Главная Форум
Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Анкета для Адвокат (bonnuer)

 • Вне сайта
 • Статус: Новый участник
 • Зарегистрирован: 06/06/2014
 • Последний визит: 10/02/2020
 • Часовой пояс: GMT +3:00
 • Местное время: 09:52
 • Постов: 3
 • Просмотр анкеты: 2164
 • Проживание: Киев
 • Пол: Неизвестно
 • Дата рождения: 18/11/1979

Подпись

Сообщения

Сообщения

emo
Зачем так пугать бедного котэ?
Падение ДНР и ЛНР бу ...
emo
В новому КПК є ще безліч суперечливих та сумнівних щодо його «демократичності» моментів. Ось тільки короткий список:

новий КПК не надає жодних гарантій безпеки учасників кримінального процесу, в тому числі свідків,

арешт за новим КПК можна здійснити фактично не маючи на це жодних вагомих підстав,

новий КПК суттєво звужує зміст ст. 63 Конституції України, за якою обвинувачений та члени його родини можуть відмовитись від надання свідчень,за новим законом суд може розглядати як доказ свідчення з чужих слів.
Уголовно-процесуальн ...
Категория: Политика
emo
Новий Кримінально-процесуальний кодекс: права захисту зменшено.

Норма щодо обрання захисником лише адвоката не відповідає ні вимогам Конституції України, ні рішенню Конституційного суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 р. у справі про право вільного вибору захисника, де, зокрема, роз’яснено, що особа при захисті від обвинувачення вправі вибирати захисником своїх прав також особу, яка є іншим фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Крім того, зазначена норма не відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, Європейський суд з прав людини в рішенні від 24.11.2011 р. у справі «Загородній проти України» визнав неприйняття державою України протягом тривалого часу спеціального закону, що має регулювати повноваження фахівців у галузі права надавати правову допомогу у кримінальному процесі, порушенням права на справедливий суд, передбаченого пунктами 1 і 3 статті 6 вказаної Конвенції.

Далі, це положення нового КПК також суперечить вимогам ст. 22 Конституції України, де чітко зазначено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Нажаль, в новому КПК, на відміну від попереднього кодеску, навіть окрема стаття про права захисника відсутня. Сказано тільки в ч. 4 ст. 46 нового Кодексу, що захисник користується процесуальними правами підозрюваного чи обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним чи обвинуваченим і не може бути доручена захиснику.

Окрім відсутності норми про права захисника, в новому КПК відсутня також норма, яка б визначала способи реалізації цих прав.

Відповідно до ст. 7 нового КПК зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального судочинства, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Окрім того, у ст. 22 нового КПК задекларовано, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів.
Проаналізувавши ст. 93 Кодексу, можна побачити, що саме сторона обвинувачення збирає докази та працює з ними, а захист може тільки вимагати у обвинувачення збирання доказів, допити свідків слідчими, проведення експертиз тощо. А вже задовольняти ці вимоги чи ні вирішує та ж таки сторона обвинувачення та суд.Новий Кодекс не встановлює обов’язку будь-якої особи надати адвокату на його вимогу річ, яку б він міг використати як доказ у справі, а реалізувати право на витребування речей та документів захиснику надається виключно слідчим судде?
?.

До того ж захисник має право отримати на свій запит лише копії документів, що автоматично виключає задекларовану в тому ж таки КПК можливість отримання ним висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, оскільки об’єктами дослідження тих же експертиз, ревізій та і більшості перевірок можуть бути лише оригінальні речі та документи.

Чинний, так званий «сталінський» КПК (ст. 48 ч. 2 п. 8, 13), надає захиснику більше прав і можливостей, ніж новий, а саме: подавати докази, заявляти клопотання, збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, у тому числі запитувати і одержувати навіть документи чи їх копії на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян.

Хоча, так само як і новий КПК, старий кодекс не передбачає механізму реалізації таких прав, в зв’язку з чим, захисник і на даний час не має і в майбутньому не матиме реальної можливості збирати та подавати докази в кримінальному судочинстві.
Запропонована сама процедура отримання кожного з виду доказів також містить положення, які виключають можливість їх отримання стороною захисту. Так, відповідно до ст. 84 нового Кодексу, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Захисник позбавлений будь-якої можливості у отриманні на стадії досудового розслідування та наданні слідчому чи прокурору, а на стадії судового розслідування – суду такого виду доказу. Цей висновок підтверджується вимогами ч. 8 ст. 95 нового КПК, відповідно до якої, сторони кримінального провадження мають право отримувати від можливих свідків, за їх згодою, лише пояснення, які не є джерелом доказів.

Речові докази та документи

Відповідно до вимог ст. 159 нового КПК, тимчасовий доступ до речей і документів, які є доказами по справі, захист може отримати тільки на підставі ухвали суду. Таким чином, захисник у кримінальному провадженні позбавлений права в умовах, начебто, змагальності сторін, самостійно отримати такий вид доказу.

Висновки експертів

Відповідно до ч. 2 ст. 101 нового Кодексу кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта. Однак, задеклароване право захисника надати суду висновок експерта, з іншої сторони, суттєво обмежене можливістю самостійно отримати ним самі речі, документи (а не копії) та речові докази, які є предметом експертного дослідження.

становище захисника не відрізняється від «сталінського» КПК України і навіть погіршує його.
Отже, у підсумку маємо, що захисник для одержання доказів у кримінальному провадженні реально має право лише на звернення до сторони обвинувачення із клопотанням про проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Таке становище захисника щодо можливостей захисту клієнта за новим КПК нічим не відрізняється від «сталінського» КПК України, а невизначеність із колом його прав у збиранні та поданні доказів навіть погіршує в майбутньому його теперішнє становище.
Зараз, згідно старого КПК, кримінальна справа може бути порушена тільки після проведення дослідчої десятиденної перевірки, під час якої слідчі фактично встановлюють, чи було вчинено якісь ознаки злочину, чи правдиві відомості в заяві потерпілої сторони тощо. Далі виноситься постанова про порушення кримінальної справи, яку може оскаржити в суді обвинувачений по справі.

Новий КПК фактично ліквідує інститут дослідчої перевірки, доводячи процес порушення кримінальної справи до автоматизму: є заява про злочин – одразу ж є кримінальна справа.

Наслідки цього нововведення можуть бути катастрофічними і незворотніми. Це може привести до появи величезної маси анонімок, які старий «сталінський» КПК унеможливлює, оскільки під час дослідчої перевірки перевіряються як дані заявиника, так і факти, викладені в заяві. До того ж, автоматизм щодо порушення кримінальних справ може стати ефективним методом борьби як з бізнес-конкурентами, так і з політичними противниками.

Більше того, вказане «нововведення» прямо суперечить вимогам ст. 55 Конституції України, відповідно до якої, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Уголовно-процесуальн ...
Категория: Политика
Подробнее
Время создания страницы: 0.12 секунд

123

Disclaimer (письменный отказ от ответственности):
Администрация сайта BUZINA.ORG не несет ответственности за информацию, размещенную третьими лицами в комментариях, на форуме и блогах, а также может не разделять точку зрения авторов.

Наверх