваши провокации Мария, подумайте сами , вроде не глупый человек........ ..
 
 
+3 #278 Дедушка Хо 29.04.2015 16:18
Цитирую просто Мария:
Дедушка, я отношусь к вам с большим уважением .И это правда!
Вот ответьте мне на вопрос: те, грузины, русские и прочая и прочая, которые примкнули к Азову, Айдару и разделяют бандеровскую идеологию, они кто есть? Бандеровцы? Так где же здесь место национальности?
Может быть дело не в ней, а в идеологии?
Да, бандеровцы, но не в смысле украинцы, а в смысле фашисты. Вы же помните что фашисты были практически всех национальностей европы. Как и русские имеют много национальностей . Наверное это как выбор, быть человеком, или быть подонком, как то так. Судить по делам.
 
 
+9 #279 Кацапыч 29.04.2015 16:21
Цитирую Дедушка Хо:
Было территориальное, стало идеологическим, к сожалению.
По развернувшейся дискуссии видно, что не все успели (или хотят) это понять.
И это, как часто бывает, ссорит людей с близкими взглядами.
К сожалению...
P.S. А ведь в русском языке "до х.. пиз..тых слов".
 
 
+1 #280 Дедушка Хо 29.04.2015 16:26
Цитирую Vaal:
Совершенно верно
Типичная ситуация, когда старые представления натягиваются на современную реальность
Согласен. Так герои освободители европы превращаются в варваров нарушивших эдылию европейского сожительства 30х - 40х годов. У них всё было в шоколаде и тут иваны припёрлись.
То Суворов через Альпы, то казаки через Париж, то красноармейцы через Берлин. Евроментальност ь привычна к другому к Наполеону, Робиспьеру, Мусолини, Гитлеру. На худой конец инквизиции. Но русские это страшно.

Может им Армата понравится?
 
 
-1 #281 keeshond 29.04.2015 16:40
Цитирую просто Мария:
Но, душа моя, ведь в эту минуту стреляет и правосек- русский по национальности. Как с этим разбираться?
И я, и Алексей всего-то и хотим донести простую мысль о том, что национальность и убеждения не одно и то же.
Конечно, национальность и убеждения не одно и то же. Я не согласна с Сергеем Петровичем в этой части его выступления, но полностью поддерживаю его стремление определить образ врага...не друга, а врага - на следущие, возможно, десятилетия.
В условиях информационной войны - или, как стали выражаться немецкие СМИ, информационной БОЙНИ - не будут учитываться те различия, которые мы на ленте хотим выявить между бандеровцами и украинцами.
Важно не определить различия, а сформулировать, что позволило украинцам быть на стороне бандеровцев.
Я думаю, что российским СМИ пора выходить из чувства обморока. Нужны жесткие и четкие определения, а не кисель Онижебратья.
Кстати, для той стороны мы все априори быдло, рабы Путина и ватники. Что-то они не заморачиваются с классификацией нас по мельчайшим нюансам наших семейный корней, философских воззрений и оттенкам настроений :-)
Сергей Петрович не описывает частные случаи и исключения из правил. Он описывает - на свой манер - тенденцию перерождения украинского народа, которая охватила достаточное количество граждан Украины. Не всех, не везде, не полностью, но охватила. Те тысячи и тысячи, которые продолжают бороться с этим перерождением - герои. На каком бы уровне не происходила бы эта борьба - они герои.
 
 
+4 #282 СоАвтор 29.04.2015 17:03
Цитирую рукодельница:
Конечно, национальность и убеждения не одно и то же. Я не согласна с Сергеем Петровичем в этой части его выступления, но полностью поддерживаю его стремление определить образ врага...не друга, а врага - на следущие, возможно, десятилетия.
В условиях информационной войны - или, как стали выражаться немецкие СМИ, информационной БОЙНИ - не будут учитываться те различия, которые мы на ленте хотим выявить между бандеровцами и украинцами.
Важно не определить различия, а сформулировать, что позволило украинцам быть на стороне бандеровцев.
Я думаю, что российским СМИ пора выходить из чувства обморока. Нужны жесткие и четкие определения, а не кисель Онижебратья.
Кстати, для той стороны мы все априори быдло, рабы Путина и ватники. Что-то они не заморачиваются с классификацией нас по мельчайшим нюансам наших семейный корней, философских воззрений и оттенкам настроений :-)
Сергей Петрович не описывает частные случаи и исключения из правил. Он описывает - на свой манер - тенденцию перерождения украинского народа, которая охватила достаточное количество граждан Украины. Не всех, не везде, не полностью, но охватила. Те тысячи и тысячи, которые продолжают бороться с этим перерождением - герои. На каком бы уровне не происходила бы эта борьба - они герои.
Нация, национальность. ...- понятия про которые как то особенно раньше никто не задумывался! Сейчас это вытащили на передний край борьбы за умы и чувства людей! Хотят чтоб реально произошло какое то перерождение, трансформация людей и искривление их мировоззрения ...Делают это нагло и цинично,плюя на устои и традиции сложившиеся веками! Противно всё это наблюдать! Взять хотя бы грядущий праздник День Победы 9 Мая; Отъехать совсем недалеко от зачумлённого бандеровщиной Куева в Белгород-там это РЕАЛЬНО СЕРЬЕЗНЫЙ ПРАЗДНИК! Сразу ощутите атмосферу причастности к Великой Победе! Сумеете почувствовать себя не безродными хохлами- ариями, а гражданами Великой Страны которая сама вершит историю, чтит память предков и уверенно смотрит в будущее!
 
 
+4 #283 СоАвтор 29.04.2015 17:09
Забыл в предыдущем комменте добавить в конце "САЛО НАЦИИ-СМЕРТЬ ТВОРОГАМ!" Очень воодушевляюще звучит!
 
 
+7 #284 Lexy 29.04.2015 17:18
Цитирую просто Мария:
Но, душа моя, ведь в эту минуту стреляет и правосек- русский по национальности. Как с этим разбираться?
И я, и Алексей всего-то и хотим донести простую мысль о том, что национальность и убеждения не одно и то же.
Мария, именно! И мысль действительно, очень простая.
 
 
-2 #285 keeshond 29.04.2015 19:10
Цитирую СоАвтор:
Хотят чтоб реально произошло какое то перерождение, трансформация людей и искривление их мировоззрения ...
Делают это нагло и цинично,плюя на устои и традиции сложившиеся веками! Противно всё это наблюдать!
Белгород на Украине?
Запад и правда плевать хотел на чьи-то там устои.
И перерождение в славянском мире идет давно и очень быстро, если Вы не заметили.
 
 
-7 #286 keeshond 29.04.2015 19:11
Цитирую Lexy:
Мария, именно! И мысль действительно, очень простая.
Эта простая мысль приблизила Вас к осознанию исторического момента?
 
 
+4 #287 Lexy 29.04.2015 19:18
Цитирую рукодельница:
Эта простая мысль приблизила Вас к осознанию исторического момента?
Какого именно?
 
 
+9 #288 Калина 29.04.2015 19:59
Цитирую Владилена:
Зачем вы так зло о людях!
Цит. Серега Петрович:
«украинцы, будучи выродками русского народа, пребывая в физическом здравии, могут приносить Руси ТОЛЬКО БЕДЫ…
БАНДЕРОВЕЦ и есть 100% УКРАИНЕЦ!
украинцы – носители бесовской мерзости…
КАЖДЫЙ, называющий себя украинцем – ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНСТВУЮЩУЮ МЕРЗОСТЬ!»

В наградном листе моего деда, погибшего в августе 44го, написано: национальность – украинец. В документах моего отца всю жизнь было написано – украинец. И у брата – тоже.
Моя позиция в отношении национализма, нацизма, фашизма, вообще, происходящего на Украине, никогда не была ни двусмысленной, ни «между». Но, когда я написала о своих украинских корнях, тут же услышала – «Хохляцкая мелкопакостная интриганская натура… УКРАИНЕЦ – это подобие человека, которое совершило ЛИЧНОЕ предательство ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ – РУССКОГО НАРОДА!»

Мой ответ не злой, но адекватный. Я бы сказала – симметричный.
 
 
+7 #289 Калина 29.04.2015 20:05
Цитирую Балуан Шолак:
Вернемся к нашим бройлерам. Я тебе говорил, что ты курица? Извини, я ошибся. Ты дважды курица. А почему, тебе пусть объяснит мой знаменитый земляк - алматинец Владимир Вольфович Жириновский, многократный кандидат в Президенты РФ, лидер партии ЛДПР, членом которой, насколько известно, ты являешься. Ты даже можешь применить теорию Авдеева о неполноценности русских с периферии к своему патрону. :lol:
http://rutube.ru/video/f33a0092647f78317120518ec8b6eabd/
 
 
+6 #290 Калина 29.04.2015 20:22
Цитирую Lexy:
207Вы опять упорно ставите знак равенства между украинством и украинцами и с какой-то маниакальностью цепляетесь к слову "украинец".
Леша, просто низкий поклон тебе за этот пост!!!
 
 
+6 #291 Калина 29.04.2015 20:24
Цитирую Беспокойный дождь:
201
Спасибо Вам за понимание.
 
 
+8 #292 Калина 29.04.2015 21:22
Цитирую Тамара:
Серега Петрович очень умный и правильно рассуждающий человек, выкладывающий неоспоримые факты. И мой совет Вам осмыслить его доводы, но это уже воля Ваша. Леша ., не надо обижаться на правду.
Тамара, Вы иной раз такую чучу отчебучите - хоть стой, хоть падай!!!
"Серега Петрович очень умный". Угу, очень умный, но очень грозный. И все поджигатели войны перед ним трепещут! )))
А Вам не приходило в голову, что Серёгины "неоспоримые факты" являются таковыми только для Вас?.. И вместо того, чтобы давать советы "космической глупости", Вам на пару с СП стоит осмыслить Лешины доводы?
Да, очень надеюсь, что на правду Вы не обидитесь.
 
 
+4 #293 Gera 30.04.2015 10:45
СБУ санкционировало ликвидацию Олеся БузиныМы, КиберБеркут, выкладываем в открытый доступ материалы, подтверждающие то, что физическая ликвидация общественных и политических деятелей, находящихся в оппозиции к Киевской Хунте – была санкционирована Службой Безопасности Украины, курировалась Харьковскими политическими элитами, а сама группа «чистильщиков Свободной Украины» территориально принадлежит к Харьковским националистичес ким группировкам.

www.cyber-berkut.ru/

Доброе утро !
 
 
+2 #294 просто Мария 01.05.2015 22:44
Цитирую Дедушка Хо:
Да, бандеровцы, но не в смысле украинцы, а в смысле фашисты. Вы же помните что фашисты были практически всех национальностей европы. Как и русские имеют много национальностей. Наверное это как выбор, быть человеком, или быть подонком, как то так. Судить по делам.
Вот именно это я и пытаюсь донести. А тут начинается: русский не русский , украинец бандеровец и прочее в том же духе.
Попробуйте человеку, которому сейчас лет 60 объяснить, что украина - придуманная страна, что такой национальности не существует потому, что украина - придуманная страна и т.д. и т.п. Мне даже страшно представить, какими словами пошлет вумнюкОв тот человек... А ведь этот шестидесятилетн ий человек честно работал всю жизнь, идеологию бандеры посылал на ... так за что его так обижать? Он, бедняга, и так в ужасе пребывает, потому, что все во что он верил и чтил , сейчас оплевывается и охаивается...
 
 
+1 #295 Аркадий 16.05.2015 03:57
" І навіть тим, у кого почуття гумору є, забороняється передруковувати його без попередньої згоди з першовідкриваче м – тобто зі мною. "
Блин!!! сначала скопипастил, потом перевел... Но, надеюсь, претензий не будет? У меня алиби: я так долго смеялся, что не стал вчитываться в авторский текст перед "декалогом" ;))
 

Уважаемые читатели! Комментировать статьи могут только авторизованные пользователи.

123

Disclaimer (письменный отказ от ответственности):
Редакция сайта BUZINA.ORG не несет ответственности за информацию, размещенную третьими лицами в комментариях, на форуме и блогах, а также может не разделять точку зрения авторов.

Наверх